Huis verdelen bij scheiding

Meer weten over scheiden en de hypotheek

Wanneer jij of je partner ervoor gekozen heeft om een punt te zetten achter het huwelijk liggen jullie in scheiding. Maar als jullie ook samen in het bezit zijn van een koopwoning moet deze verdeeld worden. Hoe gaat dat in zijn werking? En wat komt er allemaal op jullie af?

Waardebepaling

Een koophuis is niet alleen een plek waar gezamenlijke herinneringen zijn ontstaan, maar het is ook een bezit dat geld waard is. Wanneer je in gemeenschap van goederen getrouwd bent is de verdeling van het huis eenvoudig: jullie krijgen beiden de helft van de opbrengst.

Hiervoor moet er eerst een waardebepaling van de woning plaatsvinden. De woning kan een onder- of overwaarde hebben. Wanneer de woning een overwaarde heeft op de huidige markt wordt de winst verdeeld tussen jullie beiden. Dit kan een belangrijk voordeel zijn aangezien een scheiding meestal veel kosten met zich meebrengt. Wanneer jullie de woning verkopen tegen een onderwaarde moet de schuld onderling verdeeld worden.

Verkopen met onderwaarde

Wanneer de woning voor minder wordt verkocht dan de hypotheekschuld spreekt men van onderwaarde. In dat geval wordt de schuld die jullie nog hebben over de hypotheek over beiden verdeeld. Wanneer een van jullie in de woning blijft wonen moet de onderwaarde vergoed worden door de vertrekkende ex-partner. Hier gaat het naar rato om het aandeel in de woning plus de onderwaarde. Sommige stellen kiezen ervoor om niet te gaan scheiden omdat dit financieel niet haalbaar is. Ze kunnen dan in de problemen komen door de restschuld van de woning. Hiervoor zijn er oplossingen denkbaar, zoals scheiden en toch samen blijven wonen.

Verkopen met overwaarde

Wanneer de woning voor meer wordt verkocht dan de hypotheekschuld praat je over overwaarde. Overwaarde is geen geld dat direct op je bankrekening staat. Het kan namelijk gebruikt worden in de investering van een nieuwe koopwoning. Wanneer je na de scheiding eerst een nieuwe woning koopt voordat je de gezamenlijke woning verkoopt, moet je een overbruggingskrediet aanvragen. Een overbruggingskrediet is een krediet dat de bank verstrekt om je nieuwe woning te financieren totdat jullie gezamenlijke woning is verkocht. Hiervoor betaal je wel rente, dit is per bank verschillend. Het krediet vraag je tegelijk aan met je nieuwe hypotheek. Let wel, niet alle banken bieden dit krediet aan.

Kanttekening

Per 1 januari 2018 zijn de regels omtrent huwelijken en aankopen van huizen gewijzigd. Wanneer jullie namelijk na eerder genoemde datum in beperkte gemeenschap van goederen zijn getrouwd, valt de woning alleen onder gemeenschap wanneer jullie dit hebben gekocht tijdens jullie huwelijk.

Beperkte gemeenschap van goederen

Bij beperkte gemeenschap van goederen is niet alles van jullie samen. De bezittingen en schulden die je zelf aangeschaft en/of hebt opgebouwd blijven alleen van jezelf. De schenkingen en erfenissen die je krijgt voor of tijdens het geregistreerde partnerschap blijven dan alleen voor jou, tenzij dit anders is opgemaakt in het testament door de nalater.

Wanneer een van jullie al in het bezit was van een koopwoning blijft de woning van die persoon. Het kan uiteraard zijn dat dit mee is genomen in de huwelijksakte, dan staat hierin vermeld hoe de koopwoning verdeeld moet worden.

In deze huwelijksakte staat opgemaakt aan welke huwelijkse voorwaarden voldaan moet worden. Wanneer de woning op jouw naam staat en dit niet is gewijzigd na het trouwen, ben jij degene die recht heeft op de overwaarde van de woning. Mits er geen gezamenlijke investeringen in de woning zijn gedaan waardoor de overwaarde ontstaan is. In dit geval dient de overwaarde verdeeld te worden over jullie beiden. Deze waardestijging valt dan namelijk onder het gezamenlijk opgebouwde vermogen van jullie samen.

Verdelen van de inboedel

Tijdens een scheiding zijn er al enorm veel zaken te regelen. Ook omtrent de inboedel zijn hier verschillende regels voor te noemen. Maak als eerst gezamenlijk een lijst met de huidige prijzen van de inboedel. Daarna bepalen jullie samen wat je wilt hebben. Vervolgens bekijk je of de waarde ongeveer overeenkomt met elkaar. Wanneer je bepaald hebt wie wat krijgt kun je dit met de kosten die nog betaald moeten worden vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Wanneer de rechter dit vervolgens goedkeurt kunnen de spullen daadwerkelijk verdeeld worden.

