Einde samenwonen zonder samenlevingscontract

Meer weten over scheiden en de hypotheek

Als jij of je partner besloten heeft om niet meer samen te willen wonen sta je voor een aantal keuzes die gemaakt moeten worden. Als je ooit een samenlevingscontract opgesteld en getekend hebt voordat je samen ging wonen zijn veel van deze keuzes al gemaakt en eenvoudig terug te vinden. Maar hoe gaat het als je stopt met samenwonen zonder dat je ooit een samenlevingscontract getekend hebt?

Waarom stel je een samenlevingscontract op?

Veel stellen in Nederland besluiten om samen te gaan wonen zonder te trouwen of te kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Tijdens het samenwonen maakt het weinig verschil welke juridische relatie jullie hebben tot elkaar, maar als er besloten wordt om uit elkaar te gaan sta je opeens voor veel keuzes. In de tijd dat je samenwoont neem je veel beslissingen die invloed hebben op de financiële situatie van jullie beiden. Als je niet getrouwd bent en niet gekozen hebt voor geregistreerd partnerschap moet je eigenlijk zelf afspraken maken over de toekomst.

In Nederland gaan veel mensen samenwonen zonder deze afspraken te maken. Als je deze afspraken wel maakt kun je deze verwerken in een samenlevingscontract. In dit contract kun je afspraken maken over de verdeling van de kosten zoals boodschappen, kleding of woonlasten. Ook worden er vaak afspraken gemaakt over hoe er omgegaan wordt met (gezamenlijke) bankrekeningen en de verdeling van de kosten voor het verzorgen en opvoeden van de kinderen. Dit zijn allemaal afspraken die van belang zijn tijdens het samenwonen.

In het samenlevingscontract kun je verder ook nog vastleggen hoe je met zaken omgaat als je uit elkaar gaat. Je kunt afspreken hoe de bezittingen verdeeld worden nadat je niet meer met elkaar samenwoont, en je kunt met een verblijvingsbeding vastleggen dat als jij of je partner komt te overlijden de ander de gemeenschappelijke bezittingen mag houden.

Een samenlevingscontract kun je zelf maken of laten opstellen bij een notaris. In het samenlevingscontract kun je kiezen of je de relatie formeel op papier wil vastleggen. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het afsluiten van een samenlevingscontract. Je moet beiden ouder dan 18 jaar zijn en je mag niet onder curatele staan. Het kan vooral voor financiële zaken belangrijk zijn om het contract op te stellen. Zo is het contract verplicht als je een partnerpensioen wilt ontvangen en kan het gevolgen hebben voor de belasting die je samen betaalt.

Wat als je geen contract hebt opgesteld?

Als je geen contract hebt opgesteld zul je de gevolgen vooral ondervinden als je uit elkaar gaat. Er komen dan veel zaken waar beslissingen over genomen moeten worden waar je het samen eens over moet worden. De belangrijkste zaken zijn de woning en hoe er omgegaan wordt met eventuele kinderen. Je moet besluiten of er alimentatie betaald moet worden en welke regeling je treft over wie er voor de kinderen gaat zorgen. De Nederlandse wet kan je hierbij niet helpen, want er staan geen specifieke regels in de wet over hoe en welke afspraken samenwoners moeten maken als ze uit elkaar gaan.

Bij het uit elkaar gaan zal één van jullie, of jullie beiden, op zoek moeten gaan naar een nieuwe woning. Bij een koopwoning moet eerst bepaald worden wie van jullie beiden in het huis kan blijven wonen. Bij een koopwoning staat er iemand als eigenaar geregistreerd in het kadaster. Als een van jullie als eigenaar geregistreerd staat kan deze in het huis blijven wonen. Als het huis op de naam van jullie beiden geregistreerd staat kan een van jullie de ander uitkopen. Om dat te doen moet er een bedrag bepaald worden op basis van de marktwaarde met daarin de nog openstaande hypotheekschuld verwerkt. Mocht geen van beiden de ander uit willen kopen moet de woning verkocht worden en wordt de opbrengst verdeeld. Bij een huurwoning kun je zelf besluiten wie er in de woning mag blijven wonen.

Om te bepalen wie welke spullen mag houden moet er gekeken worden wie de eigenaar is van deze spullen. Omdat je niet overal je bonnetjes van hebt bewaard of niet meer weet wie het gekocht heeft worden de spullen beschouwd als gemeenschappelijk bezit. Je moet dan zelf de spullen verdelen.

Het is aan te raden om wel te kiezen voor een samenlevingscontract. Als je besluit om niet meer samen te wonen is het fijn om terug te kunnen grijpen op eerder gemaakte afspraken. Als je samen in een koopwoning woont of samen kinderen hebt komen er moeilijke beslissingen op je af wanneer je uit elkaar gaat. Daarnaast heb je nergens recht op als degene waarmee je samenwoont overlijdt en je geen samenlevingscontract hebt. Er is dan ook geen manier om ervoor te zorgen dat je recht hebt op bepaalde spullen of de woning.

