Als je scheiding is afgerond en er is een zorgregeling afgesproken voor je kinderen, kun je met je eigen leven beginnen. Je kunt als gescheiden stel ervoor kiezen om vlak bij elkaar in de buurt te blijven wonen als deze mogelijkheid er is. Het komt zelfs voor dat gescheiden ouders bij elkaar in de straat komen te wonen of net om de hoek. De vraag is echter of dit een praktische keuze is of juist niet. Een goede reden om hier eens nader in te verdiepen.

 

Meerderheid gescheiden ouders blijven bij elkaar in de buurt wonen

Uit cijfers van CBS (op basis van een onderzoek dat in 2020 is uitgevoerd) blijkt dat een meerderheid van gescheiden ouders bij elkaar in de buurt blijven wonen. Om je een beeld te geven: in 2017 woonden 3 van de 10 vijftienjarigen niet gezamenlijk met beide ouders op hetzelfde adres. Uit het genoemde onderzoek blijkt dat het aantal verhuizingen van gescheiden ouders vlak na een scheiding relatief groot is. Dit komt omdat veel mensen na een tijdelijke woonsituatie waren beland. Als hierbij gekeken wordt naar de gescheiden ouderparen uit 2014 blijkt dat in twee-derde van de gevallen de afstand tussen beide ex-partners is gewijzigd in de drie jaar na de scheiding (tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2018). Dit betekent dat ten minste een van beiden is verhuisd. Als we kijken naar de woonplaats van gescheiden ouders in 2018, zien we dat meer dan een kwart van de gescheiden ouders op een afstand van meer dan 10 kilometer woonde. Iets minder dan 40 procent van de ouderparen woonde nog binnen een straal van 2 kilometer van elkaar.

 

Als gescheiden ouders dicht bij elkaar blijven wonen. Een praktische keuze…. toch?

Als gescheiden ouders dicht bij elkaar blijven wonen lijkt een praktische keuze waarvoor veel gescheiden stellen graag kiezen. Hoe verder ouders na de scheiding uit elkaar gaan wonen, hoe meer tijd, geld en afstemming vereist zijn om ervoor te zorgen dat kinderen op regelmatige basis bij beide ouders kunnen zijn. Dit is niet alleen het geval bij co-ouderschap maar ook bij het in praktijk brengen van de afspraken die gemaakt zijn in het ouderschapsplan. Als gescheiden ouders zeer dicht bij elkaar wonen, kunnen zij hun zorgtaken op een eenvoudige manier verdelen. De kinderen kunnen makkelijk van de ene ouder naar de andere en beide ouders kunnen op een vrij eenvoudige manier betrokken blijven bij het dagelijks leven van hun kind. Daarnaast biedt de keuze om als gescheiden ouders bij elkaar in de buurt te blijven wonen veel stabiliteit en rust voor het kind zelf. Zij kunnen immers “doorgaan” met hun sociaal leven, ongeacht bij welke ouder ze zijn. Deze stabiliteit en rust is belangrijk voor kinderen in alle leeftijdscategorieën. Daarnaast heeft het dicht bij elkaar wonen van gescheiden ouders als belangrijkste voordeel dat ouders minder intensief met elkaar hoeven te communiceren en dat er geen ingewikkelde constructies moeten worden bedacht. Als ouders wat verder uit elkaar wonen, vraagt dit veel samenwerking, communicatie en flexibiliteit.

 

Hoe praktisch is het bij elkaar in de buurt wonen van gescheiden partners?

Hoewel de keuze om bij elkaar in de buurt te blijven wonen als gescheiden ouders wellicht praktisch lijkt voor de kinderen, is het belangrijk om een afweging te maken in hoeverre dit haalbaar is. Hierbij moet je niet alleen kijken in financieel opzicht (voor ouders die wat meer geld te besteden hebben, is deze wens vaak wat eenvoudiger te realiseren) maar ook naar jezelf. In hoeverre is het voor jou mogelijk om een nieuw leven op te bouwen zonder dat je het gevoel hebt “in de gaten gehouden te worden” door je ex-partner? Daarnaast is het goed om erover na te denken hoe jullie reageren als de andere partner een nieuw lief krijgt.

Als gevolg van de scheiding kunnen er ook nieuwe redenen ontstaan om te willen verhuizen naar een andere regio. De wens om letterlijk wat meer afstand te nemen van de ex-partner, het zoeken van steun bij familieleden of de wens om samen te gaan wonen met een nieuwe partner kunnen hiervoor redenen zijn. Het vasthouden aan de wens om als gescheiden partners (lees: gescheiden ouders) bij elkaar in de buurt blijven is dus niet altijd de beste keuze.

 

Wat is de maximale afstand voor gescheiden ouders om uit elkaar te wonen?

Zoals uit het eerder genoemde CBS onderzoek naar voren is gekomen, is het goed mogelijk dat een van de gescheiden ouders besluit of genoodzaakt is om te verhuizen. Er kunnen verschillende redenen zijn om hierbij wat verder uit elkaar te gaan wonen. Dit roept in sommige gevallen de vraag op wat de maximale afstand is voor gescheiden ouders om uit elkaar te wonen. Er bestaat géén eenduidige jurisprudentie die inzicht geeft wat het maximaal aantal kilometers is tussen de woonplaats van beide gescheiden ouders. Dit komt voornamelijk omdat iedere situatie en ieder gezin anders is. Bij een eventuele verhuizing zul je moeten nagaan wat voor effect dit heeft op de kinderen en de zorgregeling. Daarom heeft het de voorkeur om eerst met je ex-partner om tafel te gaan om de voorgenomen verhuizing en de gevolgen daarvan te bespreken. Komen jullie hier niet uit? Dan kunnen onze echtscheidingsmediators jullie begeleiden gedurende dit overleg. We helpen jullie graag om samen tot een passende oplossing te komen zonder dat er hiervoor gebruik moet worden gemaakt van de hulp van de rechter.

Alsjeblieft, jouw ouderschapsplan!

Hieronder kun je het ouderschapsplan van Scheidingsprofs gratis downloaden.