Echtscheidingsconvenant nodig voor hypotheek

Meer weten over scheiden en de hypotheek

Er moeten belangrijke afspraken gemaakt worden tussen jou en je ex-partner bij een echtscheiding. Deze afspraken worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant. Wanneer je kiest voor gratis- of online scheiden bij Scheidingsprofs wordt dit altijd voor je geregeld. Dit document is ook nodig om in de toekomst een hypotheek af te sluiten.

Echtscheidingsconvenant

Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je ex-partner. Hierin staan alle afspraken over hoe jullie in de toekomst dingen gaan regelen na de scheiding. In dit document staan alle gegevens omtrent je eventuele hypotheek, je kinderen, jullie vermogen en eventuele schulden. Ook is opgenomen hoeveel partner- en kinderalimentatie je krijgt of moet betalen.

Wanneer jullie gezamenlijk minderjarige kinderen hebben moeten in de echtscheidingsconvenant ook afspraken worden opgenomen over het ouderschapsplan. Hierin staan bijvoorbeeld de afspraken over wie er wanneer voor de kinderen zorgt. Om een verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen heb je deze documenten nodig.

Afspraken convenant

Zoals eerder genoemd staan er in het echtscheidingsconvenant afspraken omtrent jullie eventuele hypotheek, kinderen, vermogen en schulden. In dit convenant is ook te vinden of je kinder- en/of partneralimentatie gaat betalen. Alimentatie die jij krijgt van jouw ex-partner zal worden gezien al bron van inkomsten bij de belastingdienst. Je zal dit uitsluitend krijgen wanneer jij zelf niet kan voorzien in levensonderhoud. Deze inkomsten zullen bij je inkomsten opgeteld worden en hiermee kun je dus een hogere hypotheek afsluiten. Ontvang jij ook alimentatie voor de kinderen? Dan kun je dit bedrag gebruiken voor de kinderen. Dit wordt niet bij je inkomsten opgeteld en zal dus niet meespelen voor het verkrijgen van een hypotheek. Wil je hulp bij het regelen van je hypotheek bij een scheiding, schakel dan de hulp in van Scheidingsprofs.

Uitspraak rechter

Zodra het convenant bij de rechter terecht komt dan zal hier kritisch naar worden gekeken. De rechter doet een uitspraak over de afspraken die jullie hebben gemaakt. De uitspraak van de rechter wordt ook wel het vonnis genoemd. In het vonnis dat de rechter opstelt worden de formeel gemaakte afspraken overzichtelijk weergegeven met verwijzingen naar het convenant. Wanneer je bijvoorbeeld een hypotheek wilt afsluiten wil de bank ook graag dit vonnis inzichtelijk hebben. Dit om meer duidelijkheid te krijgen over de afspraken die gemaakt zijn.

Wie stelt het op?

Aangezien je een verzoek tot echtscheiding moet indienen bij de rechter komt er altijd een advocaat bij kijken die het verzoek tot echtscheiding indient. Dit is de enige persoon die dit verzoek kan indienen. Wanneer je je scheiding regelt via Scheidingsprofs stellen wij het convenant op. Ook zorgen zij ervoor dat de advocaat het indient bij de rechter. Je kunt ook samen een echtscheidingsconvenant opstellen die vervolgens goedgekeurd moet worden door een rechter. Wanneer jullie er niet uitkomen kunnen onze mediators hulp bieden.

Nodig voor de hypotheek

In het echtscheidingsconvenant zijn afspraken omtrent de huidige situatie gemaakt die betrekking hebben op de hypotheek. Wanneer jullie je hier beiden aan houden sluiten jullie gevoelsmatig een hoofdstuk af. Maar zelfs jaren na dato kun je niet om deze documenten heen wanneer je een nieuwe hypotheek aan wilt vragen. De papieren waar je in dat geval rekening mee moet houden zijn het echtscheidingsconvenant en het vonnis van de rechter. Hiernaast is het ook belangrijk dat je de inschrijving bij de burgerlijke stand en de akte van de verdeling inzichtelijk hebt. Wanneer je al deze documenten ingeleverd hebt kun je beginnen aan een nieuwe toekomst.

Hebben jij en je (ex)-partner een koopwoning samen en gaan jullie scheiden? Bekijk dan hier de dienst ‘Scheiden en Wonen‘. Bij deze dienst worden jullie ondersteund door zowel een Scheidingsprof als een hypotheekadviseur.

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.

Veelgestelde vragen

Heb ik recht op partneralimentatie?