Gaan jullie scheiden en hebben jullie samen een koopwoning? Met de dienst ‘Scheiden en Wonen‘ van Scheidingsprofs worden jullie ondersteund door zowel een hypotheekadviseur als een Scheidingsprof.

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.

Veelgestelde vragen

Heb ik recht op partneralimentatie?

Partneralimentatie wordt betaald aan die partner die na de scheiding niet in eigen onderhoud kan voorzien. Daarbij spelen uiteraard het eigen inkomen maar ook het gezinsinkomen tijdens het huwelijk een rol om deze behoefte te bepalen. De (ex-) moet ook ruimte (draagkracht) hebben om een bijdrage aan partneralimentatie te kunnen betalen

Wat hou ik over na een scheiding?

Veel mensen stellen de vraag of ze recht hebben op partneralimentatie. Veel belangrijker is echter de vraag hoe ziet mijn financiële toekomst er uit? Wat heb ik te besteden en kan ik daarmee in mijn huidige woning blijven wonen. Op deze vragen geven wij u antwoord door een inzicht te geven in uw netto te besteden inkomen na de scheiding inclusief uw recht op toeslagen, kindgebonden budget en/of maandelijkse belastingteruggave. Scheidingsprofs helpt u bij het aanvragen van deze inkomensbestanddelen.

Hoe regel ik mijn scheiding?

Mensen die denken de scheiding even zelf te regelen komen vaak (achteraf) bedrogen uit omdat ze niet aan alles denken. De Scheidingsprof neemt het hele proces uit handen en zorgt dat u niets vergeet en volledig op de hoogte bent van alle (on)mogelijkheden. Uw echtscheiding wordt van A tot en met Z geregeld, inclusief een rapport met alle berekeningen en advies omtrent de keuzes die u kunt of moet maken. Kortom: Scheidingsprofs bied u één adres voor alles rondom uw scheiding.

Een advocaat of een mediator regelt over het algemeen een onderdeel van uw scheiding: het juridische of het emotionele. De Scheidingsprofs regelt alles voor u. We begeleiden niet alleen het proces maar komen ook met concrete oplossingen aan de hand van uw vragen en wensen. Het Scheidingsrapport geeft u op een begrijpelijke wijze volledig inzicht in uw scheiding en uw toekomst. Uw hele scheiding wordt transparant en duidelijk. U hoeft hier nauwelijks iets voor hoeft te doen! De Scheidingsprofs biedt u een uitstekende kwaliteit tegen een passende prijs.

Regel je de echtscheiding met of zonder je partner?

Indien u nog in staat bent met uw partner een goed gesprek (discussie mag!) te voeren dan kunt u in onderling overleg tot een oplossing te komen met behulp van de Scheidingsprofs. De Scheidingsprof begeleid dit proces onafhankelijk voor u beiden en samen met u beiden. Op het moment dat scheiden in overleg u niet mogelijk lijkt (of u dit niet wilt), kan Scheidingsprofs u individueel van dienst zijn. Scheidingsprofs behartigt dan specifiek uw belangen en heeft hij/zij contact met uw partner en zijn/haar adviseur. Uiteraard probeert de Scheidingsprofs altijd om tot een redelijke oplossing te komen voor uw partner, het doel is niet om het te laten escaleren tot een vechtscheiding want daar is iedereen en met name de kinderen de dupe van.

Wat is een scheidingsrapport?

Het Scheidingsrapport is een document waarin u wordt meegenomen in alle onderdelen van uw scheiding die op u en uw partner van toepassing zijn. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • het inkomen nu en na de scheiding van beiden
  • de kosten van de kinderen
  • partneralimentatie
  • verdeling van het vermogen
  • verevening van pensioenen
  • verdeling van verzekeringen

U krijgt antwoord op al uw vragen. Aan de hand van uw wensen gaan we het rapport samen invullen en zo ontstaat er voor beiden een beeld van de toekomst. U heeft zo altijd een naslagwerk van de mogelijkheden en de keuzes die u heeft gemaakt. Het rapport is uiteindelijk de basis voor het convenant en ouderschapsplan. Zo vallen alle puzzelstukjes op de juiste plaats.

Hoe vraag ik een scheiding aan?

Uw scheiding kan eenvoudig via de Scheidingsprof aangevraagd worden door gezamenlijke ondertekening van een convenant. Het hele vervolgtraject van de rechtbank tot en met de inschrijving bij de gemeente wordt door de Scheidingsprof uit handen genomen.

Wanneer is er recht op kinderalimentatie?