Ga je scheiden en hebben jij en je (ex)-partner een koopwoning? Klik dan hier voor onze dienst ‘Scheiden en Wonen‘. Een hypotheekadviseur begeleidt jullie in deze dienst samen met een Scheidingsprof.

Veelgestelde vragen

Heb ik recht op partneralimentatie?

Partneralimentatie wordt betaald aan die partner die na de scheiding niet in eigen onderhoud kan voorzien. Daarbij spelen uiteraard het eigen inkomen maar ook het gezinsinkomen tijdens het huwelijk een rol om deze behoefte te bepalen. De (ex-) moet ook ruimte (draagkracht) hebben om een bijdrage aan partneralimentatie te kunnen betalen

Wat hou ik over na een scheiding?

Veel mensen stellen de vraag of ze recht hebben op partneralimentatie. Veel belangrijker is echter de vraag hoe ziet mijn financiële toekomst er uit? Wat heb ik te besteden en kan ik daarmee in mijn huidige woning blijven wonen. Op deze vragen geven wij u antwoord door een inzicht te geven in uw netto te besteden inkomen na de scheiding inclusief uw recht op toeslagen, kindgebonden budget en/of maandelijkse belastingteruggave. Scheidingsprofs helpt u bij het aanvragen van deze inkomensbestanddelen.

Hoe regel ik mijn scheiding?

Mensen die denken de scheiding even zelf te regelen komen vaak (achteraf) bedrogen uit omdat ze niet aan alles denken. De Scheidingsprof neemt het hele proces uit handen en zorgt dat u niets vergeet en volledig op de hoogte bent van alle (on)mogelijkheden. Uw echtscheiding wordt van A tot en met Z geregeld, inclusief een rapport met alle berekeningen en advies omtrent de keuzes die u kunt of moet maken. Kortom: Scheidingsprofs bied u één adres voor alles rondom uw scheiding.

Een advocaat of een mediator regelt over het algemeen een onderdeel van uw scheiding: het juridische of het emotionele. De Scheidingsprofs regelt alles voor u. We begeleiden niet alleen het proces maar komen ook met concrete oplossingen aan de hand van uw vragen en wensen. Het Scheidingsrapport geeft u op een begrijpelijke wijze volledig inzicht in uw scheiding en uw toekomst. Uw hele scheiding wordt transparant en duidelijk. U hoeft hier nauwelijks iets voor hoeft te doen! De Scheidingsprofs biedt u een uitstekende kwaliteit tegen een passende prijs.

Regel je de echtscheiding met of zonder je partner?

Indien u nog in staat bent met uw partner een goed gesprek (discussie mag!) te voeren dan kunt u in onderling overleg tot een oplossing te komen met behulp van de Scheidingsprofs. De Scheidingsprof begeleid dit proces onafhankelijk voor u beiden en samen met u beiden. Op het moment dat scheiden in overleg u niet mogelijk lijkt (of u dit niet wilt), kan Scheidingsprofs u individueel van dienst zijn. Scheidingsprofs behartigt dan specifiek uw belangen en heeft hij/zij contact met uw partner en zijn/haar adviseur. Uiteraard probeert de Scheidingsprofs altijd om tot een redelijke oplossing te komen voor uw partner, het doel is niet om het te laten escaleren tot een vechtscheiding want daar is iedereen en met name de kinderen de dupe van.

Wat is een scheidingsrapport?

Het Scheidingsrapport is een document waarin u wordt meegenomen in alle onderdelen van uw scheiding die op u en uw partner van toepassing zijn. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • het inkomen nu en na de scheiding van beiden
  • de kosten van de kinderen
  • partneralimentatie
  • verdeling van het vermogen
  • verevening van pensioenen
  • verdeling van verzekeringen

U krijgt antwoord op al uw vragen. Aan de hand van uw wensen gaan we het rapport samen invullen en zo ontstaat er voor beiden een beeld van de toekomst. U heeft zo altijd een naslagwerk van de mogelijkheden en de keuzes die u heeft gemaakt. Het rapport is uiteindelijk de basis voor het convenant en ouderschapsplan. Zo vallen alle puzzelstukjes op de juiste plaats.

Hoe vraag ik een scheiding aan?

Uw scheiding kan eenvoudig via de Scheidingsprof aangevraagd worden door gezamenlijke ondertekening van een convenant. Het hele vervolgtraject van de rechtbank tot en met de inschrijving bij de gemeente wordt door de Scheidingsprof uit handen genomen.

Wanneer is er recht op kinderalimentatie?

