Wat is een lat relatie?

Meer weten over scheiden en de hypotheek

De term “lat relatie” heeft betrekking op de manier waarop een stel vorm geeft aan hun relatie, de afkorting lat staat voor “living apart together”. Dit kun je in het Nederland vertalen als “samen apart wonen”. Voorstanders van lat relaties zien dit soort verhoudingen als het kiezen voor het beste van twee werelden.

 

Hoe lat relaties worden vormgegeven

Bij een lat relatie is er wel sprake van een liefdesrelatie maar heeft het stel besloten om niet voor altijd bij elkaar te wonen en beiden een aparte woning te behouden. Dit in tegenstelling tot veel andere stellen die er juist wel voor kiezen om bij elkaar in te trekken. Lat relaties kwamen in opkomst in de jaren zestig en is een keuze die nog altijd veel gemaakt wordt. Voorstanders van lat relaties zien deze keuze als perfecte combinatie van de autonomie van het alleen wonen met de intimiteit van een relatie. Uiteraard zijn er ook veel mensen die er anders over denken. De algemene opinie in bij deze groep mensen is dat de wens om en lat relatie te onderhoud en een bewijs is van een steeds verder verschralende en individualiserende samenleving.

 

Voordelen van lat relaties

Er zijn diverse voordelen van lat relaties te benoemen. Het voordeel dat in de tijdlijn als eerste wordt ervaren, is dat partners door het onderhouden van een lat relatie de gelegenheid hebben om elkaar te leren kennen. Hierdoor wordt het nemen van overhaaste stappen (met de eventuele emotionele- en financiële gevolgen) voorkomen. Ook in later stadium is het fijn om even terug te kunnen trekken naar de eigen woning als de relatie even niet lekker loopt.

 

Daarnaast zijn termen als zelfstandigheid en autonomie onlosmakelijk met lat relaties verbonden. Zoals aangegeven worden deze begrippen als groot voordeel gezien in dit geval. Partners met een lat relatie hoeven bijvoorbeeld geen rekening te houden met betrekking tot de wens van de ander bij de inrichting van hun woonruimte. Tot slot is een eigen plek vaak zeer praktisch als er kinderen uit een vorige relatie “in het spel zijn”. In dat geval, hoeven de kinderen en/of een nieuwe partner nog even niet aan elkaar te wennen als deze behoefte er (nog) niet is.

 

Nadelen living apart together

Een van de genoemde voordelen, kan ook worden gezien als belangrijk nadeel van de keuze voor living apart together. Het terugtrekken naar een eigen verblijf als de relatie in een lastigere periode zit, kan worden gezien als praktisch maar kan ook worden gezien als vluchtgedrag. Je ervaart wel de lusten maar niet de lasten. Hierdoor wordt de ervaring met een partner beperkt wat een minder goede basis kan zijn voor de toekomst, het wordt op deze manier immers lastig om de relatie verder te verdiepen. De partners hoeven zichzelf nooit helemaal bloot te geven en zich in alle kwetsbaarheid te laten zien. Het gevolg is dat het lastig is om de andere partner te vertrouwen dat hij of zij hier goed mee omgaat bij een eventuele keuze om in een later stadium te gaan samenwonen. Hiermee komen we automatisch terecht op de strijd tussen autonomie en intimiteit. Het naleven van gezamenlijke dromen kan hierdoor op een laag pitje komen te staan omdat er geen eenheid kan ontstaan tussen deze twee genoemde werelden.

 

Een ander nadeel van de keuze om een lat relatie aan te houden, is van een materieel aard. Bij de keuze voor een lat relatie, moet je twee huishoudens onderhouden en bekostigen. Dit is zeker iets wat in dit dure tijdperk (denk aan hoge huur- en energieprijzen) zeker als een nadeel van de keuze voor living apart together kan worden gezien.

 

Hoe je ervoor kunt zorgen dat een lat relatie voor je werkt

Voor het slagen van iedere relatie is het van belang dat er goede afspraken tussen de partners worden gemaakt. Als je gekozen hebt voor een lat relatie, moet je andere afspraken maken dan het geval is bij partners die samenwonen. Het maken van duidelijke afspraken klink wat koel en zakelijk maar zijn wel van essentieel belang om ervoor te zorgen dat een lat relatie voor je werk. Op die manier weet je wat je kan verwachten en ontstaan er geen frustraties en teleurstellingen. Je kunt bijvoorbeeld afspraken maken over het aantal keren per week dat je elkaar wilt zien maar ook over de toekomst. daarnaast is het van belang om financiële afspraken te maken en praktische dingen met elkaar te bespreken. Bij dit laatste kun je denken aan wie de boodschappen doet en wie er kookt.

 

Door te kiezen voor een lat relatie, zorg je dat je veel vrijheid kunt behouden. Je hoeft tot op zekere hoogte geen rekening te houden met je partner bij het inrichten van jouw woning en het indelen van je vrije tijd. Dit laatste heeft uiteraard betrekking op de momenten dat jullie elkaar niet zien. Juist dit soort zaken worden door mensen die een lat relatie onderhouden als zeer prettig ervaren. Voorwaarde is wel dat jullie elkaars keuzes te respecteren maar dat is eigenlijk bij iedere relatie het geval.

