Wat is een verzorgingstermijn en waarom is deze belangrijk bij het wijzigen van de naam van uw kind?

De term ‘verzorgingstermijn’ komt uit het personen- en familierecht. Het is een belangrijke term die veel wordt gebruikt bij wettelijke wijzigingen die er plaats moeten vinden bij kinderen. De verzorgingstermijn is één van de factoren die wordt gebruikt bij de besluitvorming omtrent een aanvraag tot naamswijziging. Deze is van groot belang wanneer een ouder de naam van een minderjarig kind wil wijzigen.

 

De verzorgingstermijn

De verzorgingstermijn is de periode waarin een ouder aaneengesloten het kind heeft opgevoed en verzorgd. Voordat er een naamswijziging plaats kan vinden moet er eerst worden voldaan aan de verplichte verzorgingstermijn. Deze termijn is afhankelijk van de situatie en de leeftijd van het kind. De verzorgingstermijn is ingesteld om ervoor te zorgen dat degene wiens naam het kind aanneemt daadwerkelijk voor het kind zorgt en het kind opvoedt. Hiermee wil men voorkomen dat er naamswijzigingen plaatsvinden om de verkeerde redenen.

 

Verschillende leeftijdscategorien

Voor kinderen jonger dan 12 jaar geldt een verplichte verzorgingstermijn van 5 jaar achtereenvolgend. Voor kinderen van 12 tot 18 jaar is de verplichte verzorgingstermijn 3 jaar. Wanneer de naamswijziging plaats moet vinden voor meerdere kinderen, waarvan minimaal één onder de 12 jaar is, geldt voor alle kinderen een verplichte verzorgingstermijn van 5 jaar. De minimale verzorgingstermijn van 5 jaar bij kinderen jonger dan 12 leidt er ook toe dat het voor kinderen jonger dan 5 jaar niet mogelijk is om de achternaam te wijzigen.

 

Wanneer begint de verzorgingstermijn te lopen?

De verzorgingstermijn begint wanneer één van de ouders het kind alleen op begint te voeden. In het geval van een scheiding is dit het moment dat de scheiding bij de gemeente is geregistreerd. Het echtscheidingsvonnis moet dan staan ingeschreven bij de burgerlijke stand. Wanneer één van de ouders is overleden, wordt het huwelijk automatisch ontbonden.

 

Buitenhuwelijkse samenleving

Als er sprake is van buitenhuwelijkse samenleving geldt de datum dat je niet meer samen staat ingeschreven op hetzelfde adres. Dit moet vermeld staan in de Basisregistratie Personen. Het is raadzaam om deze te raadplegen alvorens je een aanvraag tot naamswijziging indient. De verzorgingstermijn moet aaneengesloten zijn en direct voorafgaan aan het indienen van de aanvraag.

Wil je graag dat je kind de achternaam van je nieuwe partner aanneemt? In dit geval moet de nieuwe partner ook voldoen aan de verplichte verzorgingstermijn. Voor de nieuwe partner geldt dezelfde verzorgingstermijn als voor de ouder.

De verplichte verzorgingstermijn is een regeling die strak nageleefd moet worden. Er worden alleen uitzonderingen gemaakt in ernstige gevallen. Zorg er dus voor dat je zeker weet dat de verplichte verzorgingstermijn is voldaan alvorens je de aanvraag indient.

 

De online rekentool

Via de online rekentool van Justis kan er per situatie berekend worden welke verzorgingstermijn van toepassing is. In de rekentool moeten de geboortedatum van het kind, de datum van de aanvraag, de datum dat de ouders zijn begonnen met de gezamenlijke opvoeding, en de datum dat deze gezamenlijke opvoeding eindigde worden ingevuld. De rekentool laat dan precies zien welke verzorgingstermijn er in acht moet worden genomen.

 

Twijfel over de verzorgingstermijn?

Wanneer je twijfelt of de verzorgingstermijn wel is voldaan, en of je over voldoende bewijs beschikt om dit aan te kunnen tonen, is het raadzaam om een advocaat in te schakelen. Een advocaat die bekend is met het personen- en familierecht kan je bijstaan wanneer je een aanvraag tot naamswijziging in wilt dienen. Hij of zij is gespecialiseerd in het onderwerp en kan je ook adviseren over het invullen en verkrijgen van de benodigde documenten.

Zijn er kinderen onder de 18 betrokken bij jullie scheiding? Onze scheidingsprofs staan voor jullie klaar. Klik hier voor ‘Scheiden en kinderen‘.