Wat kost een scheiding

Bij de Scheidingsprofs bieden we altijd een drietal pakketten aan waarbij de kosten echtscheiding compleet zijn zonder bijkomende kosten achteraf. De pakketten verschillen in hoeveelheid aan ondersteuning van basis tot top. Je kiest zelf welk pakket het beste bij je past. Je betaalt bij ons een vast bedrag per persoon zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Kosten scheiding met de Scheidingsprofs

Online scheiden bij de Scheidingsprofs is niet alleen snel, het is ook goedkoop. Je kunt met het pakket Online Basis vanaf € 299,- per persoon je scheiding online aanvragen. Met het online basispakket stel je zelf een convenant op binnen een online klantportaal. Vervolgens maak je zelf een alimentatieberekening waarna je alle documenten weer terugstuurt naar onze scheidingsspecialisten. Wanneer alle documenten zijn ontvangen, en een eventuele subsidieaanvraag is gedaan, sturen wij alles door naar onze advocaat zodat deze het verzoek tot echtscheiding kan indienen bij de rechter. Wanneer alles is goedgekeurd, schrijven we de scheiding in bij de gemeente.

Het pakket Online Plus is ons meest gekozen pakket. Vooral ouders met minderjarige kinderen die gaan scheiden kiezen voor dit pakket. De echtscheiding kosten zijn hierbij slechts € 549,- per persoon. Ten opzichte van het basispakket, ontvang je bij dit pakket een ouderschapsplan en doen onze scheidingsspecialisten een alimentatieberekening en een uitgebreide juridische controle van jullie dossier. Je kunt een voorbeeld van het ouderschapsplan opvragen zodat je precies weet wat erin moet komen te staan. Het grootste voordeel van dit pakket is dat met behulp van de juridische controle, de advocaat het verzoek tot scheiding sneller kunnen indienen.

Het meest uitgebreide pakket is Online Top en heeft weer een aantal extra’s bovenop het Online Plus pakket. Zo ontvang je volledige begeleiding door een expert en uitgebreid financieel advies. De kosten voor de scheiding zijn met dit pakket € 749,- per persoon. Dit pakket is geschikt voor degene die iets meer moeite hebben om samen afspraken te maken of de documenten in te vullen. Onze scheidingsspecialisten controleren niet alleen of alles juridisch juist is maar zetten ook de documenten voor je op.

Wat kost een advocaat

De kosten van een advocaat bij scheiding zijn afhankelijk van het aantal uur dat je hem/haar wil inzetten. Het uurtarief van een Nederlandse advocaat ligt gemiddeld tussen de € 150,- en € 200,- per uur. Vergeleken met een online scheiding lopen de advocaatkosten bij een scheiding in de meeste gevallen een stuk hoger op dan wanneer je vooraf een vaste prijs betaald voor de gehele scheidingsprocedure. Met name wanneer er kosten zijn voor twee scheidingsadvocaten die betrokken zijn bij een zaak om de belangen te verdedigen. Daarnaast kan je hierbij niet in je eigen tijd de afspraken maken en in de meeste gevallen moet je ook aanwezig zijn bij het indienen van de echtscheiding in de rechtbank. Met een online scheiding kan je jezelf dus een hoop geld en tijd besparen mits je samen met je aanstaande ex-partner in goed overleg afspraken kan maken.

Wat kost alimentatie

Bij het bepalen van de kosten voor de alimentatie kan het gaan over de partneralimentatie en/of de kinderalimentatie. Voor beide zal er een berekening moeten worden gemaakt waarin de rechter kan zien dat er goed is nagedacht over wie welke kosten moet betalen. Ook wanneer je samen hebt besloten geen alimentatie te betalen aan elkaar. Het is lastig zelf een alimentatie berekening te maken en te bepalen wat alimentatie kost aangezien er met veel factoren rekening moet worden gehouden.

Kosten kinderalimentatie

De alimentatie kosten per kind per maand worden berekend aan de hand van de draagkracht per ouder. Deze kan hoger uitvallen wanneer er hoge hypotheeklasten zijn of schulden. Nieuwe partners of kinderen die worden toegevoegd aan de gezinssituatie, worden niet opgenomen in de berekening en vallen niet onder de alimentatie kosten.
Om te bepalen wie welke kosten moet betalen voor de kinderalimentatie zal er een op maat gemaakte berekening moeten komen. Bij de Scheidingsprofs maken onze scheidingsspecialisten graag een uitgebreide berekening voor je. In het pakket Online Plus en Online Top pakket is dit inbegrepen in de prijs en zetten we daarbij ook het ouderschapsplan voor je op.

