Naamswijziging bij een meerderjarige

Het kan voorkomen dat je als ouder graag de achternaam van je kind wilt wijzigen. Dit komt vaak voor wanneer het kind geen contact heeft met de ouder wiens achternaam is aangenomen, of wanneer er sprake is van een misdrijf of contactverbod. Als het kind 18 jaar of ouder is wordt het beschouwd als meerderjarig en is het als ouder niet meer mogelijk om de achternaam van het kind te wijzigen. Je kind moet dan zelf een aanvraag indienen om de achternaam te kunnen veranderen. Aan dit proces zijn verschillende eisen en kosten gekoppeld.

 

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Een aanvraag tot achternaamswijziging verloopt via het Ministerie van Justitie en Veiligheid, hierna Justis genoemd. Een achternaam kan niet zomaar gewijzigd worden. Hier zijn specifieke en strenge regels aan verbonden. Om te bepalen of een verzoek gegrond is zijn de naamswijzigingen ingedeeld in verschillende situaties. Een naamswijziging van een meerderjarige valt altijd in categorie B. Staat de situatie van je kind er niet bij? Dan is een achternaamswijziging niet mogelijk.

 

Wanneer kan een naamswijziging plaatsvinden?

Een achternaam kan alleen gewijzigd worden in bepaalde situaties. Dit zijn de volgende:

 • De achternaam wordt gewijzigd in de achternaam van een ouder of verzorger
 • Een naamswijziging die plaatsvond voordat je kind 18 jaar werd, wordt ongedaan gemaakt
 • De naamskeuze van de ouders wordt herzien
 • De naamswijziging is dezelfde als die van een ouder
 • Na een huwelijk wordt de achternaam gewijzigd naar de oorspronkelijke achternaam
 • Een niet-Nederlands klinkende achternaam wordt veranderd
 • Een bespottelijke achternaam wordt veranderd
 • Een veel voorkomende achternaam wordt veranderd
 • Een onjuist gespelde achternaam wordt gewijzigd
 • Een Friese achternaam wordt veranderd
 • Er wordt een achternaam toegevoegd die eerder voorkwam
 • Er wordt een achternaam toegevoegd die met uitsterven wordt bedreigd

 

De procedure

Een aanvraag tot achternaamswijziging moet altijd worden ingediend bij Justis. Hier wordt de aanvraag bekeken en beoordeeld. Bij het indienen van het verzoek moeten verschillende documenten wordt meegestuurd. Deze dienen om de identiteit te bevestigen en de situatie in te kunnen schatten. In vrijwel alle gevallen moet er een recentelijk afgegeven geboorteakte, een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager, en een instemmingsverklaring van degene wiens achternaam wordt aangenomen, worden meegestuurd. Bij enkele situaties zijn er meerdere documenten die meegestuurd moeten worden. Deze dienen om te bepalen of de aanvrager wettelijk recht heeft op een wijziging. Daarnaast moet er bij de aanvraag worden beschreven wat de motivatie achter de naamswijziging is. Dit moet worden onderbouwd en uitgelegd. Als de onderbouwing niet voldoende is, is de kans groot dat het verzoek wordt afgewezen.

 

Kosten

Bij een aanvraag tot naamswijziging worden kosten in rekening gebracht. Bij een meerderjarige bedragen deze kosten 835,-. De kosten voor de behandeling van de aanvraag zijn onafhankelijk van de uitslag. Ook wanneer het verzoek wordt afgewezen moeten de kosten worden voldaan. Het bedrag moet worden voldaan voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen. In juli 2020 zijn er nieuwe wetten aangenomen omtrent naamswijzigingen. In de wetten staan uitzonderlijke situaties vermeld waarin de kosten voor de naamswijzigingen komen te vervallen. Deze situaties zijn gevallen waarin er sprake is van ernstig misbruik of een misdrijf.

Als ouder is het dus niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een meerderjarig kind. Het is echter wel mogelijk om je kind te begeleiden en te helpen met invullen van de aanvraag. Samen kunnen jullie de aanvraag compleet maken en ervoor zorgen deze op de juiste manier wordt ingediend.

Zijn er kinderen onder de 18 betrokken bij jullie scheiding? Onze scheidingsprofs zijn hierin gespecialiseerd. Klik hier voor ‘Scheiden en kinderen‘.