Eigen onderneming en pensioen

Weinig mensen denken in hun dagelijks leven na over hun pensioen. Het is vaak een abstract thema dat vooruit wordt geschoven naar een later moment. Toch is het bij een scheiding een belangrijke zaak die geregeld moet worden. Wanneer je gaat scheiden en één van de partners ook een eigen onderneming heeft, moeten er aanvullende afspraken worden gemaakt. Zorg ervoor dat hier tijdens een scheiding voldoende aandacht aan wordt besteed zodat het voortbestaan van de onderneming niet in gevaar komt.

 

De huwelijksvorm

Belangrijk is de huwelijksvorm. Wanneer je bent getrouwd in gemeenschap van goederen heeft de ex-partner van de ondernemer recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk. Een ondernemer bouwt geen pensioen op bij een werkgever, waardoor het pensioen anders is opgebouwd. Het ouderdomspensioen van een ondernemer wordt vaak opgebouwd in eigen beheer, in een holding of in een pensioen-bv. Hoewel de opbouw anders is, blijven de regels gelijk en moet de helft van het pensioen worden afgestaan aan de ex-partner. Veel ondernemers beleggen met het pensioengeld. Dit gaat gepaard met risico’s wanneer er verliezen worden geleden. Ook als er onvoldoende reserves zijn om het pensioen te betalen aan de ex-partner, moet dit pensioen gewoon betaald worden. Er kunnen alleen in uitzonderlijke gevallen uitzonderingen worden gemaakt als de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt. Het kan dan voorkomen dat er alternatieve regelingen worden getroffen of de ondernemer wordt vrijgesteld van het betalen van het pensioen aan de ex-partner. Deze regelingen zijn echter alleen van toepassing als de ondernemer kan aantonen dat het bestaan van de onderneming in gevaar komt. Daarnaast moet de ondernemer ook kunnen aantonen dat dit niet is door eigen toedoen. Wanneer er sprake is van risicovolle investeringen of opzettelijke verkeerde beslissingen kan een rechter toch besluiten dat het pensioenrecht van de ex-partner voorrang heeft op het voortbestaan van de onderneming.

 

De belastingplicht

Een ander aspect om rekening mee te houden is de belastingplicht. Wanneer er tijdens een scheiding een deel van de waarde van het bedrijf wordt overgedragen kan dit door de Belastingdienst worden beschouwd als een schenking. Er moet dan dus ook belasting worden betaald over dit bedrag, Het kan voorkomen dat er zo op een later moment een belastingschuld ontstaat die in de eerste instantie over het hoofd wordt gezien. Wanneer er geen afspraken over dit soort situaties zijn gemaakt worden beide ex-partners op een later moment verantwoordelijk gehouden voor het betalen van de schuld. Het is dus wijselijk om hier informatie over in te winnen op het moment van scheiden, zodat er later geen vervelende verrassingen aan het licht komen.

 

Raadzaam om advies in te winnen

Het is dus in alle gevallen raadzaam om advies in te winnen wanneer er een scheiding plaatsvindt en één van de partners een eigen onderneming heeft. In de meeste gevallen moet er uitgebreid worden gekeken naar de persoonlijke en financiële situatie van zowel de ondernemer, het bedrijf en de ex-partner. Wanneer er tijdens een scheiding ondoordachte beslissingen worden gemaakt kan dit op een later moment resulteren in boetes of onverwachte belastingen die nog betaald moeten worden. Schakel daarom altijd een financieel deskundige in die de situatie bekijkt en advies uit kan brengen.