Partneralimentatie berekenen

De hoogte van de kosten partneralimentatie hangt af van de behoefte van degene die de alimentatie dient te ontvangen en de draagkracht van de partij die de alimentatie moet gaan betalen. Voor degene die de alimentatie gaat ontvangen, moet er bepaald worden hoeveel deze persoon minimaal nodig heeft om in zijn/haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Vervolgens wordt er gekeken naar de draagkracht van de alimentatiebetaler aan de hand van het netto inkomen.

Voor de uiteindelijke berekening partneralimentatie worden er verschillende inkomensbestanddelen en kosten verwerkt. Zo wordt eerst het draagkrachtloos inkomen van de alimentatiebetaler bepaald. Dit is het bedrag wat hij/zij voor zichzelf nodig heeft en waar geen alimentatie uit betaald kan worden. Wat er dan overblijft wordt de draagkrachtruimte genoemd en hieruit zullen de kosten partneralimentatie worden betaald.

Een rechter heeft een op maat gemaakte berekening partneralimentatie nodig om het verzoek tot echtscheiding goed te kunnen keuren. Ook als hieruit blijkt dat er geen alimentatie betaald hoeft te worden. In het pakket Online Plus en Online Top is dit inbegrepen en doen de scheidingsspecialisten van Scheidingsprofs een partneralimentatie berekening op maat.

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.

Onze pakketten

Online Basis

€ 299,00

Prijs per persoon inclusief BTW
 

Je krijgt van ons alle documenten die je nodig hebt. Die vul je zelf in en stuur je naar ons terug. Als aanvulling voeg je zelf een alimentatieberekening toe. Wij zorgen ervoor dat de stukken bij de rechtbank komen, betalen de griffie- en advocaatkosten en schrijven je scheiding in bij de gemeente.

 • Subsidietoets
 • Convenant
 • Inschrijving bij de gemeente
 • Griffiekosten
 • Online Portaal
 • Alimentatieberekening
 • Controle door een expert
 • Financiële check
 • Belastingaangifte
 • Checklist op maat

Meest gekozen

Online Plus

€ 599,00

Prijs per persoon inclusief BTW
Met subsidie vanaf € 56,-

Via het beveiligde portal op de website vul je alle gegevens in. Onze experts controleren alles, maken de alimentatieberekening en sturen de documenten toe. Jij vult die verder aan en samen lopen we ter controle door het dossier heen. Wij zorgen ervoor dat de stukken bij de rechtbank komen, betalen de griffie- en advocaatkosten en schrijven je in bij de gemeente.

 • Subsidietoets
 • Convenant
 • Inschrijving bij de gemeente
 • Griffiekosten
 • Online portaal
 • Alimentatieberekening
 • Controle door een expert
 • Financiële check
 • Belastingaangifte
 • Checklist op maat

Online Top

€ 799,00

Prijs per persoon inclusief BTW
Subsidie mogelijk

Onze expert stelt op basis van een gesprek het convenant en eventueel het ouderschapsplan op. Na uitgebreide controle van de stukken, start de expert de rechtbank procedure, schrijven wij de scheiding in bij de gemeente en regelen vervolgens alles rondom de belastingaangifte.

 • Subsidietoets
 • Convenant
 • Inschrijving bij de gemeente
 • Griffiekosten
 • Online portaal
 • Alimentatieberekening
 • Begeleiding van een expert
 • Financiële check
 • Belastingaangifte
 • Checklist op maat

Veelgestelde vragen

Heb ik recht op partneralimentatie?

Partneralimentatie wordt betaald aan die partner die na de scheiding niet in eigen onderhoud kan voorzien. Daarbij spelen uiteraard het eigen inkomen maar ook het gezinsinkomen tijdens het huwelijk een rol om deze behoefte te bepalen. De (ex-) moet ook ruimte (draagkracht) hebben om een bijdrage aan partneralimentatie te kunnen betalen

Wat hou ik over na een scheiding?

