Weigering medewerking bij huis verkoop

Meer weten over scheiden en de hypotheek

Wat als je partner weigert mee te werken aan het verkopen van het huis?

Zodra je besloten hebt om te gaan scheiden moet je een keuze gaan maken over de toekomst van jullie woning. Als je gezamenlijk eigenaar bent van de woning heb je ook allebei recht op de helft van de waarde van de woning en moet je het samen eens worden over wat je met de woning gaat doen. De keuze gaat tussen het verkopen van het huis of dat één van jullie beiden in het huis blijft wonen. Maar wat gebeurt er als jij het huis graag wil verkopen, maar je partner weigert daaraan mee te werken?

Hoe ontstaat deze situatie?

Problemen rondom de verkoop van het huis kunnen ontstaan als er geen goede afspraken gemaakt zijn over deze situatie. Het is begrijpelijk dat bij een huwelijk niet meteen nagedacht wordt over de zaken die geregeld moeten worden bij een scheiding. Voor veel mensen zal dan ook gelden dat er niks is afgesproken en jullie beiden hetzelfde recht hebben ten opzichte van de woning.

Een scheiding kan grote financiële gevolgen hebben voor de kosten rondom het huis voor beide partners. Als één van beide partners wil blijven wonen in het huis dan moet hij of zij de andere partner uitkopen. Dit is het geval wanneer de waarde van het huis hoger is dan de resterende hypotheekschuld. Precies de helft van deze overwaarde moet betaald worden aan de partner. Als juist de hypotheekschuld hoger is dan de waarde dan is er sprake van restschuld. Deze schuld kan voor de problemen zorgen. Beide partners moeten namelijk de helft van deze schuld op zich nemen en dit kan de reden voor één van de partners zijn om niet mee te werken aan de verkoop.

Ook kan het zijn dat juist het uitkopen van de andere partner moeilijk blijkt te zijn. Hier moet soms een nieuwe hypotheek voor afgesloten worden of een andere vorm van financiering. Dit kan voor veel vertraging zorgen in het proces. Als één van de twee graag in het huis wil blijven wonen maar moeite heeft met het afsluiten van de juiste financiering kan het lang duren voordat er definitief iets geregeld is. Het kan zijn dat de andere partner dit te lang vindt duren of geen vertrouwen heeft in de financiering waardoor deze het huis graag wil verkopen.

Wat kan ik doen om het huis alsnog te verkopen?

Er zijn verschillende opties om druk uit te oefenen op de andere partner om het huis te verkopen. Het is wel belangrijk dat in de echtscheidingsstukken vastgelegd is dat de ex mee moet werken aan de verkoop. Als dit het geval is dan kun je als eerste optie een boete claimen van €500 voor iedere dag dat de medewerking geweigerd wordt. Voor veel partners is dit niet de meest gewenste optie, omdat je daarmee het contact verder verslechtert.

Je kunt ook bij de rechter vragen om een ‘machtiging tegeldemaking’. Deze machtiging zorgt ervoor dat je zonder medewerking van de ander de woning kan verkopen. Deze machtiging wordt door de rechter vaak via een kortgeding uitgegeven. Op deze manier kost het niet te veel tijd en kun je snel verder. Er ontstaat hierdoor wel een situatie waar een ex-partner in een huis blijft wonen dat verkocht wordt zonder zijn of haar medewerking.

Als laatste optie kun je de woning zelf nog overnemen als je ex-partner dit niet doet of het uiteindelijk niet rond krijgt. Via een normale procedure in de rechtbank kun je een ‘toedeling aan uzelf’ aanvragen. Ook hier moet de rechter een besluit nemen en je kunt de rechter vragen om ook de overnameprijs te bepalen. Zo kun je zonder medewerking van de partner de overname rondmaken.

Het is geen eenduidige situatie waarbij een partner het huis niet wil verlaten of verkopen. Je kunt in gesprek proberen te blijven met je partner en als blijkt dat deze echt niet wil meewerken je laten voorlichten door een juridisch adviseur over de andere opties. Omdat elke situatie anders is, kan ook de oplossing in specifieke gevallen verschillen. Uiteindelijk ontstaat het probleem vaak omdat er financieel niet de beste optie gevonden kan worden. Probeer zodra je besloten hebt om te gaan scheiden contact op te nemen met je hypotheekverstrekker of met een andere financieel adviseur. Zo krijg je een beter overzicht van de mogelijkheden rondom het huis en voorkom je mogelijke conflicten.

Gaan jullie scheiden en hebben jullie samen een koopwoning? Bekijk dan hier de dienst ‘Scheiden en Wonen’. Bij deze dienst worden jullie ondersteund door zowel een Scheidingsprof als een hypotheekadviseur.

