Waardebepaling en restschuld

Meer weten over scheiden en de hypotheek

Er zijn een hoop beslissingen die je moet nemen zodra je gaat scheiden. Eén van de belangrijkste beslissingen die je gezamenlijk moet nemen is hoe er omgegaan wordt met een woning. Het kan zijn dat jullie allebei niet meer in de woning willen of kunnen wonen of juist allebei wel. Naast deze keuze zijn er ook nog een hoop financiële consequenties voor de keuze rondom de woning en hypotheek.

Hoeveel is de woning waard?

Het is belangrijk om te weten hoeveel de woning waard is, dit kan de keuze die gemaakt wordt namelijk flink beïnvloeden. Zodra je besloten hebt om te gaan scheiden is het dus aan te raden om je huis te laten taxeren. Dit kun je eenmalig laten doen of door verschillende taxateurs zodat je een nog betrouwbaarder beeld krijgt. Je kunt ook samen overleggen over de waarde van het huis en zo tot een bedrag komen. Dit kan, maar het is natuurlijk van groot belang dat jullie het beiden eens zijn met de afgesproken waarde.

Het gaat hier om de vrije verkoopwaarde. Dit is de waarde van een huis die het dichtst komt bij de prijs die betaald zou worden als het huis verkocht wordt. Er zijn ook WOZ-waarden die berekend worden door de gemeente. Je moet nooit deze waarde gebruiken of je verkoopwaarde hierop baseren. De WOZ-waarde is namelijk een waarde die door de gemeente is vastgesteld om gemeentelijke belastingen over te berekenen.

De waarde van een huis is belangrijk om te weten zodat je goede financiële afspraken kunt maken bij het uit elkaar gaan. Als één van jullie beiden in het huis blijft wonen is het belangrijk dat de andere partner hiervoor wordt gecompenseerd. Als de woning namelijk meer waard is geworden in de tijd dat jullie er gewoond hebben is de zogenaamde overwaarde voor jullie beiden.

Wat is overwaarde?

Eenvoudig gezegd is overwaarde de situatie waarin het huis meer waard is dan de resterende hypotheekschuld. Het verschil tussen die twee is de overwaarde en die moet precies verdeeld worden onder beide partners. Als je een overwaarde van €50.000 hebt zul je de andere partner ‘uit moeten kopen’ voor €25.000. Het is voor de andere partner mogelijk om de hypotheek te verhogen zodat dit bedrag te betalen is. Hier moet de hypotheekverstrekker uiteindelijk mee akkoord moeten gaan. Daarnaast controleert de hypotheekverstrekker ook of het wel financieel haalbaar is dat één van jullie beiden in de woning blijft wonen.

Wat gebeurt er in het geval van een restschuld?

Een restschuld is het tegenovergestelde van de overwaarde. Het gaat er in dit geval dus om dat de waarde van de woning lager is dan de resterende hypotheekschuld. De woning is bijvoorbeeld €250.000 waard maar de hypotheekschuld is nog €275.000. De restschuld in dit geval is dus €25.000. Deze situatie is logischerwijs vaak moeilijker op te lossen dan in het geval van overwaarde.

Zodra je gaat scheiden moet ook deze restschuld onder jullie beiden gelijk verdeeld worden. In het genoemde voorbeeld komt dit neer op €12.500 per partner. Als één van jullie in het huis wil blijven wonen moet de vertrekkende partner dit bedrag aan de partner betalen. Hier ontstaat het probleem; de vertrekkende partner zal niet altijd de financiële middelen hebben om deze, vaak hoge, bedragen te kunnen betalen. Het kan dan handiger zijn om de woning gezamenlijk aan te houden of juist de woning te verkopen en allebei op zoek te gaan naar nieuwe huisvesting.

Gebruikelijk is echter dat de partner die in de woning blijft wonen de hypotheekschuld overneemt. De €25.000 uit het genoemde voorbeeld blijft dan in zijn geheel in de hypotheek en deze zal gewoon door kunnen lopen. Om dit op deze manier te regelen moet de hypotheekverstrekker wel mee willen werken. In principe zijn jullie namelijk samen verantwoordelijk voor de volledige hypotheekschuld. Als de hypotheekverstrekker meewerkt zal deze de vertrekkende partner moeten ontslaan uit zijn of haar verplichtingen. Ook hier is het natuurlijk cruciaal dat de persoon die in de woning blijft wonen zich in een dusdanige financiële situatie bevindt dat de woonlasten te voldoen zijn.

Het kan zijn dat een restschuld ervoor zorgt dat de scheiding moeilijker verloopt. Om de scheiding succesvol te laten verlopen is het verstandig om alle mogelijkheden rondom de restschuld te bekijken en je te laten adviseren over de opties. Bij sommige hypotheken zal een restschuld kwijtgescholden worden bij verkoop van de woning en er zijn ook nog andere oplossingen mogelijk met de restschuld bij scheiding.

