Huis op naam van beide partners na scheiding

Meer weten over scheiden en de hypotheek

Bij een huwelijk staat een woning bijna altijd op naam van beide partners. Je hebt het huis misschien samen gekocht, of in de loop der jaren zijn jullie beiden eigenaren geworden van het huis. Dat betekent vaak ook dat de hypotheek tussen beide partners eerlijk gedeeld wordt. Na een scheiding moeten er opeens keuzes gemaakt worden rondom de woning. Je kan er ook voor kiezen om de woning op naam van jullie beiden te laten staan na de scheiding, maar hoe werkt dit?

Welke voorwaarden gelden er voor de woning?

Het is belangrijk om te kijken naar welke afspraken er gemaakt worden rondom het huwelijk. Er kunnen namelijk verschillende afspraken gemaakt worden bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Ook zijn de afspraken bij een huwelijk in gemeenschap van goederen anders dan die bij een huwelijk op basis van huwelijkse voorwaarden. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen worden jullie beiden eigenaar van het huis, ondanks dat de woning mogelijk op papier maar één eigenaar kent.

Bij huwelijkse voorwaarden spreek je als partners af wat tijdens het huwelijk van wie is. Als je gaat scheiden kun je niet op deze voorwaarden terugkomen. In de huwelijkse voorwaarden kun je ook afspraken hebben gemaakt over de woning. Zo komt het voor dat er afgesproken wordt dat de woning van beiden is, ongeacht op wiens naam de woning staat. In dit geval is de woning voor precies de helft bezit van jullie beiden.

Als er geen afspraken gemaakt zijn in de huwelijkse voorwaarden en het huis staat op naam van één van de partners, dan blijft het huis ook eigendom van deze partner. Die mag dan ook beslissen wat er moet gebeuren met het huis en hoeft de waarde niet te delen met de andere partner. Ook hier gelden extra regels; als de waarde van het huis gestegen is door investeringen van de partner die officieel geen eigenaar is, dan kan diegene alsnog aanspraak maken op deze waarde.

Waarom zouden we het huis op de naam van ons beiden laten staan?

Duidelijk bij een scheiding is dat je niet meer bij elkaar wil blijven wonen en vaak ook onafhankelijk van elkaar wil worden. Toch zou het in sommige situaties verstandiger kunnen zijn om de woning op naam van jullie beiden te laten staan. Dit gebeurt vaak als de woning een restschuld heeft. De resterende hypotheek is dan nog hoger dan de waarde van de woning en dus zou je bij verkoop met een schuld op de hypotheek blijven zitten. Door dan de hypotheek op naam van jullie beiden te laten staan kun je eigenaar blijven van het huis en hoef je het nog niet met verlies te verkopen. Ook andersom is het mogelijk; als de waarde van de woning veel hoger is dan de hypotheekschuld, dan kan het lastig of zelfs onmogelijk zijn voor de partner die in het huis wil blijven wonen om de ander uit te kopen. De woning op naam van beide partners laten staan kan ook zorgen voor meer rust tijdens het regelen van de scheiding. Je kan dan rustig de tijd nemen om de financiële situatie goed in te schatten en daarmee een betere afweging te maken voor de toekomst.

Het is belangrijk om goede afspraken te maken wanneer voor deze optie gekozen wordt. Zo is het belangrijk om te bepalen wie de hypotheekrente gaat betalen, wie er zorgt voor het onderhoud en wat de plannen voor de toekomst zijn van het huis. Voor de toekomst van het huis moet je alvast nadenken over wanneer één van de partners mag besluiten het huis te verkopen, hoe lang het gezamenlijk eigendom blijft en hoe de waarde verdeeld wordt als de woning alsnog verkocht wordt. Het is handig om deze afspraken goed vast te leggen, zodat je hierop terug kunt komen in een later stadium.

Om deze afspraken te maken kun je hulp zoeken bij een advocaat, mediator of ander financieel/juridisch adviseur. Financieel zal er namelijk een hoop gebeuren. Zo komt er een speciale regeling voor de hypotheekrenteaftrek. De vertrekkende partner kan nog twee jaar lang de hypotheekrente als aftrekpost opvoeren. Na die periode kan de vertrekkende partner zijn of haar deel van de woning niet meer aanmerken als ‘eigen woning’. Voor de partner die nog wel in het huis woont geldt dat deze nog altijd 50% van de hypotheekrente mag blijven aftrekken.

Hebben jullie een koopwoning en gaan jullie scheiden? Met onze dienst ‘Scheiden en Wonen’ van Scheidingsprofs krijgen jullie begeleiding van een Scheidingsprof en een hypotheekadviseur.

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.

