Uit elkaar met kind

Meer weten over scheiden en kinderen

Uit elkaar met kind

Als ouders ben je wettelijk verplicht de zorg en opvoeding voor de minderjarige kinderen goed te regelen en de afspraken hierover vast te leggen in een ouderschapsplan. In het ouderschapsplan staan alle dingen die je moet regelen voor de kinderen wanneer je gaat scheiden. Het ouderschapsplan is een verplicht onderdeel van het echtscheidingsconvenant dat wordt ingediend bij het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank.

Door het vastleggen kunnen er voor jullie ouders ook geen misverstanden ontstaan over de opvoeding en verzorging van de kinderen. Ook als je samenwoont met gezamenlijk gezag en stellen met geregistreerd partnerschap is een ouderschapsplan verplicht.

Onderdelen ouderschapsplan

In het ouderschapsplan komen eigenlijk alle onderdelen aan bod die te maken hebben met opvoeding en zorg.  De volgende onderdelen moeten in ieder geval een ouderschapsplan worden vastgelegd:

Ouderlijk gezag

Als ouder ben je de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige kinderen. Naast het gezag over het vermogen van je kind, heb je rechten en plichten voor de verzorging en opvoeding. Je bent ook verplicht de band van het kind en de andere ouder te bevorderen. Je mag op geen enkele manier het contact van het kind met de andere ouder verhinderen.


Woon- en verblijfplaats

De juiste omgangregeling kan je het beste bepalen zodra is vastgesteld waar de kinderen gaan wonen. Komt er een bezoekregeling voor de kinderen waarbij ze om het weekend bij hun vader zijn? Of gaan jullie voor co-ouderschap en verdeel je de taken voor de zorg en opvoeding 50-50? Samen kies je de omgangsregeling die het beste bij jouw kinderen en jullie situatie past. Het moet namelijk wel allemaal praktische uitvoerbaar zijn voor jou en je ex-partner. De omgangsregeling leg je vast in een weekschema in het ouderschapsplan. Zo voorkom je misverstanden over waar de kinderen wanneer zijn.

Contact tussen ouder en kind

Hoe vindt er contact plaats na de scheiding plaats tussen het kind en jullie als ouders? Als het kind bij moeder is, moet het altijd contact kunnen opnemen met vader en andersom ook. Dit kan bijvoorbeeld telefonisch, via e-mail of WhatsApp.

Contact tussen ouders

Jullie als ouders hebben een informatie- en communicatieplicht omtrent alle zaken die met de kinderen te maken hebben. Bijvoorbeeld over school of medische aangelegenheden. Bespreek ook goed hoe je samen beslissingen neemt over de kinderen. Soms is het beter even afspreken dan iets door de telefoon te bespreken. Simpele zaken kunnen vaak wel telefonisch of via e-mail. 

Financiën

Kinderalimentatie is verplicht tot ze 21 jaar zijn. Als ouders ben je verplicht te voorzien in de kosten van levensonderhoud en opvoeding van de kinderen. Niet alle kosten vallen hieronder. Bijvoorbeeld kosten voor een schoolkamp of een cadeautje voor een verjaardag van een vriendje vallen niet onder alimentatie. Hier moet je dus ook samen afspraken over maken.

Overige zaken

Hoe gaan jullie om met schoolvakanties en verjaardagen? Soms kan het zijn dat ze net buiten jouw dag of week vallen. Wees beiden bereid hier af en toe van af te wijken. Willen jullie dat niet? Dan moet er een andere oplossing bedacht worden. Ook moet je nadenken hoe je wilt omgaan met de introductie van een eventuele nieuwe partner of verhuizing van een van beiden. Ook kan je dingen als bedtijden of zakgeld vastleggen in het ouderschapsplan.

Het ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is een verplicht onderdeel van het echtscheidingsconvenant bij scheidende echtparen met minderjarige kinderen. Als het plan ontbreekt, zal de scheiding niet door rechter bekrachtigd worden. Met behulp van ons voorbeeld van een ouderschapsplan, kan je deze gemakkelijk opstellen zonder zaken te vergeten. Wij hebben het ouderschapsplan zo opgesteld dat je stapsgewijs alles kunt invullen passend bij jullie situatie. Het is wel verstandig ieder jaar het ouderschapsplan gezamenlijk te bekijken en te oordelen of er bepaalde zaken niet meer up to date zijn en die je wellicht moet aanpassen.

Verwerking scheiding

Een belangrijk onderdeel van de scheiding is de verwerking ervan. Ieder kind, ook afhankelijk van de leeftijd, zal dit anders doen. Het belangrijkste is dat je zorgt dat je er altijd voor je kinderen bent en dat ze altijd met je kunnen praten over de scheiding en hun nieuwe leven. Soms kan je het gevoel krijgen dat je kind erg veel moeite heeft de scheiding te verwerken en komt het niet bij jou om te praten. Je kunt altijd je huisarts om advies vragen. Als je kind al iets ouder is, dan kunnen ze ook terecht bij Stichting Vila Pinedo. Hier geven kinderen van gescheiden ouders tips aan andere kinderen met gescheiden ouders en zo kunnen ze van elkaars ervaringen leren. Het kan soms helpen er met leeftijds-en/of lotgenoten over te praten in plaats van enkel volwassenen. Als ouder kan je misschien ook wel wat tips en adviezen gebruiken. Deze handige tips, vind je hier.