Hebben jij en je (ex)-partner een koopwoning samen en gaan jullie scheiden? Met de dienst ‘Scheiden en Wonen’ van Scheidingsprofs worden jullie ondersteund door zowel een Scheidingsprof als een hypotheekadviseur.

Veelgestelde vragen

Heb ik recht op partneralimentatie?

Partneralimentatie wordt betaald aan die partner die na de scheiding niet in eigen onderhoud kan voorzien. Daarbij spelen uiteraard het eigen inkomen maar ook het gezinsinkomen tijdens het huwelijk een rol om deze behoefte te bepalen. De (ex-) moet ook ruimte (draagkracht) hebben om een bijdrage aan partneralimentatie te kunnen betalen

Wat hou ik over na een scheiding?

Veel mensen stellen de vraag of ze recht hebben op partneralimentatie. Veel belangrijker is echter de vraag hoe ziet mijn financiële toekomst er uit? Wat heb ik te besteden en kan ik daarmee in mijn huidige woning blijven wonen. Op deze vragen geven wij u antwoord door een inzicht te geven in uw netto te besteden inkomen na de scheiding inclusief uw recht op toeslagen, kindgebonden budget en/of maandelijkse belastingteruggave. Scheidingsprofs helpt u bij het aanvragen van deze inkomensbestanddelen.

Hoe regel ik mijn scheiding?

Mensen die denken de scheiding even zelf te regelen komen vaak (achteraf) bedrogen uit omdat ze niet aan alles denken. De Scheidingsprof neemt het hele proces uit handen en zorgt dat u niets vergeet en volledig op de hoogte bent van alle (on)mogelijkheden. Uw echtscheiding wordt van A tot en met Z geregeld, inclusief een rapport met alle berekeningen en advies omtrent de keuzes die u kunt of moet maken. Kortom: Scheidingsprofs bied u één adres voor alles rondom uw scheiding.

Een advocaat of een mediator regelt over het algemeen een onderdeel van uw scheiding: het juridische of het emotionele. De Scheidingsprofs regelt alles voor u. We begeleiden niet alleen het proces maar komen ook met concrete oplossingen aan de hand van uw vragen en wensen. Het Scheidingsrapport geeft u op een begrijpelijke wijze volledig inzicht in uw scheiding en uw toekomst. Uw hele scheiding wordt transparant en duidelijk. U hoeft hier nauwelijks iets voor hoeft te doen! De Scheidingsprofs biedt u een uitstekende kwaliteit tegen een passende prijs.

Regel je de echtscheiding met of zonder je partner?

Indien u nog in staat bent met uw partner een goed gesprek (discussie mag!) te voeren dan kunt u in onderling overleg tot een oplossing te komen met behulp van de Scheidingsprofs. De Scheidingsprof begeleid dit proces onafhankelijk voor u beiden en samen met u beiden. Op het moment dat scheiden in overleg u niet mogelijk lijkt (of u dit niet wilt), kan Scheidingsprofs u individueel van dienst zijn. Scheidingsprofs behartigt dan specifiek uw belangen en heeft hij/zij contact met uw partner en zijn/haar adviseur. Uiteraard probeert de Scheidingsprofs altijd om tot een redelijke oplossing te komen voor uw partner, het doel is niet om het te laten escaleren tot een vechtscheiding want daar is iedereen en met name de kinderen de dupe van.

Wat is een scheidingsrapport?

Het Scheidingsrapport is een document waarin u wordt meegenomen in alle onderdelen van uw scheiding die op u en uw partner van toepassing zijn. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • het inkomen nu en na de scheiding van beiden
  • de kosten van de kinderen
  • partneralimentatie
  • verdeling van het vermogen
  • verevening van pensioenen
  • verdeling van verzekeringen

U krijgt antwoord op al uw vragen. Aan de hand van uw wensen gaan we het rapport samen invullen en zo ontstaat er voor beiden een beeld van de toekomst. U heeft zo altijd een naslagwerk van de mogelijkheden en de keuzes die u heeft gemaakt. Het rapport is uiteindelijk de basis voor het convenant en ouderschapsplan. Zo vallen alle puzzelstukjes op de juiste plaats.

Hoe vraag ik een scheiding aan?

Uw scheiding kan eenvoudig via de Scheidingsprof aangevraagd worden door gezamenlijke ondertekening van een convenant. Het hele vervolgtraject van de rechtbank tot en met de inschrijving bij de gemeente wordt door de Scheidingsprof uit handen genomen.

Wanneer is er recht op kinderalimentatie?