Veelgestelde vragen

Heb ik recht op partneralimentatie?

Partneralimentatie wordt betaald aan die partner die na de scheiding niet in eigen onderhoud kan voorzien. Daarbij spelen uiteraard het eigen inkomen maar ook het gezinsinkomen tijdens het huwelijk een rol om deze behoefte te bepalen. De (ex-) moet ook ruimte (draagkracht) hebben om een bijdrage aan partneralimentatie te kunnen betalen

Wat hou ik over na een scheiding?

Veel mensen stellen de vraag of ze recht hebben op partneralimentatie. Veel belangrijker is echter de vraag hoe ziet mijn financiële toekomst er uit? Wat heb ik te besteden en kan ik daarmee in mijn huidige woning blijven wonen. Op deze vragen geven wij u antwoord door een inzicht te geven in uw netto te besteden inkomen na de scheiding inclusief uw recht op toeslagen, kindgebonden budget en/of maandelijkse belastingteruggave. Scheidingsprofs helpt u bij het aanvragen van deze inkomensbestanddelen.

Hoe regel ik mijn scheiding?

Mensen die denken de scheiding even zelf te regelen komen vaak (achteraf) bedrogen uit omdat ze niet aan alles denken. De Scheidingsprof neemt het hele proces uit handen en zorgt dat u niets vergeet en volledig op de hoogte bent van alle (on)mogelijkheden. Uw echtscheiding wordt van A tot en met Z geregeld, inclusief een rapport met alle berekeningen en advies omtrent de keuzes die u kunt of moet maken. Kortom: Scheidingsprofs bied u één adres voor alles rondom uw scheiding.

Een advocaat of een mediator regelt over het algemeen een onderdeel van uw scheiding: het juridische of het emotionele. De Scheidingsprofs regelt alles voor u. We begeleiden niet alleen het proces maar komen ook met concrete oplossingen aan de hand van uw vragen en wensen. Het Scheidingsrapport geeft u op een begrijpelijke wijze volledig inzicht in uw scheiding en uw toekomst. Uw hele scheiding wordt transparant en duidelijk. U hoeft hier nauwelijks iets voor hoeft te doen! De Scheidingsprofs biedt u een uitstekende kwaliteit tegen een passende prijs.

Regel je de echtscheiding met of zonder je partner?

Indien u nog in staat bent met uw partner een goed gesprek (discussie mag!) te voeren dan kunt u in onderling overleg tot een oplossing te komen met behulp van de Scheidingsprofs. De Scheidingsprof begeleid dit proces onafhankelijk voor u beiden en samen met u beiden. Op het moment dat scheiden in overleg u niet mogelijk lijkt (of u dit niet wilt), kan Scheidingsprofs u individueel van dienst zijn. Scheidingsprofs behartigt dan specifiek uw belangen en heeft hij/zij contact met uw partner en zijn/haar adviseur. Uiteraard probeert de Scheidingsprofs altijd om tot een redelijke oplossing te komen voor uw partner, het doel is niet om het te laten escaleren tot een vechtscheiding want daar is iedereen en met name de kinderen de dupe van.

Wat is een scheidingsrapport?

Het Scheidingsrapport is een document waarin u wordt meegenomen in alle onderdelen van uw scheiding die op u en uw partner van toepassing zijn. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • het inkomen nu en na de scheiding van beiden
  • de kosten van de kinderen
  • partneralimentatie
  • verdeling van het vermogen
  • verevening van pensioenen
  • verdeling van verzekeringen

U krijgt antwoord op al uw vragen. Aan de hand van uw wensen gaan we het rapport samen invullen en zo ontstaat er voor beiden een beeld van de toekomst. U heeft zo altijd een naslagwerk van de mogelijkheden en de keuzes die u heeft gemaakt. Het rapport is uiteindelijk de basis voor het convenant en ouderschapsplan. Zo vallen alle puzzelstukjes op de juiste plaats.

Hoe vraag ik een scheiding aan?

Uw scheiding kan eenvoudig via de Scheidingsprof aangevraagd worden door gezamenlijke ondertekening van een convenant. Het hele vervolgtraject van de rechtbank tot en met de inschrijving bij de gemeente wordt door de Scheidingsprof uit handen genomen.

Wanneer is er recht op kinderalimentatie?

Een echtscheiding is een emotionele gebeurtenis terwijl er tegelijk ook veel moet worden geregeld. Zoals bijvoorbeeld de kinderalimentatie. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag aan de hand van de Trema-normen die zijn ontwikkeld voor het eenduidig vaststellen van alimentatie. U kunt de alimentatie ook zelf samen bepalen. In dat geval is het verstandig om de normen van de rechter als uitgangspunt te nemen en de berekening door een onafhankelijk professional. Zo voorkomt U later discussie en onenigheid met elkaar.

