Wat doe ik als mijn ex-partner weigert?

Het verzoek tot naamswijziging moet altijd worden ingediend door een ouder met ouderlijk gezag. De ouder of ouders met het ouderlijk gezag zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. Daarnaast zorgt het ouderlijk gezag ervoor dat de ouder officiële handelingen voor het kind mag uitvoeren. Het kan voorkomen dat het ouderlijk gezag bij één ouder of bij beide ouders ligt. Voor een naamswijziging van een kind is echter vrijwel altijd de goedkeuring van de ex-partner nodig. Ook wanneer je beschikt over het volledige ouderlijk gezag is de kans groot dat een verzoek tot naamswijziging wordt afgewezen als de andere ouder het hier niet mee eens is.

 

Maak het kind geen slachtoffer van de situatie

Wanneer je de naam van je kind wilt wijzigen maar de ex-partner weigert kan er een hele vervelende situatie ontstaan. Deze situatie is niet alleen voor jou vervelend, maar vooral voor je kind. Zorg er dus ook bij deze situatie voor dat de belangen van je kind altijd voorop staan. Je kind mag geen slachtoffer worden van geschillen tussen jou en je ex-partner.

 

Naamswijziging goedkeuren zonder toestemming van de andere ouder

Er zijn enkele situaties waarin een naamswijziging soms alsnog kan worden toegewezen, ook zonder de goedkeuring van de andere ouder. Wanneer het kind ouder dan 12 is en zelf graag een naamswijziging wil, wordt het verzoek vaak goedgekeurd. Dit betekent dat het kind in moet stemmen met het verzoek, ondanks de bedenkingen van de andere ouder. Het kind wordt wel verplicht om de bedenkingen van de andere ouder te lezen, zodat ze van de redenen op de hoogte zijn. De keuze van het kind is in dit geval echter doorslaggevend.

Is het kind jonger dan 12 jaar? In dit geval wordt er vaak alleen goedkeuring verleend in situatie waarbij de andere ouder is veroordeeld voor het plegen van misdrijven tegen het kind, of wanneer het aantoonbaar is dat de andere ouder niet of nauwelijks met het kind heeft samengeleefd.

 

Naamswijzigingen via de rechter

Wanneer geen van de bovenstaande situaties van toepassing is, maar je toch een naamswijziging wilt doen, moet er een rechter worden ingeschakeld. In dit geval kun je een verzoek indienen bij de rechter voor vervangende toestemming. Wanneer je deze krijgt kun je het verzoek tot naamswijziging alsnog indienen, zonder medewerking van de andere ouder. Dit biedt echter geen garantie dat de naamswijziging wordt goedgekeurd, het zorgt er alleen voor dat je het verzoek in kunt dienen zonder toestemming van de andere ouder.

 

Maak alle documenten compleet

Vervolgens betaal je de kosten die moeten worden voldaan voor de aanvraag. Zorg dat alle documenten bijgevoegd zijn en de aanvraag compleet is. Wanneer de aanvraag in behandeling is genomen wordt er een onderzoek ingesteld naar de situatie. Hierbij wordt er gecontroleerd of alle opgegeven gegevens correct zijn. Het kan hierbij zijn dat belanghebbenden worden gehoord. Het kan dus voorkomen dat de andere ouder wordt gehoord.

 

De beslistermijn van de aanvraag

De beslissing wordt binnen 20 weken bekend gemaakt. Is de aanvraag goedgekeurd, dan moet je nog 6 weken wachten tot de wijzigingen worden doorgevoerd. De andere ouder kan namelijk binnen deze 6 weken bezwaar aantekenen. Is de aanvraag afgekeurd en ben je het niet eens met de beslissing van Justis? Dan kun je tot 6 weken na de beslissing een bezwaar indienen. Ook belanghebbenden mogen een beroep of bezwaar indienen. Vervolgens wordt de aanvraag nogmaals bekeken door het ministerie.

 

Oneens met de beslissing van de rechtbank? Ga in beroep.

Ben je het nog niet eens met de beslissing van het ministerie nadat de aanvraag opnieuw in behandeling is genomen? Het is dan mogelijk om beroep in te stellen bij de rechtbank. Als laatste stap kan er beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Dit is echter een lang en slepend proces.

 

De mening van de andere ouder

Justis vraagt bij een naamswijziging altijd naar de mening van de andere ouder. Dit gebeurt ook wanneer de andere ouder geen gezag heeft, geen alimentatie betaalt, en geen contact met het kind heeft. Het is dus niet mogelijk om een naamswijziging uit te voeren zonder dat de andere ouder hiervan op de hoogte is.

Zijn er minderjarige kinderen betrokken bij jullie scheiding? Onze scheidingsprofs helpen jullie graag. Bekijk hier ‘Scheiden en kinderen’.