De waardering van de onderneming

Een veelvoorkomende angst bij een scheiding is het kwijtraken van de onderneming. Wanneer één van de partners of beide partners een eigen onderneming hebben moeten er veel zaken geregeld worden. Een onderneming is vaak één van de belangrijkste punten op de agenda, waardoor het belangrijk is om te weten wat er precies gebeurt wanneer je gaat scheiden en een eigen bedrijf hebt.

 

Gemeenschap van goederen

De huwelijksvorm heeft invloed op de verdeling van de onderneming. Als jij en je partner getrouwd zijn in gemeenschap van goederen hebben jullie volgens de wet allebei recht op de helft van de waarde van de onderneming. Zijn jullie getrouwd onder huwelijkse voorwaarden? Dan zijn hierin in de meeste gevallen afspraken vastgelegd over de verdeling van de onderneming bij een scheiding. In dit geval kan het dus zo zijn dat de onderneming ook na een scheiding toebehoort aan één partner, en de andere partner geen rechten heeft met betrekking tot het bedrijf.

Als er tijdens een scheiding blijkt dat één van de partners recht heeft op een deel van het bedrijf, moet er eerst worden bepaald wat de waarde is van het bedrijf. Aan de hand hiervan wordt er dan gekeken naar de mogelijkheden tot verdeling van de geschatte waarde.

 

Waarderen van de onderneming

Het waarderen van een onderneming is een complexe zaak. Er zijn verschillende manieren om te bepalen wat de huidige waarde is van een bedrijf. In de meeste gevallen kan de waarde niet exact bepaald worden maar gaat het om een schatting. Er zijn verschillende methodes die gebruikt kunnen worden bij een waardebepaling.

 

Verschillende bedrijfsvormen

Deze methodes zijn afhankelijk van de bedrijfsvorm. Bij een eenmanszaak kunnen vrij eenvoudige berekeningen gebruikt worden, terwijl er bij een BV ook naar aandelen en aandeelhouders moet worden gekeken. In de meeste gevallen wordt er gekeken naar de waarde op basis van de activa en passiva, de winst, de kasstromen, en een staking van de onderneming. Op deze manier kan in de meeste gevallen de balans worden opgemaakt wat betreft de huidige financiële stand van zaken van het bedrijf.

Afhankelijk van de gebruikte methode kunnen er verschillende waardes aan de onderneming worden gekoppeld. Voor de eigenaar van het bedrijf is het gunstig dat de waarde zo laag mogelijk wordt geschat, zodat er zo min mogelijk hoeft worden afgestaan. De andere partner heeft in de meeste gevallen juist belang bij een hoge schatting. De partners worden altijd aangemoedigd om te proberen het samen eens te worden over de waarde. Als beide partners er samen niet uitkomen kan de zaak voor de rechtbank worden gebracht. Een rechter kan een uitspraak doen over de methode die er gebruikt moet worden bij de waardebepaling. In enkele gevallen bepaalt de rechter zelfs de prijs van de onderneming.

 

Raadzaam om een deskundige in te schakelen

In de meeste gevallen zijn er echter financiële experts voor nodig om een goede waardebepaling te doen. Daarom is het raadzaam om een deskundige in te schakelen. Deze kan de waardebepaling doen zodat er er uiteindelijk advies wordt uitgebracht door een onafhankelijke derde partij. Dit kan via Scheidingsprofs.

 

Verdeling van de onderneming

Nadat de waarde van de onderneming is bepaald moet er nog worden gekeken naar de verdeling hiervan. In veel gevallen komt de onderneming namelijk in gevaar wanneer een deel van de waarde uit het bedrijf moet worden gehaald. Het kan dus voorkomen dat er betalingsregelingen moeten worden getroffen. Zo wordt er voorkomen dat het bedrijf in financiële problemen komt. Het is belangrijk om dit te voorkomen omdat er anders ook problemen rondom de alimentatie kunnen ontstaan. Om deze reden staat de continuïteit van de onderneming in vrijwel alle gevallen voorop.