Wanneer is je relatie op?

Meer weten over scheiden en relaties

Als je twijfelt of je partner nog wel je echte lief is, ben je ongetwijfeld op zoek naar antwoorden op de vraag wanneer je relatie op is. Het is een vraag die je makkelijk stelt maar waarop de antwoorden wat minder eenvoudig te vinden zijn. Desondanks zijn er signalen die erop wijzen dat je relatie op is. Het is alleen de kunst om dit soort signalen op te vangen en hierop te reageren.

 

Waarom veel stellen vaak tegen beter weten in bij elkaar blijven

Zoals al aangegeven is het zeer lastig om in te zien dat een relatie op is. Veel stellen sluiten hier zelfs graag hun ogen voor en kiezen ervoor om, vaak tegen beter weten in, bij elkaar blijven. Het negeren van de signalen dat er een einde aan een relatie begint te komen, is een zeer begrijpelijke keuze. Veel mensen zijn bang om alleen te blijven, vinden het zonde om de tijd die ze in elkaar geïnvesteerd hebben weg te gooien en zien op tegen een lang echtscheidingstraject. Daarnaast vrezen veel stellen voor hun toekomst met betrekking tot factoren als huisvesting en/of financiële situatie. Er zijn dan ook veel stellen die dan ook graag alle alarmbellen die aangeven dat er iets mis is met hun relatie willen negeren.

 

Signalen die aangeven dat je relatie niet meer zo best is

Er zijn diverse signalen die aangeven dat je relatie niet meer zo best is. Veel signalen hebben betrekking op de communicatie tussen stellen of juist het gebrek hieraan. Als beide partners zwijgzaam voor zich uitkijken als ze “gezellig samen” uit eten zijn of in het restaurant meer aandacht hebben voor hun mobiele telefoon, kan dit betekenen dat ze letterlijk uitgesproken zijn. Daarnaast kun je gerust de conclusie trekken dat je relatie op begint te raken als de partners er niet meer naar uitkijken om elkaar te zien.

 

Andere communicatieve vaardigheden die “killing zijn” voor een relatie is als de partners (of een van de partners) zaken gaat verzwijgen of besluit om te gaan liegen tegen de ander. Bij het laatste punt wordt er uiteraard snel de link gelegd naar eventueel overspel en/of een verminderde seksuele behoefte naar elkaar. Het laatste punt moet echter relatief gezien worden. Wanneer de seks tijdelijk op een laag pitje staat om een specifieke reden, hoeft dit niet het einde van een relatie te betekenen. Dit kan echter wel een belangrijk signaal zijn voor het missen aan geborgenheid wat een van de belangrijkste bouwstenen zijn voor een relatie. Als een partner zich niet gesteund voelt door de ander, kan deze persoon zich seksueel minder aangetrokken voelen tot deze persoon.

 

Kritiek op elkaar als indicator van een verslechterende relatie

Naast het bovenstaande kun je het hebben van kritiek op elkaar zien als duidelijke indicator van een verslechterende relatie. We doelen hierbij op persoonlijke kritiek. Opbouwende kritiek over iemands gedrag kan een relatie immers alleen maar versterken. In geval van persoonlijke kritiek wordt er kritiek geuit op iemand karakter en/of persoonlijkheid. Dit kan een uiting zijn van iemand die “uitgekeken is op een ander”. Dit is ook het geval als je als een van de partners zijn of haar lief niet meer het allerbeste gunt.

 

Wat te doen als de relatie echt op is?

Als de relatie echt op is en de partners zien geen toekomst meer in hun relatie, is er geen andere keuze dan uit elkaar gaan. Bij het maken van deze keuze hoeven financiële overwegingen geen rol te spelen bij een echtscheiding of het ontbinden van een geregistreerd partnerschap. Een scheidingstraject wordt kostbaar als partners het niet met elkaar eens kunnen worden over afspraken die van belang zijn om een huwelijk of een geregistreerd partnerschap te ontbinden. In dat geval zullen de partners zich ieder moeten wenden tot een afzonderlijke echtscheidingsadvocaat om hun persoonlijke belangen te laten behartigen. In dat geval is een langdurig en kostbaar echtscheidingstraject niet uitgesloten. Als de scheidende partners er wel vertrouwen in hebben dat ze in goed overleg tot afspraken kunnen komen, behoort online scheiden tot de mogelijkheden. De achterliggende gedachte van deze optie is dat de scheidende partners zelf onderling de benodigde afspraken maken. Zij kunnen hierbij gebruik maken van de diensten van een gecertificeerde echtscheidingsadvocaat. Als er gekozen wordt voor online scheiden, kunnen de scheidende partners zelf tempo van het doorlopen van het traject bepalen. Daarnaast is dit de meest voordelige keuze om als partners (samen) toekomstgerichte afspraken te maken als zij het er onderling over eens zijn dat de relatie op is.