Een echtscheiding is een emotionele gebeurtenis terwijl er tegelijk ook veel moet worden geregeld. Zoals bijvoorbeeld de kinderalimentatie. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag aan de hand van de Trema-normen die zijn ontwikkeld voor het eenduidig vaststellen van alimentatie. U kunt de alimentatie ook zelf samen bepalen. In dat geval is het verstandig om de normen van de rechter als uitgangspunt te nemen en de berekening door een onafhankelijk professional. Zo voorkomt U later discussie en onenigheid met elkaar.

Bij elke zorgregeling dient U van tevoren af te spreken welke kosten worden verdeeld en welke niet. Voorkom bijvoorbeeld dat de ene ouder mee betaalt aan de duurdere smaak van de andere ouder. Kosten zoals vakantie en uitstapjes kunt u daarom beter buiten de verdeling houden. U kunt ook besluiten voor deze extra’s een gezamenlijke bankrekening te openen. Het is bij de verdeling belangrijk om onderscheid te maken tussen eigen kosten en te verdelen kosten.

Eigen kosten van de ouders zijn de kosten die elk huishouden voor zich maakt, zoals huur, telefoon en boodschappen. Te verdelen kosten zijn uitgaven die door één ouder worden gedaan. Deze kosten dienen voldaan te worden uit de vrije ruimte van de beide ouders. Bijvoorbeeld verzekeringen, abonnementen, contributies of schoolkosten.
Nadat de verdeling van de kosten heeft plaats gevonden kan bepaald worden welke ouder een bijdrage dient te leveren in de vorm van kinderalimentatie aan de andere ouder. Over het algemeen zal de hoofdverdiener iets moeten betalen maar er zijn uitzinderingen die de Scheidingsprofs u perfect kan uitleggen.

Wat is een ouderschapsplan?

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dat moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling). Daarnaast legt u vast hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen en maakt u afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

In gemeenschap van goederen getrouwd, wat houdt dat in?

De gemeenschap van goederen is het wettelijk stelsel in het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. De wettelijke gemeenschap van goederen ontstaat van rechtswege tussen echtgenoten vanaf het ogenblik van voltrekking van het huwelijk, en tussen geregistreerde partners vanaf de registratie, voor zover zij daarvan niet bij huwelijkse voorwaarden zijn afgeweken. Dit huwelijksstelsel is internationaal gezien vrij zeldzaam en houdt kort gezegd in dat alles van de partners gezamenlijk bezit is tenzij daar expliciet van afgeweken is bij schenking of erven.

Jullie pakketten sluiten niet aan op mijn vraag, kunnen jullie mij toch helpen?

Niet gevonden wat je zocht in de pakketten die wij aanbieden?

Scheidingsprofs levert ook maatwerk. Uiteraard kunnen wij jou buiten onze pakketten om ook helpen.

De meerprijs hiervan is:

€160 p.u.

Meer weten? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wij zijn onpartijdig

Wij handelen de scheiding af zonder aanziens des persoons. We kiezen geen kant en zorgen voor de beste oplossing.

6 dagen per week bereikbaar

Kies je voor online, dan kun je scheiden als het jou uitkomt. Maar ook bij mediation: Wij spreken af, als het jou uitkomt.

Vaste prijs

Zo voorkom je onnodige verrassingen en blijft het eindbedrag altijd hetzelfde. Ongeacht hoe lang het duurt.

Zonder advocaat

Een advocaat is onnodig duur en in de meeste gevallen niet nodig.

Kinderen op de eerste plaats

Ons ouderschapsplan borgt de positie van de kinderen. Zo belast je ze zo min mogelijk met de gevolgen.

Scheiden met subsidie

Wij vragen subsidie voor je aan. Dat scheelt flink in de kosten.

Klantbeoordeling: 9.4

Meer dan 10 jaar ervaring!

Wij leveren vakwerk

2000+ scheidingen per jaar

Laat ons jou helpen

Meer dan 75% van alle scheidingen kunnen online afgehandeld worden. Logisch dat steeds meer koppels voor online scheiden kiezen. Dan kun je scheiden wanneer het jou uitkomt.

Robert den Nijs

Dossiermanager

Heb je recht op subsidie?

Wat zeggen onze klanten

 “Bedankt voor alles. Ik heb het erg fijn gevonden dit proces samen met onze mediator te doorlopen.”
Anita over Scheidingsprofs

Wij wisten vooraf precies wat we wilden. De Scheidingsprofs hebben die wensen weten te vertalen in heldere afspraken. De afwikkeling ging snel en was eenvoudig.

Marion over Scheidingsprofs

Ik ben heel tevreden over jullie en ik vind de snelle handeling en vriendelijkheid heel prettig!

Olga over Scheidingsprofs

Toen we eenmaal wisten wat we wilden, zorgden de Scheidingsprofs voor een snelle afhandeling. Daardoor konden wij ons concentreren op de kinderen.

Bart over Scheidingsprofs

Vaste prijs

Zeer ervaren

Kinderen eerst

Onpartijdig