Veelgestelde vragen

Heb ik recht op partneralimentatie?

Partneralimentatie wordt betaald aan die partner die na de scheiding niet in eigen onderhoud kan voorzien. Daarbij spelen uiteraard het eigen inkomen maar ook het gezinsinkomen tijdens het huwelijk een rol om deze behoefte te bepalen. De (ex-) moet ook ruimte (draagkracht) hebben om een bijdrage aan partneralimentatie te kunnen betalen

Wat hou ik over na een scheiding?

Veel mensen stellen de vraag of ze recht hebben op partneralimentatie. Veel belangrijker is echter de vraag hoe ziet mijn financiële toekomst er uit? Wat heb ik te besteden en kan ik daarmee in mijn huidige woning blijven wonen. Op deze vragen geven wij u antwoord door een inzicht te geven in uw netto te besteden inkomen na de scheiding inclusief uw recht op toeslagen, kindgebonden budget en/of maandelijkse belastingteruggave. Scheidingsprofs helpt u bij het aanvragen van deze inkomensbestanddelen.

Hoe regel ik mijn scheiding?

Mensen die denken de scheiding even zelf te regelen komen vaak (achteraf) bedrogen uit omdat ze niet aan alles denken. De Scheidingsprof neemt het hele proces uit handen en zorgt dat u niets vergeet en volledig op de hoogte bent van alle (on)mogelijkheden. Uw echtscheiding wordt van A tot en met Z geregeld, inclusief een rapport met alle berekeningen en advies omtrent de keuzes die u kunt of moet maken. Kortom: Scheidingsprofs bied u één adres voor alles rondom uw scheiding.

Een advocaat of een mediator regelt over het algemeen een onderdeel van uw scheiding: het juridische of het emotionele. De Scheidingsprofs regelt alles voor u. We begeleiden niet alleen het proces maar komen ook met concrete oplossingen aan de hand van uw vragen en wensen. Het Scheidingsrapport geeft u op een begrijpelijke wijze volledig inzicht in uw scheiding en uw toekomst. Uw hele scheiding wordt transparant en duidelijk. U hoeft hier nauwelijks iets voor hoeft te doen! De Scheidingsprofs biedt u een uitstekende kwaliteit tegen een passende prijs.

Regel je de echtscheiding met of zonder je partner?

Indien u nog in staat bent met uw partner een goed gesprek (discussie mag!) te voeren dan kunt u in onderling overleg tot een oplossing te komen met behulp van de Scheidingsprofs. De Scheidingsprof begeleid dit proces onafhankelijk voor u beiden en samen met u beiden. Op het moment dat scheiden in overleg u niet mogelijk lijkt (of u dit niet wilt), kan Scheidingsprofs u individueel van dienst zijn. Scheidingsprofs behartigt dan specifiek uw belangen en heeft hij/zij contact met uw partner en zijn/haar adviseur. Uiteraard probeert de Scheidingsprofs altijd om tot een redelijke oplossing te komen voor uw partner, het doel is niet om het te laten escaleren tot een vechtscheiding want daar is iedereen en met name de kinderen de dupe van.

Wat is een scheidingsrapport?

Het Scheidingsrapport is een document waarin u wordt meegenomen in alle onderdelen van uw scheiding die op u en uw partner van toepassing zijn. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • het inkomen nu en na de scheiding van beiden
  • de kosten van de kinderen
  • partneralimentatie
  • verdeling van het vermogen
  • verevening van pensioenen
  • verdeling van verzekeringen

U krijgt antwoord op al uw vragen. Aan de hand van uw wensen gaan we het rapport samen invullen en zo ontstaat er voor beiden een beeld van de toekomst. U heeft zo altijd een naslagwerk van de mogelijkheden en de keuzes die u heeft gemaakt. Het rapport is uiteindelijk de basis voor het convenant en ouderschapsplan. Zo vallen alle puzzelstukjes op de juiste plaats.

Hoe vraag ik een scheiding aan?

Uw scheiding kan eenvoudig via de Scheidingsprof aangevraagd worden door gezamenlijke ondertekening van een convenant. Het hele vervolgtraject van de rechtbank tot en met de inschrijving bij de gemeente wordt door de Scheidingsprof uit handen genomen.

Wanneer is er recht op kinderalimentatie?