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.

Veelgestelde vragen

Heb ik recht op partneralimentatie?

Partneralimentatie wordt betaald aan die partner die na de scheiding niet in eigen onderhoud kan voorzien. Daarbij spelen uiteraard het eigen inkomen maar ook het gezinsinkomen tijdens het huwelijk een rol om deze behoefte te bepalen. De (ex-) moet ook ruimte (draagkracht) hebben om een bijdrage aan partneralimentatie te kunnen betalen

Wat hou ik over na een scheiding?

Veel mensen stellen de vraag of ze recht hebben op partneralimentatie. Veel belangrijker is echter de vraag hoe ziet mijn financiële toekomst er uit? Wat heb ik te besteden en kan ik daarmee in mijn huidige woning blijven wonen. Op deze vragen geven wij u antwoord door een inzicht te geven in uw netto te besteden inkomen na de scheiding inclusief uw recht op toeslagen, kindgebonden budget en/of maandelijkse belastingteruggave. Scheidingsprofs helpt u bij het aanvragen van deze inkomensbestanddelen.

Hoe regel ik mijn scheiding?

Mensen die denken de scheiding even zelf te regelen komen vaak (achteraf) bedrogen uit omdat ze niet aan alles denken. De Scheidingsprof neemt het hele proces uit handen en zorgt dat u niets vergeet en volledig op de hoogte bent van alle (on)mogelijkheden. Uw echtscheiding wordt van A tot en met Z geregeld, inclusief een rapport met alle berekeningen en advies omtrent de keuzes die u kunt of moet maken. Kortom: Scheidingsprofs bied u één adres voor alles rondom uw scheiding.

Een advocaat of een mediator regelt over het algemeen een onderdeel van uw scheiding: het juridische of het emotionele. De Scheidingsprofs regelt alles voor u. We begeleiden niet alleen het proces maar komen ook met concrete oplossingen aan de hand van uw vragen en wensen. Het Scheidingsrapport geeft u op een begrijpelijke wijze volledig inzicht in uw scheiding en uw toekomst. Uw hele scheiding wordt transparant en duidelijk. U hoeft hier nauwelijks iets voor hoeft te doen! De Scheidingsprofs biedt u een uitstekende kwaliteit tegen een passende prijs.

Regel je de echtscheiding met of zonder je partner?

Indien u nog in staat bent met uw partner een goed gesprek (discussie mag!) te voeren dan kunt u in onderling overleg tot een oplossing te komen met behulp van de Scheidingsprofs. De Scheidingsprof begeleid dit proces onafhankelijk voor u beiden en samen met u beiden. Op het moment dat scheiden in overleg u niet mogelijk lijkt (of u dit niet wilt), kan Scheidingsprofs u individueel van dienst zijn. Scheidingsprofs behartigt dan specifiek uw belangen en heeft hij/zij contact met uw partner en zijn/haar adviseur. Uiteraard probeert de Scheidingsprofs altijd om tot een redelijke oplossing te komen voor uw partner, het doel is niet om het te laten escaleren tot een vechtscheiding want daar is iedereen en met name de kinderen de dupe van.

Wat is een scheidingsrapport?

Het Scheidingsrapport is een document waarin u wordt meegenomen in alle onderdelen van uw scheiding die op u en uw partner van toepassing zijn. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • het inkomen nu en na de scheiding van beiden
  • de kosten van de kinderen
  • partneralimentatie
  • verdeling van het vermogen
  • verevening van pensioenen
  • verdeling van verzekeringen

U krijgt antwoord op al uw vragen. Aan de hand van uw wensen gaan we het rapport samen invullen en zo ontstaat er voor beiden een beeld van de toekomst. U heeft zo altijd een naslagwerk van de mogelijkheden en de keuzes die u heeft gemaakt. Het rapport is uiteindelijk de basis voor het convenant en ouderschapsplan. Zo vallen alle puzzelstukjes op de juiste plaats.

Hoe vraag ik een scheiding aan?

Uw scheiding kan eenvoudig via de Scheidingsprof aangevraagd worden door gezamenlijke ondertekening van een convenant. Het hele vervolgtraject van de rechtbank tot en met de inschrijving bij de gemeente wordt door de Scheidingsprof uit handen genomen.

Wanneer is er recht op kinderalimentatie?

Een echtscheiding is een emotionele gebeurtenis terwijl er tegelijk ook veel moet worden geregeld. Zoals bijvoorbeeld de kinderalimentatie. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag aan de hand van de Trema-normen die zijn ontwikkeld voor het eenduidig vaststellen van alimentatie. U kunt de alimentatie ook zelf samen bepalen. In dat geval is het verstandig om de normen van de rechter als uitgangspunt te nemen en de berekening door een onafhankelijk professional. Zo voorkomt U later discussie en onenigheid met elkaar.