Bij elke zorgregeling dient U van tevoren af te spreken welke kosten worden verdeeld en welke niet. Voorkom bijvoorbeeld dat de ene ouder mee betaalt aan de duurdere smaak van de andere ouder. Kosten zoals vakantie en uitstapjes kunt u daarom beter buiten de verdeling houden. U kunt ook besluiten voor deze extra’s een gezamenlijke bankrekening te openen. Het is bij de verdeling belangrijk om onderscheid te maken tussen eigen kosten en te verdelen kosten.

Eigen kosten van de ouders zijn de kosten die elk huishouden voor zich maakt, zoals huur, telefoon en boodschappen. Te verdelen kosten zijn uitgaven die door één ouder worden gedaan. Deze kosten dienen voldaan te worden uit de vrije ruimte van de beide ouders. Bijvoorbeeld verzekeringen, abonnementen, contributies of schoolkosten.
Nadat de verdeling van de kosten heeft plaats gevonden kan bepaald worden welke ouder een bijdrage dient te leveren in de vorm van kinderalimentatie aan de andere ouder. Over het algemeen zal de hoofdverdiener iets moeten betalen maar er zijn uitzinderingen die de Scheidingsprofs u perfect kan uitleggen.

Wat is een ouderschapsplan?

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dat moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling). Daarnaast legt u vast hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen en maakt u afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

In gemeenschap van goederen getrouwd, wat houdt dat in?

De gemeenschap van goederen is het wettelijk stelsel in het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. De wettelijke gemeenschap van goederen ontstaat van rechtswege tussen echtgenoten vanaf het ogenblik van voltrekking van het huwelijk, en tussen geregistreerde partners vanaf de registratie, voor zover zij daarvan niet bij huwelijkse voorwaarden zijn afgeweken. Dit huwelijksstelsel is internationaal gezien vrij zeldzaam en houdt kort gezegd in dat alles van de partners gezamenlijk bezit is tenzij daar expliciet van afgeweken is bij schenking of erven.

Jullie pakketten sluiten niet aan op mijn vraag, kunnen jullie mij toch helpen?

Niet gevonden wat je zocht in de pakketten die wij aanbieden?

Scheidingsprofs levert ook maatwerk. Uiteraard kunnen wij jou buiten onze pakketten om ook helpen.

De meerprijs hiervan is:

€160 p.u.

Meer weten? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wij zijn onpartijdig

Wij handelen de scheiding af zonder aanziens des persoons. We kiezen geen kant en zorgen voor de beste oplossing.

6 dagen per week bereikbaar

Kies je voor online, dan kun je scheiden als het jou uitkomt. Maar ook bij mediation: Wij spreken af, als het jou uitkomt.

Vaste prijs

Zo voorkom je onnodige verrassingen en blijft het eindbedrag altijd hetzelfde. Ongeacht hoe lang het duurt.

Zonder advocaat

Een advocaat is onnodig duur en in de meeste gevallen niet nodig.

Kinderen op de eerste plaats

Ons ouderschapsplan borgt de positie van de kinderen. Zo belast je ze zo min mogelijk met de gevolgen.

Scheiden met subsidie

Wij vragen subsidie voor je aan. Dat scheelt flink in de kosten.

Klantbeoordeling: 9.4

Meer dan 10 jaar ervaring!

Wij leveren vakwerk

2000+ scheidingen per jaar

Laat ons jou helpen

Meer dan 75% van alle scheidingen kunnen online afgehandeld worden. Logisch dat steeds meer koppels voor online scheiden kiezen. Dan kun je scheiden wanneer het jou uitkomt.

Robert den Nijs

Dossiermanager

Heb je recht op subsidie?

Wat zeggen onze klanten

 “Bedankt voor alles. Ik heb het erg fijn gevonden dit proces samen met onze mediator te doorlopen.”
Anita over Scheidingsprofs

Wij wisten vooraf precies wat we wilden. De Scheidingsprofs hebben die wensen weten te vertalen in heldere afspraken. De afwikkeling ging snel en was eenvoudig.

Marion over Scheidingsprofs

Ik ben heel tevreden over jullie en ik vind de snelle handeling en vriendelijkheid heel prettig!

Olga over Scheidingsprofs

Toen we eenmaal wisten wat we wilden, zorgden de Scheidingsprofs voor een snelle afhandeling. Daardoor konden wij ons concentreren op de kinderen.

Bart over Scheidingsprofs

Vaste prijs

Zeer ervaren

Kinderen eerst

Onpartijdig