Per 1 januari 2020 is de nieuwe wet partneralimentatie ingegaan. Deze nieuwe wet moet de partneralimentatie eerlijker, simpeler en korter maken. Of deze regels ook voor jou van toepassing zijn, hangt af van een aantal factoren.

Wet herziening partneralimentatie

De Wet herziening partneralimentatie heeft betrekking op de maximale termijn van de betaling van partneralimentatie. De herziening brengt een verandering aan op de maximale termijn van twaalf jaar die voorheen van toepassing was. Sinds 1 januari 2020 is de maximale alimentatietermijn de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. De beleidsmakers zijn tot deze keuze gekomen omdat ze van mening zijn dat een partneralimentatie van 12 jaar niet meer passend is in de huidige samenleving.

Wetswijziging partneralimentatie voor jou van toepassing?

De datum dat het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank is ingediend is bepalend welke wet er wordt gehanteerd. In een situatie dat het echtscheidingsverzoek vóór 20 december 2019 bij de rechtbank is ingediend en de scheiding op 1 april 2020 definitief is, zal de oude regel gehanteerd worden. Bij echtscheidingsverzoeken die na deze datum ingediend zijn, is deze wetswijziging partneralimentatie wel van toepassing.

De nieuwe wet partneralimentatie heeft alleen betrekking op scheidende partners die niet in staat zijn om gezamenlijk tot passende afspraken te kunnen komen die betrekking hebben op deze bijdrage. Als je samen met je ex-partner hier goede afspraken over kunt maken, ben je hier uiteraard volledig vrij in. De rechter zal overigens wel naar deze afspraken kijken. Als de gemaakte afspraken niet als reëel worden gezien, zal de nieuwe wet partneralimentatie alsnog toegepast worden.

Uitzonderingen op de Wet herziening partneralimentatie

Er zijn vier situaties te benoemen waarbij een uitzondering zal worden gemaakt op de Wet herziening partneralimentatie:

  • De partneralimentatie ontvanger houdt recht op deze bijdrage totdat het jongste kind de twaalfjarige leeftijd heeft bereikt.
  • Bij een huwelijk dat langer heeft geduurd dan 15 jaar en de partneralimentatie ontvanger tien jaar voor de AOW-leeftijd zit, kan de alimentatieplicht doorlopen tot de pensioendatum.
  • Een partneralimentatie ontvanger die ouder is dan vijftig jaar heeft bij het beëindigen van een huwelijk dat langer heeft geduurd dan 15 jaar maximaal 10 jaar recht op deze toeslag.
  • Bij schrijnende gevallen zoals ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid kan de rechter gebruik maken van de hardheidsclausule en een beslissing nemen die in strijd is met de wet partneralimentatie.

Deze alimentatieplicht zal vervallen als de ontvangende persoon gaat hertrouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen. Voor de volledigheid is het goed te vermelden dat de nieuwe wet alleen betrekking heeft op de partneralimentatie en géén invloed heeft op de kinderalimentatie.

Fiscale wijziging partneralimentatie

Naast het verkorten van de periode dat de ex-partner die de partneralimentatie ontvangt, wordt er een fiscale wijziging doorgevoerd. De fiscale aftrekbaarheid van de partneralimentatie zal immers stapsgewijs worden verlaagd. Dit kan als gevolg hebben dat de partneralimentatie opnieuw moet worden berekend met betrekking tot de draagkracht en wellicht moet worden verlaagd. Deze fiscale wijziging kan dus ook gevolgen hebben voor de ex-partner die wellicht hierdoor een lager bedrag zal ontvangen.

Bel me terug verzoek

Vul hier onder jouw gegevens in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

You have Successfully Subscribed!

Je pakketkeuze: Online Basis

Vul hier onder jouw gegevens in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

You have Successfully Subscribed!

Je pakketkeuze: Online Plus

Vul hier onder jouw gegevens in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

You have Successfully Subscribed!

Je pakketkeuze: Online Top

Vul hier onder jouw gegevens in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

You have Successfully Subscribed!

Je pakketkeuze: Bemiddeling Basis

Vul hier onder jouw gegevens in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

You have Successfully Subscribed!

Je pakketkeuze: Bemiddeling Kids

Vul hier onder jouw gegevens in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

You have Successfully Subscribed!

Je pakketkeuze: Bemiddeling Full

Vul hier onder jouw gegevens in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

You have Successfully Subscribed!

Je pakketkeuze: Gratis Scheiden

Vul hier onder jouw gegevens in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

You have Successfully Subscribed!

Je pakketkeuze: Samen Snel Scheiden

Vul hier onder jouw gegevens in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

You have Successfully Subscribed!

Je pakketkeuze: Scheiden en Hypotheek

Vul hier onder jouw gegevens in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

You have Successfully Subscribed!

Download: Stappenplan

Vul hier onder je e-mailadres in om het document te downloaden.

Download Monitor - Gravity Forms Error: Download is not Gravity Form locked!

You have Successfully Subscribed!

Download: Checklist

Vul hier onder je e-mailadres in om het document te downloaden.

Download Monitor - Gravity Forms Error: Download is not Gravity Form locked!

You have Successfully Subscribed!

Je pakketkeuze: Online zelf doen

Vul hier onder jouw gegevens in, na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

You have Successfully Subscribed!