Als jullie als ouders van minderjarige kinderen besluiten om te scheiden, moeten jullie een transitie maken van echtpaar naar ouderpaar. Dit is van groot belang omdat je uiteraard moet zien te voorkomen dat jullie kinderen de dupe worden van jullie echtscheiding. In de praktijk kan deze transitie best een grote uitdaging vormen. Je moet immers je emoties die je ongetwijfeld hebt (je bent immers niet voor niets gescheiden) opzij zetten om rationeel te kunnen denken. Om je hierbij te helpen, delen we 7 essentiële tips die een goede samenwerking tussen gescheiden ouders bevorderen.

 

Waarom het zeer belangrijk is om als gescheiden ouders goed samen te werken

Het is goed om even te benadrukken dat het zeer belangrijk is om als gescheiden ouders goed samen te werken. De reden hiervoor is dat je samen verantwoordelijk bent voor het welzijn van je kind of kinderen. Diverse onderzoeken hebben zelfs uitgewezen dat de kans op nadelige gevolgen voor het kind veel groter is als er een slecht of zelfs géén contact is tussen de gescheiden ouders. De eerste stap die je als ouders hierin zet, is het vormgeven van een ouderschapsplan. Hierin leg je schriftelijk alle zaken vast die betrekking hebben op het welzijn en de opvoeding van jullie minderjarige kinderen. Met het opstellen van een ouderschapsplan ben je er nog niet. Er zijn veel praktische zaken die je als ouders met elkaar moet afstemmen. Juist het onderling afstemmen van praktische zaken vormt regelmatig een groot struikelblok voor gescheiden ouders. Een goede reden dus om 7 essentiële tips die een goede samenwerking tussen gescheiden ouders bevorderen. Het welzijn van je kind of kinderen gaat voor ouders immers boven alles!

 

Zo zorg je als gescheiden ouders voor een goede samenwerking, onze 7 tips

 

Tip 1: Blijf altijd respectvol

Hoe moeilijk het ook is, zoals aangegeven ben je niet voor niets gescheiden, het is belangrijk om altijd respectvol naar elkaar te zijn en te blijven. Op deze manier werk je samen aan de gewenste sfeer. Hou je dus aan de gemaakte afspraken en blijf vriendelijk naar elkaar. Het heeft géén zin om elkaar achteraf (dus na de scheiding) verwijten te blijven maken.

 

Tip 2: Help je kind bij het overstappen naar de andere ouder

Het overstappen naar de andere ouder kan voor een kind best lastig zijn. Hij of zij wordt hiermee immers op een nadrukkelijke wijze geconfronteerd met de scheiding. Ook voor jou als ouder zelf kan zo’n wisselmoment erg lastig zijn. Probeer je eigen emoties hierin even opzij te zetten, hoe moeilijk je dit ook vindt. Laat je kind merken dat je tijd met de andere ouder gunt en stimuleer dit zelfs. Op deze manier kun je grote loyaliteitsproblemen voorkomen.

 

Tip 3: Houd elkaar goed op de hoogte maar bespreek problemen op het juiste moment

Een kind ontwikkelt zich en maakt een groei door. Het lijkt niet meer dan vanzelfsprekend dat ouders elkaar over dit soort zaken (denk aan medische zaken, schoolresultaten, gedrag en deelname aan clubs) op de hoogte brengen. De praktijk wijst vaak anders uit. Het elkaar niet op de hoogte houden, gaat ten koste van de ontwikkeling van het kind. Door elkaar op de hoogte te stellen, zorg je ervoor dat beide ouders op de juiste manier kan reageren op het gedrag of opmerkingen van jullie kinderen. Aansluitend hierop is het belangrijk om je erop te wijzen dat je dit soort zaken op het juiste moment bespreekt. Het is goed om je te realiseren dat het voor een kind emotioneel zeer belastend kan zijn als hij of zij getuige is van een woordenwisseling tussen de ouders.

 

Tip 4: Praat niet negatief over je ex in het bijzijn van je kinderen

Een veelgemaakte fout is dat er negatief gesproken wordt over ex-partners in het bijzijn van de kinderen. Dit kan een opmerking zijn tegen de kinderen zelf of tegen anderen waar de kinderen bij zijn. Het negatief praten over je ex in het bijzijn van je kinderen kan grote loyaliteitsproblemen veroorzaken. Het kind kan het als verwarrend of belemmerend ervaren als het belemmerd wordt om van beide ouders te houden.

 

Tip 5: Concurreer niet met de andere ouder

Veel gescheiden ouders hebben de neiging om een concurrentiestrijd aan te gaan met de andere ouder. Dit is in dit geval een slechte keuze. Het is van groot belang om neutraal te blijven in dit opzicht en je eigen leven in te richten. Iedere ouder heeft zijn of haar eigen mogelijkheden, regels, normen en waarden. Reageer neutraal of positief op de verhalen van je kind over de andere ouder en oordeel in geen enkel geval. Het is zeker geen slechte keuze om in contact te treden met de andere ouder als je jezelf ongerust maakt over specifieke zaken.

 

Tip 6: Toon begrip voor emoties van de kinderen

Een echtscheiding en vooral de gevolgen hiervan, zijn niet alleen emotioneel voor jouzelf maar ook voor je kinderen. Het is van groot belang om begrip te hebben voor de emoties van de kinderen ook als ze zich zorgen maken over de andere ouder of heimwee heeft. Verbied het contact met de andere ouder dan ook niet en treedt waar nodig als ouders in contact met elkaar om dit soort situaties te bespreken.

 

Tip 7: Hoe rekening met veranderende situaties

Zoals aangegeven, kinderen ontwikkelen zich snel en ook jullie als gescheiden ouders gaan een andere levensfase in. Dit betekent in de praktijk dat de situatie snel kan veranderen. Denk aan het feit dat jullie zelf wellicht een nieuwe liefde aangaan of dat het kind, naarmate hij of zij ouder wordt, steeds meer een eigen leven gaat leiden. Dit onderstreept het feit dat het ouderschapsplan aan verandering onderhevig is. Het is belangrijk om regelmatig met elkaar te bespreken hoe de gemaakte afspraken op de huidige situatie kunnen worden aangepast. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om nieuwe onderlinge afspraken te maken om jullie goede samenwerking als gescheiden ouders te bevorderen. Vinden jullie het prettig om hierbij gebruik te maken van professionele ondersteuning? Onze Scheidingsprofs zijn gespecialiseerd op dit gebied. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat we voor jullie kunnen betekenen.

Alsjeblieft, jouw ouderschapsplan!

Hieronder kun je het ouderschapsplan van Scheidingsprofs gratis downloaden.