 

Blijkt jouw lat relatie niet te werken, is jullie relatie op en gaan jullie uit elkaar? Wij kunnen jullie helpen door middel van online scheiden, mediation of het ontbinden van jullie geregistreerd partnerschap.

Alsjeblieft, jouw stappenplan!

Hieronder kun je het stappenplan van Scheidingsprofs gratis downloaden.

Veelgestelde vragen

Heb ik recht op partneralimentatie?

Partneralimentatie wordt betaald aan die partner die na de scheiding niet in eigen onderhoud kan voorzien. Daarbij spelen uiteraard het eigen inkomen maar ook het gezinsinkomen tijdens het huwelijk een rol om deze behoefte te bepalen. De (ex-) moet ook ruimte (draagkracht) hebben om een bijdrage aan partneralimentatie te kunnen betalen

Wat hou ik over na een scheiding?

Veel mensen stellen de vraag of ze recht hebben op partneralimentatie. Veel belangrijker is echter de vraag hoe ziet mijn financiële toekomst er uit? Wat heb ik te besteden en kan ik daarmee in mijn huidige woning blijven wonen. Op deze vragen geven wij u antwoord door een inzicht te geven in uw netto te besteden inkomen na de scheiding inclusief uw recht op toeslagen, kindgebonden budget en/of maandelijkse belastingteruggave. Scheidingsprofs helpt u bij het aanvragen van deze inkomensbestanddelen.

Hoe regel ik mijn scheiding?

Mensen die denken de scheiding even zelf te regelen komen vaak (achteraf) bedrogen uit omdat ze niet aan alles denken. De Scheidingsprof neemt het hele proces uit handen en zorgt dat u niets vergeet en volledig op de hoogte bent van alle (on)mogelijkheden. Uw echtscheiding wordt van A tot en met Z geregeld, inclusief een rapport met alle berekeningen en advies omtrent de keuzes die u kunt of moet maken. Kortom: Scheidingsprofs bied u één adres voor alles rondom uw scheiding.

Een advocaat of een mediator regelt over het algemeen een onderdeel van uw scheiding: het juridische of het emotionele. De Scheidingsprofs regelt alles voor u. We begeleiden niet alleen het proces maar komen ook met concrete oplossingen aan de hand van uw vragen en wensen. Het Scheidingsrapport geeft u op een begrijpelijke wijze volledig inzicht in uw scheiding en uw toekomst. Uw hele scheiding wordt transparant en duidelijk. U hoeft hier nauwelijks iets voor hoeft te doen! De Scheidingsprofs biedt u een uitstekende kwaliteit tegen een passende prijs.

Regel je de echtscheiding met of zonder je partner?

Indien u nog in staat bent met uw partner een goed gesprek (discussie mag!) te voeren dan kunt u in onderling overleg tot een oplossing te komen met behulp van de Scheidingsprofs. De Scheidingsprof begeleid dit proces onafhankelijk voor u beiden en samen met u beiden. Op het moment dat scheiden in overleg u niet mogelijk lijkt (of u dit niet wilt), kan Scheidingsprofs u individueel van dienst zijn. Scheidingsprofs behartigt dan specifiek uw belangen en heeft hij/zij contact met uw partner en zijn/haar adviseur. Uiteraard probeert de Scheidingsprofs altijd om tot een redelijke oplossing te komen voor uw partner, het doel is niet om het te laten escaleren tot een vechtscheiding want daar is iedereen en met name de kinderen de dupe van.

Wat is een scheidingsrapport?

Het Scheidingsrapport is een document waarin u wordt meegenomen in alle onderdelen van uw scheiding die op u en uw partner van toepassing zijn. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • het inkomen nu en na de scheiding van beiden
  • de kosten van de kinderen
  • partneralimentatie
  • verdeling van het vermogen
  • verevening van pensioenen
  • verdeling van verzekeringen

U krijgt antwoord op al uw vragen. Aan de hand van uw wensen gaan we het rapport samen invullen en zo ontstaat er voor beiden een beeld van de toekomst. U heeft zo altijd een naslagwerk van de mogelijkheden en de keuzes die u heeft gemaakt. Het rapport is uiteindelijk de basis voor het convenant en ouderschapsplan. Zo vallen alle puzzelstukjes op de juiste plaats.

Hoe vraag ik een scheiding aan?

Uw scheiding kan eenvoudig via de Scheidingsprof aangevraagd worden door gezamenlijke ondertekening van een convenant. Het hele vervolgtraject van de rechtbank tot en met de inschrijving bij de gemeente wordt door de Scheidingsprof uit handen genomen.

Wanneer is er recht op kinderalimentatie?