Een echtscheiding is een emotionele gebeurtenis terwijl er tegelijk ook veel moet worden geregeld. Zoals bijvoorbeeld de kinderalimentatie. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag aan de hand van de Trema-normen die zijn ontwikkeld voor het eenduidig vaststellen van alimentatie. U kunt de alimentatie ook zelf samen bepalen. In dat geval is het verstandig om de normen van de rechter als uitgangspunt te nemen en de berekening door een onafhankelijk professional. Zo voorkomt U later discussie en onenigheid met elkaar.

Bij elke zorgregeling dient U van tevoren af te spreken welke kosten worden verdeeld en welke niet. Voorkom bijvoorbeeld dat de ene ouder mee betaalt aan de duurdere smaak van de andere ouder. Kosten zoals vakantie en uitstapjes kunt u daarom beter buiten de verdeling houden. U kunt ook besluiten voor deze extra’s een gezamenlijke bankrekening te openen. Het is bij de verdeling belangrijk om onderscheid te maken tussen eigen kosten en te verdelen kosten.

Eigen kosten van de ouders zijn de kosten die elk huishouden voor zich maakt, zoals huur, telefoon en boodschappen. Te verdelen kosten zijn uitgaven die door één ouder worden gedaan. Deze kosten dienen voldaan te worden uit de vrije ruimte van de beide ouders. Bijvoorbeeld verzekeringen, abonnementen, contributies of schoolkosten.
Nadat de verdeling van de kosten heeft plaats gevonden kan bepaald worden welke ouder een bijdrage dient te leveren in de vorm van kinderalimentatie aan de andere ouder. Over het algemeen zal de hoofdverdiener iets moeten betalen maar er zijn uitzinderingen die de Scheidingsprofs u perfect kan uitleggen.

Wat is een ouderschapsplan?

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dat moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling). Daarnaast legt u vast hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen en maakt u afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

In gemeenschap van goederen getrouwd, wat houdt dat in?

De gemeenschap van goederen is het wettelijk stelsel in het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. De wettelijke gemeenschap van goederen ontstaat van rechtswege tussen echtgenoten vanaf het ogenblik van voltrekking van het huwelijk, en tussen geregistreerde partners vanaf de registratie, voor zover zij daarvan niet bij huwelijkse voorwaarden zijn afgeweken. Dit huwelijksstelsel is internationaal gezien vrij zeldzaam en houdt kort gezegd in dat alles van de partners gezamenlijk bezit is tenzij daar expliciet van afgeweken is bij schenking of erven.

Jullie pakketten sluiten niet aan op mijn vraag, kunnen jullie mij toch helpen?

Niet gevonden wat je zocht in de pakketten die wij aanbieden?

Scheidingsprofs levert ook maatwerk. Uiteraard kunnen wij jou buiten onze pakketten om ook helpen.

De meerprijs hiervan is:

€160 p.u.

Meer weten? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wij zijn onpartijdig

Wij handelen de scheiding af zonder aanziens des persoons. We kiezen geen kant en zorgen voor de beste oplossing.

7 dagen per week bereikbaar

Kies je voor online, dan kun je scheiden als het jou uitkomt. Maar ook bij mediation: Wij spreken af, als het jou uitkomt.

Vaste prijs

Zo voorkom je onnodige verrassingen en blijft het eindbedrag altijd hetzelfde. Ongeacht hoe lang het duurt.

Zonder advocaat

Een advocaat is onnodig duur en in de meeste gevallen niet nodig.

Kinderen op de eerste plaats

Ons ouderschapsplan borgt de positie van de kinderen. Zo belast je ze zo min mogelijk met de gevolgen.

Scheiden met subsidie

Wij vragen subsidie voor je aan. Dat scheelt flink in de kosten.

Klantbeoordeling: 9.3

Meer dan 10 jaar ervaring!

Wij leveren vakwerk

2000+ scheidingen per jaar

Laat ons jou helpen

Meer dan 75% van alle scheidingen kunnen online afgehandeld worden. Logisch dat steeds meer koppels voor online scheiden kiezen. Dan kun je scheiden wanneer het jou uitkomt.

Robert den Nijs

Dossiermanager

Heb je recht op subsidie?

Wat zeggen onze klanten

 “Bedankt voor alles. Ik heb het erg fijn gevonden dit proces samen met onze mediator te doorlopen.”
Anita over Scheidingsprofs

Wij wisten vooraf precies wat we wilden. De Scheidingsprofs hebben die wensen weten te vertalen in heldere afspraken. De afwikkeling ging snel en was eenvoudig.

Marion over Scheidingsprofs

Ik ben heel tevreden over jullie en ik vind de snelle handeling en vriendelijkheid heel prettig!

Olga over Scheidingsprofs

Toen we eenmaal wisten wat we wilden, zorgden de Scheidingsprofs voor een snelle afhandeling. Daardoor konden wij ons concentreren op de kinderen.

Bart over Scheidingsprofs

Vaste prijs

Zeer ervaren

Kinderen eerst

Onpartijdig