Veel mensen stellen de vraag of ze recht hebben op partneralimentatie. Veel belangrijker is echter de vraag hoe ziet mijn financiële toekomst er uit? Wat heb ik te besteden en kan ik daarmee in mijn huidige woning blijven wonen. Op deze vragen geven wij u antwoord door een inzicht te geven in uw netto te besteden inkomen na de scheiding inclusief uw recht op toeslagen, kindgebonden budget en/of maandelijkse belastingteruggave. Scheidingsprofs helpt u bij het aanvragen van deze inkomensbestanddelen.

Hoe regel ik mijn scheiding?

Mensen die denken de scheiding even zelf te regelen komen vaak (achteraf) bedrogen uit omdat ze niet aan alles denken. De Scheidingsprof neemt het hele proces uit handen en zorgt dat u niets vergeet en volledig op de hoogte bent van alle (on)mogelijkheden. Uw echtscheiding wordt van A tot en met Z geregeld, inclusief een rapport met alle berekeningen en advies omtrent de keuzes die u kunt of moet maken. Kortom: Scheidingsprofs bied u één adres voor alles rondom uw scheiding.

Een advocaat of een mediator regelt over het algemeen een onderdeel van uw scheiding: het juridische of het emotionele. De Scheidingsprofs regelt alles voor u. We begeleiden niet alleen het proces maar komen ook met concrete oplossingen aan de hand van uw vragen en wensen. Het Scheidingsrapport geeft u op een begrijpelijke wijze volledig inzicht in uw scheiding en uw toekomst. Uw hele scheiding wordt transparant en duidelijk. U hoeft hier nauwelijks iets voor hoeft te doen! De Scheidingsprofs biedt u een uitstekende kwaliteit tegen een passende prijs.

Regel je de echtscheiding met of zonder je partner?

Indien u nog in staat bent met uw partner een goed gesprek (discussie mag!) te voeren dan kunt u in onderling overleg tot een oplossing te komen met behulp van de Scheidingsprofs. De Scheidingsprof begeleid dit proces onafhankelijk voor u beiden en samen met u beiden. Op het moment dat scheiden in overleg u niet mogelijk lijkt (of u dit niet wilt), kan Scheidingsprofs u individueel van dienst zijn. Scheidingsprofs behartigt dan specifiek uw belangen en heeft hij/zij contact met uw partner en zijn/haar adviseur. Uiteraard probeert de Scheidingsprofs altijd om tot een redelijke oplossing te komen voor uw partner, het doel is niet om het te laten escaleren tot een vechtscheiding want daar is iedereen en met name de kinderen de dupe van.

Wat is een scheidingsrapport?

Het Scheidingsrapport is een document waarin u wordt meegenomen in alle onderdelen van uw scheiding die op u en uw partner van toepassing zijn. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

 • het inkomen nu en na de scheiding van beiden
 • de kosten van de kinderen
 • partneralimentatie
 • verdeling van het vermogen
 • verevening van pensioenen
 • verdeling van verzekeringen

U krijgt antwoord op al uw vragen. Aan de hand van uw wensen gaan we het rapport samen invullen en zo ontstaat er voor beiden een beeld van de toekomst. U heeft zo altijd een naslagwerk van de mogelijkheden en de keuzes die u heeft gemaakt. Het rapport is uiteindelijk de basis voor het convenant en ouderschapsplan. Zo vallen alle puzzelstukjes op de juiste plaats.

Hoe vraag ik een scheiding aan?

Uw scheiding kan eenvoudig via de Scheidingsprof aangevraagd worden door gezamenlijke ondertekening van een convenant. Het hele vervolgtraject van de rechtbank tot en met de inschrijving bij de gemeente wordt door de Scheidingsprof uit handen genomen.

Wanneer is er recht op kinderalimentatie?

Een echtscheiding is een emotionele gebeurtenis terwijl er tegelijk ook veel moet worden geregeld. Zoals bijvoorbeeld de kinderalimentatie. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag aan de hand van de Trema-normen die zijn ontwikkeld voor het eenduidig vaststellen van alimentatie. U kunt de alimentatie ook zelf samen bepalen. In dat geval is het verstandig om de normen van de rechter als uitgangspunt te nemen en de berekening door een onafhankelijk professional. Zo voorkomt U later discussie en onenigheid met elkaar.