Alsjeblieft, jouw stappenplan!

Hieronder kun je het stappenplan van Scheidingsprofs gratis downloaden.

Veelgestelde vragen

Heb ik recht op partneralimentatie?

Partneralimentatie wordt betaald aan die partner die na de scheiding niet in eigen onderhoud kan voorzien. Daarbij spelen uiteraard het eigen inkomen maar ook het gezinsinkomen tijdens het huwelijk een rol om deze behoefte te bepalen. De (ex-) moet ook ruimte (draagkracht) hebben om een bijdrage aan partneralimentatie te kunnen betalen

Wat hou ik over na een scheiding?

Veel mensen stellen de vraag of ze recht hebben op partneralimentatie. Veel belangrijker is echter de vraag hoe ziet mijn financiële toekomst er uit? Wat heb ik te besteden en kan ik daarmee in mijn huidige woning blijven wonen. Op deze vragen geven wij u antwoord door een inzicht te geven in uw netto te besteden inkomen na de scheiding inclusief uw recht op toeslagen, kindgebonden budget en/of maandelijkse belastingteruggave. Scheidingsprofs helpt u bij het aanvragen van deze inkomensbestanddelen.

Hoe regel ik mijn scheiding?

Mensen die denken de scheiding even zelf te regelen komen vaak (achteraf) bedrogen uit omdat ze niet aan alles denken. De Scheidingsprof neemt het hele proces uit handen en zorgt dat u niets vergeet en volledig op de hoogte bent van alle (on)mogelijkheden. Uw echtscheiding wordt van A tot en met Z geregeld, inclusief een rapport met alle berekeningen en advies omtrent de keuzes die u kunt of moet maken. Kortom: Scheidingsprofs bied u één adres voor alles rondom uw scheiding.

Een advocaat of een mediator regelt over het algemeen een onderdeel van uw scheiding: het juridische of het emotionele. De Scheidingsprofs regelt alles voor u. We begeleiden niet alleen het proces maar komen ook met concrete oplossingen aan de hand van uw vragen en wensen. Het Scheidingsrapport geeft u op een begrijpelijke wijze volledig inzicht in uw scheiding en uw toekomst. Uw hele scheiding wordt transparant en duidelijk. U hoeft hier nauwelijks iets voor hoeft te doen! De Scheidingsprofs biedt u een uitstekende kwaliteit tegen een passende prijs.

Regel je de echtscheiding met of zonder je partner?

Indien u nog in staat bent met uw partner een goed gesprek (discussie mag!) te voeren dan kunt u in onderling overleg tot een oplossing te komen met behulp van de Scheidingsprofs. De Scheidingsprof begeleid dit proces onafhankelijk voor u beiden en samen met u beiden. Op het moment dat scheiden in overleg u niet mogelijk lijkt (of u dit niet wilt), kan Scheidingsprofs u individueel van dienst zijn. Scheidingsprofs behartigt dan specifiek uw belangen en heeft hij/zij contact met uw partner en zijn/haar adviseur. Uiteraard probeert de Scheidingsprofs altijd om tot een redelijke oplossing te komen voor uw partner, het doel is niet om het te laten escaleren tot een vechtscheiding want daar is iedereen en met name de kinderen de dupe van.

Wat is een scheidingsrapport?

Het Scheidingsrapport is een document waarin u wordt meegenomen in alle onderdelen van uw scheiding die op u en uw partner van toepassing zijn. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • het inkomen nu en na de scheiding van beiden
  • de kosten van de kinderen
  • partneralimentatie
  • verdeling van het vermogen
  • verevening van pensioenen
  • verdeling van verzekeringen

U krijgt antwoord op al uw vragen. Aan de hand van uw wensen gaan we het rapport samen invullen en zo ontstaat er voor beiden een beeld van de toekomst. U heeft zo altijd een naslagwerk van de mogelijkheden en de keuzes die u heeft gemaakt. Het rapport is uiteindelijk de basis voor het convenant en ouderschapsplan. Zo vallen alle puzzelstukjes op de juiste plaats.

Hoe vraag ik een scheiding aan?

Uw scheiding kan eenvoudig via de Scheidingsprof aangevraagd worden door gezamenlijke ondertekening van een convenant. Het hele vervolgtraject van de rechtbank tot en met de inschrijving bij de gemeente wordt door de Scheidingsprof uit handen genomen.

Wanneer is er recht op kinderalimentatie?

Een echtscheiding is een emotionele gebeurtenis terwijl er tegelijk ook veel moet worden geregeld. Zoals bijvoorbeeld de kinderalimentatie. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag aan de hand van de Trema-normen die zijn ontwikkeld voor het eenduidig vaststellen van alimentatie. U kunt de alimentatie ook zelf samen bepalen. In dat geval is het verstandig om de normen van de rechter als uitgangspunt te nemen en de berekening door een onafhankelijk professional. Zo voorkomt U later discussie en onenigheid met elkaar.

