Aangezien in Nederland één op de drie huwelijken in een echtscheiding eindigt, wordt er veel geschreven en gesproken over het ontbinden van een huwelijk. Helaas bestaan er ook veel misverstanden over scheiden en de manier waarop het echtscheidingstraject kan worden doorlopen. Hoogste tijd om een einde te maken aan de 10 grootste misverstanden over scheiden. Onze Scheidingsprofs zetten graag een aantal zaken recht.

 

Misverstand 1: 

Je hebt voor het gehele echtscheidingstraject een advocaat nodig

Het is in Nederland wettelijk gezien niet mogelijk om zonder hulp van een echtscheidingsadvocaat te scheiden. Echtscheidingsadvocaten zijn als enige gerechtigd om een verzoek tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank. Dit wil niet zeggen dat je voor het gehele echtscheidingstraject een advocaat nodig hebt. Je kunt er ook voor kiezen, indien de situatie dit toelaat uiteraard) om uitsluitend gebruik te maken van de diensten van een echtscheidingsadvocaat om je te laten begeleiden bij het juridische deel van het echtscheidingstraject en het voortraject, in vorm van het opstellen van de rechtsgeldige echtscheidingsdocumenten, zelf op te pakken. Als dit tot de mogelijkheden behoort, kun je er ook voor kiezen voor online scheiden omdat dit verreweg de voordeligste optie is. Er zijn op internet voldoende handige stappenplannen te vinden die je gratis kunt downloaden om houvast te hebben bij het doorlopen van de stappen.

 

Misverstand 2: 

Kinderalimentatie loopt standaard door tot het kind meerderjarig is

Veel mensen zijn ten onrechte van mening dat het betalen van kinderalimentatie stopt als het betreffende kind de meerderjarige leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Dit is echter een verkeerde conclusie. Iemand die 18 jaar of ouder is, is inderdaad meerderjarig volgens de Nederlandse wet maar er geldt een alimentatieplicht tot het kind 21 jaar is. Kinderen tussen de 18 en 21 jaar worden immers gezien als “jongmeerderjarig” Ouders zijn dan nog steeds onderhoudsplichtig. Lees hier alles over de huidige regels met betrekking tot kinderalimentatie.    

 

Misverstand 3: 

Een gescheiden partner kan 12 jaar partneralimentatie ontvangen

Als je denkt dat een gescheiden partner standaard 12 jaar partneralimentatie kan ontvangen, heb je een wetswijziging gemist. We doelen hier op de Wet herziening partneralimentatie. Deze wet schrijft voor dat de maximale termijn voor de betaling van partneralimentatie teruggebracht van 12 naar 5 jaar. Lees hier alles over de Wet herziening partneralimentatie die tegenwoordig van toepassing is en de manier waarop er in de praktijk wordt omgegaan met deze partneralimentatie wet.

 

Misverstand 4: 

De hoogte van het alimentatiebedrag blijft altijd gelijk

De hoogte van het alimentatiebedrag wordt vastgesteld gedurende het echtscheidingstraject en schriftelijk vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Hieraan worden echter regels toegevoegd dat de indexering van het bedrag van toepassing is en dat het alimentatiebedrag kan worden gewijzigd als de (financiële) omstandigheden van een van de scheidende partners veranderd is. De hoogte van het alimentatiebedrag blijft dus zeker niet altijd gelijk en is aan verandering onderhevig. Ontdek hier waarom je alimentatiebedrag nooit helemaal vast staat

 

Misverstand 5: 

Vaders hebben minder recht dan moeders

In de algemene beeldvorming over echtscheidingen komt vaak een situatie voor waarbij vaders minder recht hebben dan moeders. Deze beeldvorming is echter onjuist en zeker niet aansluitend op de Nederlandse wet- en regelgeving. Vaders en moeders hebben gelijke rechten bij een echtscheiding. Lees hier bijvoorbeeld meer over de rechten van een vader bij het vormgeven van een omgangsregeling.