Partneralimentatie wordt betaald aan die partner die na de scheiding niet in eigen onderhoud kan voorzien. Daarbij spelen uiteraard het eigen inkomen maar ook het gezinsinkomen tijdens het huwelijk een rol om deze behoefte te bepalen. De (ex-) moet ook ruimte (draagkracht) hebben om een bijdrage aan partneralimentatie te kunnen betalen

Wat hou ik over na een scheiding?

Veel mensen stellen de vraag of ze recht hebben op partneralimentatie. Veel belangrijker is echter de vraag hoe ziet mijn financiële toekomst er uit? Wat heb ik te besteden en kan ik daarmee in mijn huidige woning blijven wonen. Op deze vragen geven wij u antwoord door een inzicht te geven in uw netto te besteden inkomen na de scheiding inclusief uw recht op toeslagen, kindgebonden budget en/of maandelijkse belastingteruggave. Scheidingsprofs helpt u bij het aanvragen van deze inkomensbestanddelen.

Hoe regel ik mijn scheiding?

Mensen die denken de scheiding even zelf te regelen komen vaak (achteraf) bedrogen uit omdat ze niet aan alles denken. De Scheidingsprof neemt het hele proces uit handen en zorgt dat u niets vergeet en volledig op de hoogte bent van alle (on)mogelijkheden. Uw echtscheiding wordt van A tot en met Z geregeld, inclusief een rapport met alle berekeningen en advies omtrent de keuzes die u kunt of moet maken. Kortom: Scheidingsprofs bied u één adres voor alles rondom uw scheiding.

Een advocaat of een mediator regelt over het algemeen een onderdeel van uw scheiding: het juridische of het emotionele. De Scheidingsprofs regelt alles voor u. We begeleiden niet alleen het proces maar komen ook met concrete oplossingen aan de hand van uw vragen en wensen. Het Scheidingsrapport geeft u op een begrijpelijke wijze volledig inzicht in uw scheiding en uw toekomst. Uw hele scheiding wordt transparant en duidelijk. U hoeft hier nauwelijks iets voor hoeft te doen! De Scheidingsprofs biedt u een uitstekende kwaliteit tegen een passende prijs.

Regel je de echtscheiding met of zonder je partner?

Indien u nog in staat bent met uw partner een goed gesprek (discussie mag!) te voeren dan kunt u in onderling overleg tot een oplossing te komen met behulp van de Scheidingsprofs. De Scheidingsprof begeleid dit proces onafhankelijk voor u beiden en samen met u beiden. Op het moment dat scheiden in overleg u niet mogelijk lijkt (of u dit niet wilt), kan Scheidingsprofs u individueel van dienst zijn. Scheidingsprofs behartigt dan specifiek uw belangen en heeft hij/zij contact met uw partner en zijn/haar adviseur. Uiteraard probeert de Scheidingsprofs altijd om tot een redelijke oplossing te komen voor uw partner, het doel is niet om het te laten escaleren tot een vechtscheiding want daar is iedereen en met name de kinderen de dupe van.

Wat is een scheidingsrapport?

Het Scheidingsrapport is een document waarin u wordt meegenomen in alle onderdelen van uw scheiding die op u en uw partner van toepassing zijn. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • het inkomen nu en na de scheiding van beiden
  • de kosten van de kinderen
  • partneralimentatie
  • verdeling van het vermogen
  • verevening van pensioenen
  • verdeling van verzekeringen

U krijgt antwoord op al uw vragen. Aan de hand van uw wensen gaan we het rapport samen invullen en zo ontstaat er voor beiden een beeld van de toekomst. U heeft zo altijd een naslagwerk van de mogelijkheden en de keuzes die u heeft gemaakt. Het rapport is uiteindelijk de basis voor het convenant en ouderschapsplan. Zo vallen alle puzzelstukjes op de juiste plaats.

Hoe vraag ik een scheiding aan?

Uw scheiding kan eenvoudig via de Scheidingsprof aangevraagd worden door gezamenlijke ondertekening van een convenant. Het hele vervolgtraject van de rechtbank tot en met de inschrijving bij de gemeente wordt door de Scheidingsprof uit handen genomen.

Wanneer is er recht op kinderalimentatie?

Een echtscheiding is een emotionele gebeurtenis terwijl er tegelijk ook veel moet worden geregeld. Zoals bijvoorbeeld de kinderalimentatie. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag aan de hand van de Trema-normen die zijn ontwikkeld voor het eenduidig vaststellen van alimentatie. U kunt de alimentatie ook zelf samen bepalen. In dat geval is het verstandig om de normen van de rechter als uitgangspunt te nemen en de berekening door een onafhankelijk professional. Zo voorkomt U later discussie en onenigheid met elkaar.

