Welke (financiële/eigendoms)rechten heeft mijn partner op mijn onderneming bij een scheiding?

Wanneer jij en je partner besluiten te gaan scheiden zijn er veel dingen die geregeld moeten worden. Deze lijst met dingen wordt nog een stuk langer wanneer één van de partners een eigen onderneming heeft. Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat je partner recht heeft op financiële of eigendomsrechten van de onderneming. Er zijn dan ook verschillende zaken waar je rekening mee moet houden als je de scheiding afrondt.

 

Gemeenschap van goederen

Als jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen hebben beide partners recht op de helft van het vermogen. Dit betekent dat de helft van de waarde van het bedrijf aan de ex-partner toebehoort. Afhankelijk van de bedrijfsvorm kan dit verschillende dingen beteken. Bij een eenmanszaak zal de partner uit moeten worden gekocht. Over het verloop hiervan kunnen verschillende afspraken worden gemaakt zodat de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar komt. Bij een BV kan de waarde worden afgestaan door middel van aandelen. De partner kan dan de helft van de waarde van de onderneming ontvangen in aandelen. Omdat de Belastingdienst dit beschouwd als ‘verkoop’ moet de partner die de aandelen ontvangt hier inkomstenbelasting over betalen.

 

Beperkte gemeenschap van goederen

Wanneer het huwelijk plaatsvond in beperkte gemeenschap van goederen heeft de ex-partner geen recht op de helft van het bedrijf wanneer het bedrijf al voor het huwelijk eigendom was van slechts één partner. Dit moet blijken uit de papieren van het bedrijf. Het kan echter voorkomen dat jullie onderling andere afspraken hebben gemaakt. Als de partner bijvoorbeeld meewerkt in het bedrijf kan het zo zijn dat jullie deze samenwerking voort willen zetten bij een scheiding. Zorg er in dit geval ook voor dat alle afspraken en regels genoteerd staan in een rechtsgeldig document. In een ideale situatie is dit document door beiden getekend en ligt het bij een notaris.

 

Huwelijkse voorwaarden

Als het huwelijk onder huwelijkse voorwaarden is afgesloten zijn hierin in de meeste gevallen afspraken gemaakt over de toekomst van de onderneming bij een scheiding. In deze afspraken kunnen de beide partners vastleggen hoe de financiële situatie en de eigendomsrechten worden geregeld. De huwelijkse voorwaarden kunnen ook tijdens het huwelijk nog worden aangepast wanneer beide partners hier een overeenkomst over hebben bereikt. Indien er in de huwelijkse voorwaarden is aangegeven dat het huwelijk plaatsvindt buiten gemeenschap van goederen behouden beide partners hun recht op het privévermogen. De onderneming behoort dan toe aan de partner van wie het eigen bedrijf is. De andere partner heeft in dit geval geen recht op een financiële vergoeding.

 

Vraag hulp bij een expert of mediator

In alle gevallen is de huwelijksvorm dus de belangrijkste factor bij de bepaling van de rechten van de andere partner. Als er onduidelijkheid bestaat over de verdeling van de onderneming en de bijbehorende waarde doe je er goed aan advies in te winnen. Dat kan bij één van onze mediators. Bij de verdeling kunnen namelijk verschillende fiscale regelingen optreden waar jullie niet van op de hoogte zijn. Wanneer dit gebeurt kan het voorkomen dat er in de toekomst onverwachte bedragen betaald moeten worden. Het is dan vaak onduidelijk bij wie deze verantwoordelijkheid komt te liggen.