Een echtscheiding is een emotionele gebeurtenis terwijl er tegelijk ook veel moet worden geregeld. Zoals bijvoorbeeld de kinderalimentatie. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag aan de hand van de Trema-normen die zijn ontwikkeld voor het eenduidig vaststellen van alimentatie. U kunt de alimentatie ook zelf samen bepalen. In dat geval is het verstandig om de normen van de rechter als uitgangspunt te nemen en de berekening door een onafhankelijk professional. Zo voorkomt U later discussie en onenigheid met elkaar.

Bij elke zorgregeling dient U van tevoren af te spreken welke kosten worden verdeeld en welke niet. Voorkom bijvoorbeeld dat de ene ouder mee betaalt aan de duurdere smaak van de andere ouder. Kosten zoals vakantie en uitstapjes kunt u daarom beter buiten de verdeling houden. U kunt ook besluiten voor deze extra’s een gezamenlijke bankrekening te openen. Het is bij de verdeling belangrijk om onderscheid te maken tussen eigen kosten en te verdelen kosten.

Eigen kosten van de ouders zijn de kosten die elk huishouden voor zich maakt, zoals huur, telefoon en boodschappen. Te verdelen kosten zijn uitgaven die door één ouder worden gedaan. Deze kosten dienen voldaan te worden uit de vrije ruimte van de beide ouders. Bijvoorbeeld verzekeringen, abonnementen, contributies of schoolkosten.
Nadat de verdeling van de kosten heeft plaats gevonden kan bepaald worden welke ouder een bijdrage dient te leveren in de vorm van kinderalimentatie aan de andere ouder. Over het algemeen zal de hoofdverdiener iets moeten betalen maar er zijn uitzinderingen die de Scheidingsprofs u perfect kan uitleggen.

Wat is een ouderschapsplan?

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dat moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling). Daarnaast legt u vast hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen en maakt u afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

In gemeenschap van goederen getrouwd, wat houdt dat in?

De gemeenschap van goederen is het wettelijk stelsel in het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. De wettelijke gemeenschap van goederen ontstaat van rechtswege tussen echtgenoten vanaf het ogenblik van voltrekking van het huwelijk, en tussen geregistreerde partners vanaf de registratie, voor zover zij daarvan niet bij huwelijkse voorwaarden zijn afgeweken. Dit huwelijksstelsel is internationaal gezien vrij zeldzaam en houdt kort gezegd in dat alles van de partners gezamenlijk bezit is tenzij daar expliciet van afgeweken is bij schenking of erven.

Jullie pakketten sluiten niet aan op mijn vraag, kunnen jullie mij toch helpen?

Niet gevonden wat je zocht in de pakketten die wij aanbieden?

Scheidingsprofs levert ook maatwerk. Uiteraard kunnen wij jou buiten onze pakketten om ook helpen.

De meerprijs hiervan is:

€160 p.u.

Meer weten? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wij zijn onpartijdig

Wij handelen de scheiding af zonder aanziens des persoons. We kiezen geen kant en zorgen voor de beste oplossing.

6 dagen per week bereikbaar

Kies je voor online, dan kun je scheiden als het jou uitkomt. Maar ook bij mediation: Wij spreken af, als het jou uitkomt.

Vaste prijs

Zo voorkom je onnodige verrassingen en blijft het eindbedrag altijd hetzelfde. Ongeacht hoe lang het duurt.

Zonder advocaat

Een advocaat is onnodig duur en in de meeste gevallen niet nodig.

Kinderen op de eerste plaats

Ons ouderschapsplan borgt de positie van de kinderen. Zo belast je ze zo min mogelijk met de gevolgen.

Scheiden met subsidie

Wij vragen subsidie voor je aan. Dat scheelt flink in de kosten.

Klantbeoordeling: 9.4

Meer dan 10 jaar ervaring!

Wij leveren vakwerk

2000+ scheidingen per jaar

Laat ons jou helpen

Meer dan 75% van alle scheidingen kunnen online afgehandeld worden. Logisch dat steeds meer koppels voor online scheiden kiezen. Dan kun je scheiden wanneer het jou uitkomt.

Robert den Nijs

Dossiermanager

Heb je recht op subsidie?

Wat zeggen onze klanten

 “Bedankt voor alles. Ik heb het erg fijn gevonden dit proces samen met onze mediator te doorlopen.”
Anita over Scheidingsprofs

Wij wisten vooraf precies wat we wilden. De Scheidingsprofs hebben die wensen weten te vertalen in heldere afspraken. De afwikkeling ging snel en was eenvoudig.

Marion over Scheidingsprofs

Ik ben heel tevreden over jullie en ik vind de snelle handeling en vriendelijkheid heel prettig!

Olga over Scheidingsprofs

Toen we eenmaal wisten wat we wilden, zorgden de Scheidingsprofs voor een snelle afhandeling. Daardoor konden wij ons concentreren op de kinderen.

Bart over Scheidingsprofs

Vaste prijs

Zeer ervaren

Kinderen eerst

Onpartijdig