 

Misverstand 6: 

Kinderen zijn altijd de dupe van een echtscheiding

Er wordt veel geschreven over echtscheidingen waar kinderen bij betrokken zijn. Het hoeft echter niet zo te zijn dat kinderen altijd de dupe zijn van een echtscheiding van hun ouders. In sommige situaties is dit voor de kinderen zelfs een betere keuze! Het is echter wel van belang dat je jezelf niet laat verleiden tot het maken van de klassieke fouten die veelvuldig gemaakt worden gedurende een echtscheidingstraject. In dat geval worden de kinderen vaak wél de dupe van een scheiding van de ouders. Scheiden doe je immers niet samen maar met het hele gezin!

 

Misverstand 7: 

Het is de beste keuze om kinderen te informeren over een scheiding als alles geregeld is

De beste keuze om kinderen te informeren over een scheiding hangt af van een aantal factoren. Denk hierbij onder andere aan de leeftijd van de kinderen. In sommige gevallen kan het juist een betere keuze zijn om kinderen te betrekken in het proces en ze hierin een stem te geven. Dit helpt vaak zeer goed bij de verwerking van een scheiding. Elders op deze website lees je meer over de do’s and dont’s met betrekking tot het informeren van je kinderen over jullie echtscheiding.

 

Misverstand 8: 

Mediation is een vorm van relatietherapie

Als je weet dat mediation (letterlijk genomen) een vorm is van conflicthantering, is het begrijpelijk dat gedacht wordt dat dit een vorm van relatietherapie is. Mediation kan worden ingezet om situaties als arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, familiezaken of conflicten met de overheid door middel van het creëren van een open overlegstructuur op te lossen. In geval van echtscheidingsmediation wordt er een vergelijkbare werkwijze gehanteerd met een andere doelstelling. De achterliggende gedachte van echtscheidingsmediation is dat het scheidende stel gezamenlijk het echtscheidingstraject doorloopt en uiteindelijk dan ook samen de beslissingen neemt die van belang zijn om een huwelijk te kunnen ontbinden. Lees hier waarom echtscheidingsmediation een prima keuze kan zijn bij het doorlopen van een echtscheidingstraject.

 

Misverstand 9: 

Een mediator kiest altijd partij voor één van de scheidende partners

Als de scheidende partners ervoor kiezen om samen gebruik te maken van de diensten van een echtscheidingsmediator, vervult deze persoon uiteraard een neutrale rol. Een echtscheidingsmediator zal in géén geval zijn of haar mening geven of een oordeel uitspreken om enige beïnvloeding van de besluitvorming te voorkomen. Als scheidende partners kiezen voor echtscheidingsmediation maken zij bewust de keuze om samen het traject te doorlopen en staan zij niet recht tegenover elkaar zoals wel het geval is bij de keuze om gebruik te maken van de diensten van een individuele echtscheidingsadvocaat. Dit is de reden dat een mediators een begeleidende rol hebben in een mediationtraject. Uiteraard zal deze persoon wel ingrijpen als hij of zij ziet dat de gesprekken tussen de ex-partners dreigen vast te lopen. Lees hier alles over de rol van een mediator   

 

Misverstand 10: 

Scheiden kost veel geld

Tot slot een van de grootste misverstanden over scheiden. Veel mensen gaan er immers standaard vanuit dat een scheiding veel geld kost. Ja, dit is zeker het geval als je als scheidende partners van plan bent om “eeuwig” te blijven vechten om ieder detail. Als dit niet het geval is en je bent als scheidende partners bereid om gezamenlijk het scheidingstraject te doorlopen, behoort online scheiden tot de mogelijkheden. Dit is een optie die steeds populairder wordt. Online scheiden is een scheidingsprocedure waarbij volledig gebruik wordt gemaakt van de digitale communicatiemogelijkheden en informatievoorziening. Deze optie behoort tot de mogelijkheden als je als stel er vertrouwen in hebt dat jullie in staat zijn om gezamenlijk de benodigde afspraken te maken en als de situatie niet te ingewikkeld is. Online scheiden heeft immers een (deels) zelfstandig karakter. Hierdoor kun je als stel zelf het tempo van het doorlopen van een scheidingstraject bepalen en behoort het zeker tot de mogelijkheden om goedkoop te scheiden.    

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.