Als je het vermoeden hebt dat je ex-partner samenwoont of bijvoorbeeld een baan heeft gevonden maar je betaalt nog wel het oorspronkelijke bedrag aan partneralimentatie, kan er sprake zijn van partneralimentatie fraude. Het is immers een verplichting om structurele veranderingen in de financiële situatie te melden om een herberekening uit te laten voeren. Ook als de situatie voor de betreffende persoon minder gunstig uitpakt. Vermoed jij dat je partner schuldig is aan partneralimentatie fraude? Ontdek hier wat je ertegen kunt doen.

 

Wat is partneralimentatie fraude?

Partneralimentatie fraude is een term voor het verzwijgen of ontkennen van een nieuwe financiële situatie waardoor de ex-partner onterecht een te hoog aan partneralimentatie aan de betreffende persoon moet afdragen.

Om een duidelijk beeld hierover te creëren is het goed om de belangrijkste doelstelling van partneralimentatie te belichten. Partneralimentatie is een tijdelijke financiële voorziening ter voorkoming dat een van de partners in acute financiële problemen komt als gevolg van de scheiding. Dit zou een situatie kunnen zijn als een van de partners tijdens het huwelijk voor de huishouding of de kinderen heeft zorg gedragen om de andere partner volop gelegenheid te geven om aan het arbeidsproces deel te nemen of een eigen bedrijf te runnen.

 

Regels met betrekking tot partneralimentatie

In de Wet herziening partneralimentatie staan de huidig geldende regels met betrekking tot partneralimentatie beschreven. Deze wet schrijft bijvoorbeeld voor dat de maximale periode voor het afdragen van partneralimentatie 5 jaar is. Er is sprake van een tijdelijke financiële voorziening. Als deze termijn voorbij is, geldt er géén betalingsverplichting meer als we het hebben over partneralimentatie.

De wettelijke regels schrijven ook voor dat er een meldingsplicht is bij een structurele verandering van financiële situatie. De partneralimentatie kan immers ook stoppen als de ontvangende ex-partner een hoger inkomen krijgt of besluit om te gaan samenwonen. Vooral de eerste situatie is heel reëel. De termijn van vijf jaar moet immers worden gezien als overbruggingsperiode voor het vinden van een vaste inkomstenbron. De kans is dan ook best aanwezig dat deze situatie zich zal voordoen.

 

Partneralimentatie fraude als je ex-partner niet eerlijk is over de huidige leefsituatie

Het vaststellen van het partneralimentatie bedrag (de alimentatieberekening) is een momentopname. De situatie op het moment van scheiden vormt hierbij de basis. Bij een verandering van situatie, moeten de afspraken worden herzien. Er is hierbij sprake van een verandering van situatie bij een van de partners. De betalende partner kan bijvoorbeeld een vermindering hebben van inkomsten (bijvoorbeeld baanverlies door de gevolgen van de uitbraak van het Corona virus) waardoor hij of zij het vastgestelde bedrag aan partneralimentatie niet meer kan betalen. Een andere mogelijkheid is een veranderende situatie bij de ontvangende partner. In veel gevallen zal het melden hiervan ongunstige financiële gevolgen hebben voor deze ex-partner. Daarom is het uiteraard geen aantrekkelijke keuze om dit kenbaar te maken maar in dit geval is er wel sprake van fraude. Er is immers sprake van partneralimentatie fraude als je ex-partner niet eerlijk is over de huidige leefsituatie.

 

Wat te doen als je het vermoeden hebt van partneralimentatie fraude?

Veel mannen en vrouwen hebben het vermoeden dat ze onterecht partneralimentatie betalen. Dit is uiteraard frustrerend omdat je het gevoel hebt dat je de centen die je hebt verdiend door hard te werken ten onrechte moet delen met iemand anders en deze persoon is ook nog eens je ex-partner! Deze ex-partner heeft hier volgens ons rechtssysteem ook geen recht meer op. De vraag die dan terecht in je opkomt is wat je kunt doen als je het vermoeden hebt van partneralimentatie fraude?

Veel mensen beginnen een eigen onderzoek. Dat lijkt een logische stap want een vermoeden van fraude is helaas niet genoeg. Dit zal bewezen moeten worden. Als je in deze situatie zit, zou je snel de neiging hebben om als stalker je ex-partner te observeren en bij familie, vrienden, kinderen en buren vragen wat de ex-partner doet en met wie. Ook het speuren op social media is een veel toegepaste methode. Helaas brengt dit je vaak niet veel verder, eigen observaties en verklaringen van familie, vrienden en kennissen zijn niet objectief en worden helaas door een rechtbank niet als overtuigend bewijs gezien. Daarnaast moet je uiteraard oppassen dat je jezelf niet schuldig maakt aan schending van de privacy. In dat geval kun je deze “case” beter overlaten aan een gespecialiseerd recherche bureau. Zij weten precies welke wegen ze moeten (en kunnen) bewandelen bij een partneralimentatie onderzoek.

 

Is een partneralimentatie onderzoek de moeite waard?

De kans is groot dat je bij het lezen van deze kop je antwoord direct klaar hebt: Ja, partneralimentatie onderzoek is zeker de moeite waard! Het grote financiële belang, de irritatie en het onrecht wat aangedaan wordt zijn belangrijke decision makers op dit gebied.

Realiseer je wel dat partneralimentatie onderzoek veelomvattend en zeer uitgebreid is. Als jij slechts “een vermoeden hebt” en dit blijkt na onderzoek niet overeen te komen met de waarheid, zullen de kosten voor dit onderzoek wel op jou verhaald worden. Dit moet je je wel realiseren bij het in de arm nemen van een privé detective. Dit wil nog steeds niet zeggen dat je toch zelf als detective aan de gang moet. De praktijk leert dat een goed gesprek (eventueel met behulp van een echtscheidingsmediator) hierover met de alimentatieontvanger, zonder je ex-direct te beschuldigen, vaak goed helpt. Hij of zij krijgt hiermee een signaal dat je een vermoeden hebt dat er een verandering is van situatie. Vaak is dit net het zetje dat nodig is om de afspraken met betrekking tot partneralimentatie te herzien en dat is precies jouw doelstelling.