Een echtscheiding is een emotionele gebeurtenis terwijl er tegelijk ook veel moet worden geregeld. Zoals bijvoorbeeld de kinderalimentatie. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag aan de hand van de Trema-normen die zijn ontwikkeld voor het eenduidig vaststellen van alimentatie. U kunt de alimentatie ook zelf samen bepalen. In dat geval is het verstandig om de normen van de rechter als uitgangspunt te nemen en de berekening door een onafhankelijk professional. Zo voorkomt U later discussie en onenigheid met elkaar.

Bij elke zorgregeling dient U van tevoren af te spreken welke kosten worden verdeeld en welke niet. Voorkom bijvoorbeeld dat de ene ouder mee betaalt aan de duurdere smaak van de andere ouder. Kosten zoals vakantie en uitstapjes kunt u daarom beter buiten de verdeling houden. U kunt ook besluiten voor deze extra’s een gezamenlijke bankrekening te openen. Het is bij de verdeling belangrijk om onderscheid te maken tussen eigen kosten en te verdelen kosten.

Eigen kosten van de ouders zijn de kosten die elk huishouden voor zich maakt, zoals huur, telefoon en boodschappen. Te verdelen kosten zijn uitgaven die door één ouder worden gedaan. Deze kosten dienen voldaan te worden uit de vrije ruimte van de beide ouders. Bijvoorbeeld verzekeringen, abonnementen, contributies of schoolkosten.
Nadat de verdeling van de kosten heeft plaats gevonden kan bepaald worden welke ouder een bijdrage dient te leveren in de vorm van kinderalimentatie aan de andere ouder. Over het algemeen zal de hoofdverdiener iets moeten betalen maar er zijn uitzinderingen die de Scheidingsprofs u perfect kan uitleggen.

Wat is een ouderschapsplan?

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dat moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling). Daarnaast legt u vast hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen en maakt u afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

In gemeenschap van goederen getrouwd, wat houdt dat in?

De gemeenschap van goederen is het wettelijk stelsel in het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. De wettelijke gemeenschap van goederen ontstaat van rechtswege tussen echtgenoten vanaf het ogenblik van voltrekking van het huwelijk, en tussen geregistreerde partners vanaf de registratie, voor zover zij daarvan niet bij huwelijkse voorwaarden zijn afgeweken. Dit huwelijksstelsel is internationaal gezien vrij zeldzaam en houdt kort gezegd in dat alles van de partners gezamenlijk bezit is tenzij daar expliciet van afgeweken is bij schenking of erven.

Jullie pakketten sluiten niet aan op mijn vraag, kunnen jullie mij toch helpen?

Niet gevonden wat je zocht in de pakketten die wij aanbieden?

Scheidingsprofs levert ook maatwerk. Uiteraard kunnen wij jou buiten onze pakketten om ook helpen.

De meerprijs hiervan is:

€160 p.u.

Meer weten? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wij zijn onpartijdig

Wij handelen de scheiding af zonder aanziens des persoons. We kiezen geen kant en zorgen voor de beste oplossing.

6 dagen per week bereikbaar

Kies je voor online, dan kun je scheiden als het jou uitkomt. Maar ook bij mediation: Wij spreken af, als het jou uitkomt.

Vaste prijs

Zo voorkom je onnodige verrassingen en blijft het eindbedrag altijd hetzelfde. Ongeacht hoe lang het duurt.

Zonder advocaat

Een advocaat is onnodig duur en in de meeste gevallen niet nodig.

Kinderen op de eerste plaats

Ons ouderschapsplan borgt de positie van de kinderen. Zo belast je ze zo min mogelijk met de gevolgen.

Scheiden met subsidie

Wij vragen subsidie voor je aan. Dat scheelt flink in de kosten.

Klantbeoordeling: 9.4

Meer dan 10 jaar ervaring!

Wij leveren vakwerk

2000+ scheidingen per jaar

Laat ons jou helpen

Meer dan 75% van alle scheidingen kunnen online afgehandeld worden. Logisch dat steeds meer koppels voor online scheiden kiezen. Dan kun je scheiden wanneer het jou uitkomt.

Robert den Nijs

Dossiermanager

Heb je recht op subsidie?

Wat zeggen onze klanten

 “Bedankt voor alles. Ik heb het erg fijn gevonden dit proces samen met onze mediator te doorlopen.”
Anita over Scheidingsprofs

Wij wisten vooraf precies wat we wilden. De Scheidingsprofs hebben die wensen weten te vertalen in heldere afspraken. De afwikkeling ging snel en was eenvoudig.

Marion over Scheidingsprofs

Ik ben heel tevreden over jullie en ik vind de snelle handeling en vriendelijkheid heel prettig!

Olga over Scheidingsprofs

Toen we eenmaal wisten wat we wilden, zorgden de Scheidingsprofs voor een snelle afhandeling. Daardoor konden wij ons concentreren op de kinderen.

Bart over Scheidingsprofs

Vaste prijs

Zeer ervaren

Kinderen eerst

Onpartijdig