Bij elke zorgregeling dient U van tevoren af te spreken welke kosten worden verdeeld en welke niet. Voorkom bijvoorbeeld dat de ene ouder mee betaalt aan de duurdere smaak van de andere ouder. Kosten zoals vakantie en uitstapjes kunt u daarom beter buiten de verdeling houden. U kunt ook besluiten voor deze extra’s een gezamenlijke bankrekening te openen. Het is bij de verdeling belangrijk om onderscheid te maken tussen eigen kosten en te verdelen kosten.

Eigen kosten van de ouders zijn de kosten die elk huishouden voor zich maakt, zoals huur, telefoon en boodschappen. Te verdelen kosten zijn uitgaven die door één ouder worden gedaan. Deze kosten dienen voldaan te worden uit de vrije ruimte van de beide ouders. Bijvoorbeeld verzekeringen, abonnementen, contributies of schoolkosten.
Nadat de verdeling van de kosten heeft plaats gevonden kan bepaald worden welke ouder een bijdrage dient te leveren in de vorm van kinderalimentatie aan de andere ouder. Over het algemeen zal de hoofdverdiener iets moeten betalen maar er zijn uitzinderingen die de Scheidingsprofs u perfect kan uitleggen.

Wat is een ouderschapsplan?

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dat moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling). Daarnaast legt u vast hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen en maakt u afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

In gemeenschap van goederen getrouwd, wat houdt dat in?

De gemeenschap van goederen is het wettelijk stelsel in het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. De wettelijke gemeenschap van goederen ontstaat van rechtswege tussen echtgenoten vanaf het ogenblik van voltrekking van het huwelijk, en tussen geregistreerde partners vanaf de registratie, voor zover zij daarvan niet bij huwelijkse voorwaarden zijn afgeweken. Dit huwelijksstelsel is internationaal gezien vrij zeldzaam en houdt kort gezegd in dat alles van de partners gezamenlijk bezit is tenzij daar expliciet van afgeweken is bij schenking of erven.

Jullie pakketten sluiten niet aan op mijn vraag, kunnen jullie mij toch helpen?

Niet gevonden wat je zocht in de pakketten die wij aanbieden?

Scheidingsprofs levert ook maatwerk. Uiteraard kunnen wij jou buiten onze pakketten om ook helpen.

De meerprijs hiervan is:

€160 p.u.

Meer weten? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wij zijn onpartijdig

Wij handelen de scheiding af zonder aanziens des persoons. We kiezen geen kant en zorgen voor de beste oplossing.

6 dagen per week bereikbaar

Kies je voor online, dan kun je scheiden als het jou uitkomt. Maar ook bij mediation: Wij spreken af, als het jou uitkomt.

Vaste prijs

Zo voorkom je onnodige verrassingen en blijft het eindbedrag altijd hetzelfde. Ongeacht hoe lang het duurt.

Zonder advocaat

Een advocaat is onnodig duur en in de meeste gevallen niet nodig.

Kinderen op de eerste plaats

Ons ouderschapsplan borgt de positie van de kinderen. Zo belast je ze zo min mogelijk met de gevolgen.

Scheiden met subsidie

Wij vragen subsidie voor je aan. Dat scheelt flink in de kosten.

Klantbeoordeling: 9.4

Meer dan 10 jaar ervaring!

Wij leveren vakwerk

2000+ scheidingen per jaar

Laat ons jou helpen

Meer dan 75% van alle scheidingen kunnen online afgehandeld worden. Logisch dat steeds meer koppels voor online scheiden kiezen. Dan kun je scheiden wanneer het jou uitkomt.

Robert den Nijs

Dossiermanager

Heb je recht op subsidie?

Wat zeggen onze klanten

 “Bedankt voor alles. Ik heb het erg fijn gevonden dit proces samen met onze mediator te doorlopen.”
Anita over Scheidingsprofs

Wij wisten vooraf precies wat we wilden. De Scheidingsprofs hebben die wensen weten te vertalen in heldere afspraken. De afwikkeling ging snel en was eenvoudig.

Marion over Scheidingsprofs

Ik ben heel tevreden over jullie en ik vind de snelle handeling en vriendelijkheid heel prettig!

Olga over Scheidingsprofs

Toen we eenmaal wisten wat we wilden, zorgden de Scheidingsprofs voor een snelle afhandeling. Daardoor konden wij ons concentreren op de kinderen.

Bart over Scheidingsprofs

Vaste prijs

Zeer ervaren

Kinderen eerst

Onpartijdig