Wie is er straks bestuurder van mijn onderneming?

De toekomst van de onderneming is voor veel ondernemers één van de belangrijkste zaken waar ze over na moeten denken in het geval van een scheiding. Een scheiding kan namelijk invloed hebben op de financiële situatie van het bedrijf. Als gevolg hiervan kan het ook effect hebben op de persoonlijke financiële situatie.

 

Wat is de samenlevingsvorm?

De samenlevingsvorm en de bedrijfsvorm zijn bepalend voor de rechten en plichten die beide partners hebben bij een scheiding. In sommige gevallen zijn er in de huwelijkse voorwaarden afspraken vastgelegd over de toekomst van de onderneming bij een scheiding. Deze gemaakte afspraken kunnen dan uitgevoerd worden. Het is ook mogelijk voor de partners om andere afspraken te maken tijdens de scheiding, zolang ze het hier beiden over eens zijn.

Wanneer er sprake is van een huwelijk in gemeenschap van goederen of een geregistreerd partnerschap gelden er andere regels. De beide partners hebben in dit geval recht op een deel van de waarde van de onderneming. Dit heeft financiële gevolgen voor de onderneming en de beide partners. Het voortbestaan van de onderneming staat echter in vrijwel alle gevallen voorop. Het maakt een deel uit van het leven en zorgt ook voor inkomen.

 

Wat is de bedrijfsvorm?

De rechtsvorm van het bedrijf geeft aan wie de wettelijke eigenaar van het bedrijf is. Wanneer er getrouwd is in gemeenschap van goederen moet de waarde van het bedrijf nog steeds gedeeld worden, tenzij er huwelijkse voorwaarden van toepassing zijn. Bij een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (vof) kunnen jullie samen besluiten wie de onderneming gaat besturen. Als één van de partners het bedrijf gaat verlaten moet dit worden doorgegeven bij de Kamer van Koophandel. Deze wijziging wordt dan vastgelegd in het handelsregister. In goed overleg kunnen beide partners nog in de onderneming blijven werken als dit wenselijk is. In het geval van een vof kunnen beide partners ook actief blijven in het bedrijf als medevennoot. Jullie zijn dan elk apart hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrijf.

 

Besloten vennootschap (BV)

In het geval van een besloten vennootschap (BV) is de situatie anders. Het eigendom van het bedrijf bestaat hier uit het bezit van aandelen. De werkelijke marktwaarde kan worden berekend door te kijken naar de aandelen. De waarde van de aandelen valt bij een huwelijk in gemeenschap van goederen onder het gezamenlijke vermogen, tenzij er huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld waarin andere afspraken zijn vermeld. Als beide partners aandeelhouder zijn in de BV kunnen deze aandelen worden verdeeld tussen de partners. Het is ook mogelijk om een partner uit te kopen. De aandelen moeten dan aangeboden worden aan de andere partner. Soms kunnen jullie er samen voor kiezen om één van de partners de bestuurder van de onderneming te maken. Wanneer jullie het hier niet over eens worden kan het zijn dat de zaak bij een rechtbank voor moet komen, of hebben andere aandeelhouders inspraak.

 

Schakel de hulp van een expert in

Wanneer één van de partners een eigen onderneming heeft, of beide partners samen een onderneming hebben, is het verstandig om advies in te winnen van een expert. Als jullie in goed contact zijn kan een scheidingsmediator ervoor zorgen dat jullie samen een gesprek aan kunnen gaan over de toekomst van het bedrijf, en hoe de verdeling ervan in goede banen geleid kan worden. Zorg ervoor dat je beschikt over kennis van de stand van zaken. Een financieel adviseur kan ook antwoord geven op vragen omtrent de belastingplicht en de waardebepaling van de onderneming. Ook een financieel adviseur vind je via Scheidingsprofs.