Bij elke zorgregeling dient U van tevoren af te spreken welke kosten worden verdeeld en welke niet. Voorkom bijvoorbeeld dat de ene ouder mee betaalt aan de duurdere smaak van de andere ouder. Kosten zoals vakantie en uitstapjes kunt u daarom beter buiten de verdeling houden. U kunt ook besluiten voor deze extra’s een gezamenlijke bankrekening te openen. Het is bij de verdeling belangrijk om onderscheid te maken tussen eigen kosten en te verdelen kosten.

Eigen kosten van de ouders zijn de kosten die elk huishouden voor zich maakt, zoals huur, telefoon en boodschappen. Te verdelen kosten zijn uitgaven die door één ouder worden gedaan. Deze kosten dienen voldaan te worden uit de vrije ruimte van de beide ouders. Bijvoorbeeld verzekeringen, abonnementen, contributies of schoolkosten.
Nadat de verdeling van de kosten heeft plaats gevonden kan bepaald worden welke ouder een bijdrage dient te leveren in de vorm van kinderalimentatie aan de andere ouder. Over het algemeen zal de hoofdverdiener iets moeten betalen maar er zijn uitzinderingen die de Scheidingsprofs u perfect kan uitleggen.

Wat is een ouderschapsplan?

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dat moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling). Daarnaast legt u vast hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen en maakt u afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

In gemeenschap van goederen getrouwd, wat houdt dat in?

De gemeenschap van goederen is het wettelijk stelsel in het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. De wettelijke gemeenschap van goederen ontstaat van rechtswege tussen echtgenoten vanaf het ogenblik van voltrekking van het huwelijk, en tussen geregistreerde partners vanaf de registratie, voor zover zij daarvan niet bij huwelijkse voorwaarden zijn afgeweken. Dit huwelijksstelsel is internationaal gezien vrij zeldzaam en houdt kort gezegd in dat alles van de partners gezamenlijk bezit is tenzij daar expliciet van afgeweken is bij schenking of erven.

Jullie pakketten sluiten niet aan op mijn vraag, kunnen jullie mij toch helpen?

Niet gevonden wat je zocht in de pakketten die wij aanbieden?

Scheidingsprofs levert ook maatwerk. Uiteraard kunnen wij jou buiten onze pakketten om ook helpen.

De meerprijs hiervan is:

€160 p.u.

Meer weten? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Wij zijn onpartijdig

Wij handelen de scheiding af zonder aanziens des persoons. We kiezen geen kant en zorgen voor de beste oplossing.

6 dagen per week bereikbaar

Kies je voor online, dan kun je scheiden als het jou uitkomt. Maar ook bij mediation: Wij spreken af, als het jou uitkomt.

Vaste prijs

Zo voorkom je onnodige verrassingen en blijft het eindbedrag altijd hetzelfde. Ongeacht hoe lang het duurt.

Zonder advocaat

Een advocaat is onnodig duur en in de meeste gevallen niet nodig.

Kinderen op de eerste plaats

Ons ouderschapsplan borgt de positie van de kinderen. Zo belast je ze zo min mogelijk met de gevolgen.

Scheiden met subsidie

Wij vragen subsidie voor je aan. Dat scheelt flink in de kosten.

Klantbeoordeling: 9.4

Meer dan 10 jaar ervaring!

Wij leveren vakwerk

2000+ scheidingen per jaar

Laat ons jou helpen

Meer dan 75% van alle scheidingen kunnen online afgehandeld worden. Logisch dat steeds meer koppels voor online scheiden kiezen. Dan kun je scheiden wanneer het jou uitkomt.

Robert den Nijs

Dossiermanager

Heb je recht op subsidie?

Wat zeggen onze klanten

 “Bedankt voor alles. Ik heb het erg fijn gevonden dit proces samen met onze mediator te doorlopen.”
Anita over Scheidingsprofs

Wij wisten vooraf precies wat we wilden. De Scheidingsprofs hebben die wensen weten te vertalen in heldere afspraken. De afwikkeling ging snel en was eenvoudig.

Marion over Scheidingsprofs

Ik ben heel tevreden over jullie en ik vind de snelle handeling en vriendelijkheid heel prettig!

Olga over Scheidingsprofs

Toen we eenmaal wisten wat we wilden, zorgden de Scheidingsprofs voor een snelle afhandeling. Daardoor konden wij ons concentreren op de kinderen.

Bart over Scheidingsprofs

Vaste prijs

Zeer ervaren

Kinderen eerst

Onpartijdig