Bij elke zorgregeling dient U van tevoren af te spreken welke kosten worden verdeeld en welke niet. Voorkom bijvoorbeeld dat de ene ouder mee betaalt aan de duurdere smaak van de andere ouder. Kosten zoals vakantie en uitstapjes kunt u daarom beter buiten de verdeling houden. U kunt ook besluiten voor deze extra’s een gezamenlijke bankrekening te openen. Het is bij de verdeling belangrijk om onderscheid te maken tussen eigen kosten en te verdelen kosten.

Eigen kosten van de ouders zijn de kosten die elk huishouden voor zich maakt, zoals huur, telefoon en boodschappen. Te verdelen kosten zijn uitgaven die door één ouder worden gedaan. Deze kosten dienen voldaan te worden uit de vrije ruimte van de beide ouders. Bijvoorbeeld verzekeringen, abonnementen, contributies of schoolkosten.
Nadat de verdeling van de kosten heeft plaats gevonden kan bepaald worden welke ouder een bijdrage dient te leveren in de vorm van kinderalimentatie aan de andere ouder. Over het algemeen zal de hoofdverdiener iets moeten betalen maar er zijn uitzinderingen die de Scheidingsprofs u perfect kan uitleggen.

Wat is een ouderschapsplan?

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dat moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling). Daarnaast legt u vast hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen en maakt u afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

In gemeenschap van goederen getrouwd, wat houdt dat in?

De gemeenschap van goederen is het wettelijk stelsel in het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. De wettelijke gemeenschap van goederen ontstaat van rechtswege tussen echtgenoten vanaf het ogenblik van voltrekking van het huwelijk, en tussen geregistreerde partners vanaf de registratie, voor zover zij daarvan niet bij huwelijkse voorwaarden zijn afgeweken. Dit huwelijksstelsel is internationaal gezien vrij zeldzaam en houdt kort gezegd in dat alles van de partners gezamenlijk bezit is tenzij daar expliciet van afgeweken is bij schenking of erven.

Jullie pakketten sluiten niet aan op mijn vraag, kunnen jullie mij toch helpen?

Niet gevonden wat je zocht in de pakketten die wij aanbieden?

Scheidingsprofs levert ook maatwerk. Uiteraard kunnen wij jou buiten onze pakketten om ook helpen.

De meerprijs hiervan is:

€160 p.u.

Meer weten? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wij zijn onpartijdig

Wij handelen de scheiding af zonder aanziens des persoons. We kiezen geen kant en zorgen voor de beste oplossing.

6 dagen per week bereikbaar

Kies je voor online, dan kun je scheiden als het jou uitkomt. Maar ook bij mediation: Wij spreken af, als het jou uitkomt.

Vaste prijs

Zo voorkom je onnodige verrassingen en blijft het eindbedrag altijd hetzelfde. Ongeacht hoe lang het duurt.

Zonder advocaat

Een advocaat is onnodig duur en in de meeste gevallen niet nodig.

Kinderen op de eerste plaats

Ons ouderschapsplan borgt de positie van de kinderen. Zo belast je ze zo min mogelijk met de gevolgen.

Scheiden met subsidie

Wij vragen subsidie voor je aan. Dat scheelt flink in de kosten.

Klantbeoordeling: 9.4

Meer dan 10 jaar ervaring!

Wij leveren vakwerk

2000+ scheidingen per jaar

Laat ons jou helpen

Meer dan 75% van alle scheidingen kunnen online afgehandeld worden. Logisch dat steeds meer koppels voor online scheiden kiezen. Dan kun je scheiden wanneer het jou uitkomt.

Robert den Nijs

Dossiermanager

Heb je recht op subsidie?

Wat zeggen onze klanten

 “Bedankt voor alles. Ik heb het erg fijn gevonden dit proces samen met onze mediator te doorlopen.”
Anita over Scheidingsprofs

Wij wisten vooraf precies wat we wilden. De Scheidingsprofs hebben die wensen weten te vertalen in heldere afspraken. De afwikkeling ging snel en was eenvoudig.

Marion over Scheidingsprofs

Ik ben heel tevreden over jullie en ik vind de snelle handeling en vriendelijkheid heel prettig!

Olga over Scheidingsprofs

Toen we eenmaal wisten wat we wilden, zorgden de Scheidingsprofs voor een snelle afhandeling. Daardoor konden wij ons concentreren op de kinderen.

Bart over Scheidingsprofs

Vaste prijs

Zeer ervaren

Kinderen eerst

Onpartijdig