Huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen

Bij een huwelijk denk je vaak niet na over een eventuele scheiding. Toch is het vaak wel verstandig om dit te doen. Het soort huwelijk dat je aangaat heeft namelijk grote gevolgen op wat er gebeurt in het geval van een scheiding. Dit is het geval bij iedere scheiding, maar is zeker van toepassing wanneer één van de beide partners een eigen onderneming heeft. De rechten en plichten die bij een eigen onderneming komen kijken zijn verschillend bij een huwelijk in gemeenschap van goederen of een huwelijk met huwelijkse voorwaarden.

 

Gemeenschap van goederen

Wanneer je gaat trouwen, trouw je vaak automatisch in gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat het vermogen dat jullie individueel voor het huwelijk bezaten, nu eigendom is van beide partners. Het vermogen bestaat uit alle bezittingen en schulden. Vond het huwelijk plaats na 2018? Dan is het een huwelijk in beperkte gemeenschap van goederen. In dit geval zijn niet alle bezittingen en schulden automatisch van beide partners. Bezittingen en schulden van voor het huwelijk, erfenissen van voor of tijdens het huwelijk, en een onderneming die bestond voor het huwelijk behoren niet meer tot beide partners. Er moet wel aangetoond kunnen worden dat deze bezittingen al eigendom waren van één partner voor het huwelijk. Bewaar daarom de belangrijke documenten zoals aankoopnota’s en schenking nota’s.

 

Huwelijkse voorwaarden

Het is ook mogelijk om te trouwen onder huwelijkse voorwaarden. In de huwelijkse voorwaarden kunnen beide partners samen afspraken vastleggen. Zo is er duidelijkheid over de gang van zaken bij een eventuele scheiding of het overlijden van één van beide partners. De huwelijkse voorwaarden zijn dus persoonlijk en verschillen daarom bij elk huwelijk.

 

Wat zijn de gevolgen voor mijn onderneming?

Wanneer je bent getrouwd in gemeenschap van goederen heeft je partner recht op de helft van de waarde van het bedrijf. Dit houdt in dat de ex-partner moet worden uitgekocht bij een scheiding. Dit is vaak een financiële klap voor het bedrijf. Daarom wordt er in alle gevallen gekeken naar het bestaansrecht van de onderneming. De inkomsten uit de onderneming moeten in de toekomst ook worden gebruikt om de alimentatie te betalen. Het is daarom voor beide partijen van belang dat de onderneming blijft bestaan. Daarom wordt er altijd gekeken naar het vermogen van de onderneming. Wanneer het bestaansrecht van de onderneming in gevaar komt, wordt er gekeken naar een alternatieve betalingsregeling die ervoor zorgt dat de ex-partner een deel van het vermogen krijgt en de onderneming blijft bestaan.

Bij een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden zijn de rechten van de partner afhankelijk van de afspraken die zijn vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden. Dit leidt ertoe dat er bij een onderneming specifieke afspraken kunnen worden gemaakt over wat er gebeurt bij een scheiding. Het is raadzaam om huwelijkse voorwaarden op te stellen wanneer één van de partners een eigen onderneming heeft. Dit zorgt er ook voor dat er bij eventuele schulden niet beide partners verantwoordelijk zijn.

 

Afspraken wijzigen tijdens het huwelijk

Bij beide huwelijksvormen is het mogelijk om tijdens een scheiding andere afspraken te maken. Het is echter wel de voorwaarde dat beide partners het dan eens zijn over de gemaakte afspraken. Deze moeten schriftelijk worden vastgelegd in de echtscheidingsconvenant en kunnen later niet meer veranderd worden. Zorg ervoor dat je dus over alle beschikbare informatie beschikt voordat de afspraken worden vastgelegd. Een financieel expert kan je adviseren over de keuzes die je moet maken.