Een echtscheiding is een traject waarbij er veel hobbels op de route liggen. Er zijn veel beslissingen te nemen en afspraken te maken. Als de scheiding is afgerond kunnen de gescheiden partners ieder hun eigen weg gaan. Als je als ouders van minderjarige kinderen besluit om uit elkaar te gaan, zullen jullie nog enige tijd met elkaar te maken krijgen. De kinderen zijn en blijven de verbindende factor. Het is goed om te realiseren dat in de wegen die jullie als ouders bewandelen zeer veel valkuilen liggen. Het is niet alleen voor jezelf maar ook voor de kinderen van groot belang dat je over deze valkuilen heen stapt. Helaas gebeurt het maar al te vaak dat dit toch misgaat. Reden genoeg om je te wijzen op de 7 grootste valkuilen waar je als ouder makkelijk in kunt trappen na een echtscheiding.

 

Gevolgen van een (v)echtscheiding voor de kinderen

Het is goed om als gescheiden ouders te realiseren dat hun echtscheiding ook veel impact heeft op de kinderen. In veel gevallen zullen zij het uit elkaar gaan van hun ouders echt wel even moeten verwerken. Dit is zeker het geval als er sprake is van een vechtscheiding. De manier waarop de ouders zelf met de situatie omgaan is essentieel in dit geval. Als hierin niet de juiste keuzes worden gemaakt of de ouders laten zich verleiden tot gedrag waarmee ze hun kinderen alleen maar meer de dupe laten worden van een scheiding. Dit kan dit veel stress, depressieve gevoelens en een negatief zelfbeeld bij kinderen veroorzaken. Scheidende ouders moeten dus samen een transitie maken van echtpaar naar ouderpaar en dit zonder dat de kinderen de dupe worden van de scheiding. De emoties van de ouders moeten hierbij aan de kant worden gezet en plaats maken voor rationele keuzes. Hierbij moet er worden opgepast dat de scheidende ouders niet in de valkuilen trappen waar veel gescheiden vaders en moeders helaas wel intrappen…. met alle gevolgen van dien.

 

Dit zijn de 7 grootste valkuilen waar gescheiden ouders in kunnen trappen

 

 1. Ruzie maken waar de kinderen bij zijn
  Een scheiding gaat gepaard met emoties maar het is wel belangrijk om die onder controle te houden als de kinderen erbij zijn. Het is een zeer slechte keuze om als ouders ruzie te maken waar de kinderen bij zijn. Een ruzie tussen de ouders werkt immers zeer beangstigend voor de kinderen. Zij voelen zich onveilig in zo’n situatie en het vertrouwen in de ouders krijgt hierdoor een knauw. Het is van groot belang om ruzies te vermijden als de kinderen op gehoorafstand zijn.

 2. Kwaadspreken over de andere ouder
  Het is vaak erg verleidelijk om als gescheiden ouder kwaad te spreken over de ex-partner. Het stel is immers niet voor niets uit elkaar gegaan. Hoewel dit onschuldig lijkt is dit zeker een valkuil waar je als gescheiden ouder niet in moet trappen. Het kwaadspreken over de ex-partner trekken kinderen aan als persoonlijke kritiek. Het kind kan zich hierdoor voelen afgewezen. Daarnaast kan dit loyaliteitsproblemen veroorzaken waarvan niet alleen de andere ouder maar vooral ook het kind zelf problemen mee kan krijgen.
 3. Kinderen te veel opeisen
  Als gescheiden ouders gaan trekken aan kinderen, dus de kinderen te veel opeisen, zal dit aanvoelen als druk. Hierdoor kan het gevoel ontstaan dat kinderen een partij moeten kiezen. Deze keuze voelt als ontrouw zijn aan de andere ouder. Als kinderen door een van de gescheiden ouders te veel wordt opgeëist, kan dit een loyaliteitsprobleem als gevolg hebben.
 4. Kinderen als een volwassene benaderen
  Kinderen zijn van nature erg behulpzaam als ze voelen dat hun ouders het moeilijk hebben. Het is als gescheiden ouder erg belangrijk om een overwogen keuze te maken hoever je hierin mee gaat. Het is immers een grote valkuil om een kind als grote steun en toeverlaat te benaderen en als volwassene te gaan benaderen. Deze keuze gaat ten koste van de ontwikkeling van kinderen. Het is belangrijk dat zij “kind blijven” en ouders hun volwassen problemen niet aan kinderen toevertrouwen. Hiervoor kunnen zij het beste steun zoeken bij bekenden of op zoek gaan naar professionele hulp. Een echtscheidingsmediator kan bijvoorbeeld prima ondersteuning bieden bij de afhandeling van zaken die aan een echtscheiding gerelateerd zijn. Je kunt bij deze expert onder andere terecht als er wijzigingen moeten worden aangebracht aan een ouderschapsplan.
 5. Kinderen als boodschapper gebruiken
  Het is voor gescheiden ouders belangrijk dat ze zelf een goede onderlinge communicatie structuur opzetten om alle kind gerelateerde zaken goed onderling te bespreken. Dit is in de praktijk niet eenvoudig als er sprake is van een vechtscheiding. Het komt regelmatig voor dat gescheiden ouder hun kinderen gebruiken om zaken over de ex-partner uit te horen. Daarnaast wordt er regelmatig de keuze gemaakt om een kind te gebruiken als het doorgeven van boodschappen tussen het gescheiden stel. Dit is immers belastend voor het kind. Daarnaast kan hierdoor een loyaliteitsprobleem ontstaan.
 6. Verkeerd omgaan met een schuldgevoel over een echtscheiding
  Het komt regelmatig voor dat gescheiden ouders op een verkeerde manier omgaan met een schuldgevoel over een echtscheiding. De verleiding is dan extra groot om de kinderen extra te verwennen maar dat is uiteraard geen goede keuze. Het is voor de ontwikkeling van kinderen goed om duidelijke grenzen te stellen dus “nee” kunnen zeggen.
 7. Kinderen gebruiken als machtsmiddel
  Doordat de kinderen het meest dierbare bezit zijn van de gescheiden vaders en moeders, kunnen zij uitstekend gebruiken als machtsmiddel. Een opmerking als “als je niet doet wat ik vraag, krijg je je kind niet meer te zien” wordt regelmatig geplaatst. Dit is een zeer diepe valkuil waar ouders in kunnen trappen. Een kind zal dit immers feilloos aanvoelen. De kans is erg groot dat hierdoor een loyaliteitsprobleem met verstrekkende gevolgen ontstaat. Trap als gescheiden ouder niet in deze valkuil na een echtscheiding!

Alsjeblieft, jouw ouderschapsplan!

Hieronder kun je het ouderschapsplan van Scheidingsprofs gratis downloaden.