Het moment dat een rechter heeft vastgesteld dat een “huwelijk duurzaam is ontwricht”, vormt voor veel scheidende stellen het startpunt om te beginnen met een nieuw hoofdstuk uit hun leven. De financiële, praktische en bijbehorende juridische zaken zijn immers geregeld en deze afspraken zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en/of een ouderschapsplan. Let op, dit hoeft echter niet automatisch te betekenen dat je voor altijd van je ex-partner af bent! Er zijn zaken die nog geregeld moeten worden na een scheiding. In deze blog gaan we dieper in op de kwesties die nog kunnen spelen als de scheiding (al lang) is uitgesproken door de rechter.

 

Leven oppakken na een scheiding

Een echtscheidingstraject is voor veel betrokkenen een lastige en emotionele periode. Niet alleen de beslissing om uit elkaar te gaan wordt als lastig ervaren, het verwerken van de scheiding vormt vaak een uitdaging maar ook het echtscheidingstraject wat erop volgt is vaak een periode die veel scheidende partners zo snel mogelijk achter zich willen laten. Dit is vaak zelfs het geval als de scheidende partners in staat zijn geweest om deze stappen gezamenlijk op de meest snelle en efficiënte manier te zetten door gebruik te maken van de mogelijkheid om online te scheiden. Uiteraard kun je je eigen leven oppakken na een scheiding maar het is goed om te realiseren dat er situaties zijn waarbij je niet voor altijd van je ex-partner af bent. Soms blijf je met deze personen te maken krijgen en zijn er zelfs kwesties die ver na jullie scheiding actueel kunnen worden. In dat geval zullen jullie toch weer samen om de tafel moeten.

 

Waarom gescheiden ouders altijd met elkaar verbonden blijven

Er zijn een aantal kwesties waarmee scheidende stellen te maken kunnen krijgen na een scheiding. Als je als ouders van minderjarige kinderen gescheiden bent, zullen deze zaken vaak te maken hebben met de opvoeding, de verzorging en de ontwikkelingen van het kind of de kinderen. Je zult ervaren dat een ouderschapsplan regelmatig moet worden aangepast op basis van de actuele situatie. Denk hierbij aan de veranderingen met betrekking tot de omgangsregeling als het kind van school, sportclub of vereniging verandert. Daarnaast hebben gescheiden ouders de verplichting om belangrijke zaken met betrekking tot het kind of de kinderen met elkaar te bespreken en essentiële besluiten samen te nemen. Zolang het kind of de kinderen minderjarig zijn, blijf je als ouders met elkaar te maken krijgen. Lees hier onze praktische tips om een goede samenwerking als gescheiden ouders te bevorderen.

 

Afspraken met betrekking tot financiële zaken na een scheiding

Een ander bespreekpunt (ervan uitgaande dat het hierbij blijft) tussen gescheiden partners na een scheiding kan betrekking hebben op financiële zaken. Het is immers goed mogelijk dat er een alimentatieregeling is opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Ook deze afspraken zijn gemaakt op basis van de financiële situatie van beide partners op het moment van scheiden. Ook deze situatie (dus de financiële draagkracht) kan uiteraard significant veranderd zijn. Denk hierbij aan het krijgen of verliezen van een baan of een verworven economische zelfstandigheid. In dat geval moeten de alimentatie afspraken herzien worden en moet je als scheidende partners opnieuw samen om de tafel.

 

Als gescheiden partners samen opnieuw afspraken maken

Een andere situatie waarbij je als gescheiden partners opnieuw afspraken moet maken, is als uit de praktijk blijkt dat de afspraken die schriftelijk zijn vastgelegd in de echtscheidingsdocumenten niet werken of onduidelijkheden geven. Het is immers belangrijk dat deze afspraken voor beide partijen volledig duidelijk en werkbaar zijn. Soms blijkt een situatie die op papier tot in de perfectie geregeld leek, in de praktijk wat weerbarstiger te zijn. Hoewel je er misschien niet aan moet denken, is het dan toch belangrijk dat je als scheidende partners hierover in gesprek gaat. Zien jullie dit als een zeer grote uitdaging? Dan is bemiddeling zeker een overweging. Je maakt hierbij gebruik van de diensten van een gespecialiseerde echtscheidingsmediator en is de kans veel groter dat je gezamenlijk tot de gewenste afspraken komt zonder met elkaar in conflict te raken. Daar zit je uiteraard niet op te wachten!

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.