Een echtscheiding is een emotionele gebeurtenis terwijl er tegelijk ook veel moet worden geregeld. Zoals bijvoorbeeld de kinderalimentatie. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag aan de hand van de Trema-normen die zijn ontwikkeld voor het eenduidig vaststellen van alimentatie. U kunt de alimentatie ook zelf samen bepalen. In dat geval is het verstandig om de normen van de rechter als uitgangspunt te nemen en de berekening door een onafhankelijk professional. Zo voorkomt U later discussie en onenigheid met elkaar.

Bij elke zorgregeling dient U van tevoren af te spreken welke kosten worden verdeeld en welke niet. Voorkom bijvoorbeeld dat de ene ouder mee betaalt aan de duurdere smaak van de andere ouder. Kosten zoals vakantie en uitstapjes kunt u daarom beter buiten de verdeling houden. U kunt ook besluiten voor deze extra’s een gezamenlijke bankrekening te openen. Het is bij de verdeling belangrijk om onderscheid te maken tussen eigen kosten en te verdelen kosten.

Eigen kosten van de ouders zijn de kosten die elk huishouden voor zich maakt, zoals huur, telefoon en boodschappen. Te verdelen kosten zijn uitgaven die door één ouder worden gedaan. Deze kosten dienen voldaan te worden uit de vrije ruimte van de beide ouders. Bijvoorbeeld verzekeringen, abonnementen, contributies of schoolkosten.
Nadat de verdeling van de kosten heeft plaats gevonden kan bepaald worden welke ouder een bijdrage dient te leveren in de vorm van kinderalimentatie aan de andere ouder. Over het algemeen zal de hoofdverdiener iets moeten betalen maar er zijn uitzinderingen die de Scheidingsprofs u perfect kan uitleggen.

Wat is een ouderschapsplan?

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dat moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling). Daarnaast legt u vast hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen en maakt u afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

In gemeenschap van goederen getrouwd, wat houdt dat in?

De gemeenschap van goederen is het wettelijk stelsel in het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. De wettelijke gemeenschap van goederen ontstaat van rechtswege tussen echtgenoten vanaf het ogenblik van voltrekking van het huwelijk, en tussen geregistreerde partners vanaf de registratie, voor zover zij daarvan niet bij huwelijkse voorwaarden zijn afgeweken. Dit huwelijksstelsel is internationaal gezien vrij zeldzaam en houdt kort gezegd in dat alles van de partners gezamenlijk bezit is tenzij daar expliciet van afgeweken is bij schenking of erven.

Jullie pakketten sluiten niet aan op mijn vraag, kunnen jullie mij toch helpen?

Niet gevonden wat je zocht in de pakketten die wij aanbieden?

Scheidingsprofs levert ook maatwerk. Uiteraard kunnen wij jou buiten onze pakketten om ook helpen.

De meerprijs hiervan is:

€160 p.u.

Meer weten? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wij zijn onpartijdig

Wij handelen de scheiding af zonder aanziens des persoons. We kiezen geen kant en zorgen voor de beste oplossing.

6 dagen per week bereikbaar

Kies je voor online, dan kun je scheiden als het jou uitkomt. Maar ook bij mediation: Wij spreken af, als het jou uitkomt.

Vaste prijs

Zo voorkom je onnodige verrassingen en blijft het eindbedrag altijd hetzelfde. Ongeacht hoe lang het duurt.

Zonder advocaat

Een advocaat is onnodig duur en in de meeste gevallen niet nodig.

Kinderen op de eerste plaats

Ons ouderschapsplan borgt de positie van de kinderen. Zo belast je ze zo min mogelijk met de gevolgen.

Scheiden met subsidie

Wij vragen subsidie voor je aan. Dat scheelt flink in de kosten.

Klantbeoordeling: 9.4

Meer dan 10 jaar ervaring!

Wij leveren vakwerk

2000+ scheidingen per jaar

Laat ons jou helpen

Meer dan 75% van alle scheidingen kunnen online afgehandeld worden. Logisch dat steeds meer koppels voor online scheiden kiezen. Dan kun je scheiden wanneer het jou uitkomt.

Robert den Nijs

Dossiermanager

Heb je recht op subsidie?

Wat zeggen onze klanten

 “Bedankt voor alles. Ik heb het erg fijn gevonden dit proces samen met onze mediator te doorlopen.”
Anita over Scheidingsprofs

Wij wisten vooraf precies wat we wilden. De Scheidingsprofs hebben die wensen weten te vertalen in heldere afspraken. De afwikkeling ging snel en was eenvoudig.

Marion over Scheidingsprofs

Ik ben heel tevreden over jullie en ik vind de snelle handeling en vriendelijkheid heel prettig!

Olga over Scheidingsprofs

Toen we eenmaal wisten wat we wilden, zorgden de Scheidingsprofs voor een snelle afhandeling. Daardoor konden wij ons concentreren op de kinderen.

Bart over Scheidingsprofs

Vaste prijs

Zeer ervaren

Kinderen eerst

Onpartijdig