Bij elke zorgregeling dient U van tevoren af te spreken welke kosten worden verdeeld en welke niet. Voorkom bijvoorbeeld dat de ene ouder mee betaalt aan de duurdere smaak van de andere ouder. Kosten zoals vakantie en uitstapjes kunt u daarom beter buiten de verdeling houden. U kunt ook besluiten voor deze extra’s een gezamenlijke bankrekening te openen. Het is bij de verdeling belangrijk om onderscheid te maken tussen eigen kosten en te verdelen kosten.

Eigen kosten van de ouders zijn de kosten die elk huishouden voor zich maakt, zoals huur, telefoon en boodschappen. Te verdelen kosten zijn uitgaven die door één ouder worden gedaan. Deze kosten dienen voldaan te worden uit de vrije ruimte van de beide ouders. Bijvoorbeeld verzekeringen, abonnementen, contributies of schoolkosten.
Nadat de verdeling van de kosten heeft plaats gevonden kan bepaald worden welke ouder een bijdrage dient te leveren in de vorm van kinderalimentatie aan de andere ouder. Over het algemeen zal de hoofdverdiener iets moeten betalen maar er zijn uitzinderingen die de Scheidingsprofs u perfect kan uitleggen.

Wat is een ouderschapsplan?

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dat moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling). Daarnaast legt u vast hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen en maakt u afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

In gemeenschap van goederen getrouwd, wat houdt dat in?

De gemeenschap van goederen is het wettelijk stelsel in het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. De wettelijke gemeenschap van goederen ontstaat van rechtswege tussen echtgenoten vanaf het ogenblik van voltrekking van het huwelijk, en tussen geregistreerde partners vanaf de registratie, voor zover zij daarvan niet bij huwelijkse voorwaarden zijn afgeweken. Dit huwelijksstelsel is internationaal gezien vrij zeldzaam en houdt kort gezegd in dat alles van de partners gezamenlijk bezit is tenzij daar expliciet van afgeweken is bij schenking of erven.

Jullie pakketten sluiten niet aan op mijn vraag, kunnen jullie mij toch helpen?

Niet gevonden wat je zocht in de pakketten die wij aanbieden?

Scheidingsprofs levert ook maatwerk. Uiteraard kunnen wij jou buiten onze pakketten om ook helpen.

De meerprijs hiervan is:

€160 p.u.

Meer weten? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wij zijn onpartijdig

Wij handelen de scheiding af zonder aanziens des persoons. We kiezen geen kant en zorgen voor de beste oplossing.

6 dagen per week bereikbaar

Kies je voor online, dan kun je scheiden als het jou uitkomt. Maar ook bij mediation: Wij spreken af, als het jou uitkomt.

Vaste prijs

Zo voorkom je onnodige verrassingen en blijft het eindbedrag altijd hetzelfde. Ongeacht hoe lang het duurt.

Zonder advocaat

Een advocaat is onnodig duur en in de meeste gevallen niet nodig.

Kinderen op de eerste plaats

Ons ouderschapsplan borgt de positie van de kinderen. Zo belast je ze zo min mogelijk met de gevolgen.

Scheiden met subsidie

Wij vragen subsidie voor je aan. Dat scheelt flink in de kosten.

Klantbeoordeling: 9.4

Meer dan 10 jaar ervaring!

Wij leveren vakwerk

2000+ scheidingen per jaar

Laat ons jou helpen

Meer dan 75% van alle scheidingen kunnen online afgehandeld worden. Logisch dat steeds meer koppels voor online scheiden kiezen. Dan kun je scheiden wanneer het jou uitkomt.

Robert den Nijs

Dossiermanager

Heb je recht op subsidie?

Wat zeggen onze klanten

 “Bedankt voor alles. Ik heb het erg fijn gevonden dit proces samen met onze mediator te doorlopen.”
Anita over Scheidingsprofs

Wij wisten vooraf precies wat we wilden. De Scheidingsprofs hebben die wensen weten te vertalen in heldere afspraken. De afwikkeling ging snel en was eenvoudig.

Marion over Scheidingsprofs

Ik ben heel tevreden over jullie en ik vind de snelle handeling en vriendelijkheid heel prettig!

Olga over Scheidingsprofs

Toen we eenmaal wisten wat we wilden, zorgden de Scheidingsprofs voor een snelle afhandeling. Daardoor konden wij ons concentreren op de kinderen.

Bart over Scheidingsprofs

Vaste prijs

Zeer ervaren

Kinderen eerst

Onpartijdig