Hoe zorg ik voor een naamswijziging als mijn kind een dubbele nationaliteit heeft?

Wanneer er een huwelijk plaatsvindt tussen twee partners met een andere nationaliteit kan het kind in sommige gevallen een dubbele nationaliteit krijgen. Hiermee heeft het kind in meerdere landen verschillende rechten en plichten, zoals een belastingplicht of stemrecht. Het kan voorkomen dat het kind een achternaam heeft die je als ouders later graag wilt wijzigen. In de meeste gevallen is dit mogelijk wanneer één van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft en beide partners het eens zijn met de achternaamswijziging.

 

Verschillende categorieën

Naamswijzigingen zijn door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Justis) ingedeeld in verschillende categorieën, afhankelijk van de situatie die van toepassing is. Een achternaamswijziging van en minderjarig kind met een dubbele nationaliteit valt in de meeste gevallen onder categorie A3. Alle categorieën zijn te bekijken op de website van Justis. Er zijn verschillende voorwaarden aan een naamswijziging in deze categorie.

Een verzoek tot achternaamswijziging in categorie A3 moet worden ingediend door de ouder(s) met ouderlijk gezag. Dit toont aan dat zij verantwoordelijk zijn voor de verzorging en opvoeding van het kind. Het kind moet naast de Nederlandse nationaliteit, nog een andere nationaliteit hebben. Hierdoor kan het kind in Nederland de achternaam krijgen die het volgens het recht van het andere land ook heeft. Ten derde moet er sprake zijn van ‘eenheid van naam’ binnen een gezin. Dit houdt in dat alle kinderen in een gezin dezelfde achternaam krijgen. Beide ouders in de ouderlijke macht moeten het eens zijn met de nieuwe achternaam.

 

De vereiste documenten voor de naamswijziging

In het geval van een naamswijzigingen bij een dubbele nationaliteit moeten er naast de reguliere formulieren ook een aantal extra documenten worden ingediend. Deze documenten betreffen de andere nationaliteit. De vereiste documenten zijn in dit geval:

  • Een kopie van de officiële documenten waaruit de nationaliteiten van het kind blijken.
  • Een kopie van het paspoort waarop de gewenste nieuwe achternaam van het kind staat
  • Een recentelijk afgegeven afschrift van de geboorteakte van het kind voor wie naamswijziging wordt aangevraagd. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
  • Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van de aanvrager(s)
  • Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van de minderjarige voor wie een naamswijziging wordt aangevraagd.
  • Een Instemmingsverklaring van degene van wie de achternaam wordt
    gevraagd. Dit kan de ouder, pleegouder, of nieuwe partner zijn. Daarnaast is er een kopie van een paspoort of identiteitsbewijs geëist.

Ook in deze situatie geldt dat wanneer het kind ouder dan 12 is, hij het ook eens moet zijn met de wijziging én de nieuwe achternaam. In dit geval moet er een extra formulier worden ingevuld waarop je kind aangeeft akkoord te gaan met de nieuwe naam. De ‘verklaring instemming minderjarige’ vind je ook op de website van Justis. Deze verklaring moet mee worden gestuurd bij het indienen van de aanvraag.

 

Verzoek voor naamswijziging vanuit het buitenland

Het is ook mogelijk om een verzoek tot naamswijziging in te dienen vanuit het buitenland. Het verzoek kan dan gewoon in Nederland worden ingediend. Ook in dit geval wordt er een onderzoek uitgevoerd. Dit wordt in deze situatie gedaan door het ministerie van Buitenlandse Zaken of door de autoriteiten van het land waar je woont. Wanneer er sprake is van een situatie waarin één van de belanghebbenden in het buitenland woont, wordt deze persoon gehoord door de Nederlandse vertegenwoordiging in dit land. Normaal gesproken is de behandeltermijn van een aanvraag in Nederland maximaal 20 weken. Moet een deel van het onderzoek echter in het buitenland plaatsvinden, dan kan de procedure meer dan een half jaar duren.

 

Achternaam van een kind veranderen na een echtscheiding?

Het komt zeer regelmatig voor dat een ouder of ouders de achternaam van hun kind veranderd willen hebben na een scheiding. Dit is echter geen eenvoudige stap. Om de achternaam van de kinderen te wijzigen zul je de gang naar de rechter moeten maken. Deze rechter zal echter niet zomaar instemmen met een (soms tijdelijke) naamswijziging.

Vervang alle officiële documenten

Wanneer de naamswijziging is doorgevoerd moet je er rekening mee houden dat de achternamen op officiële documenten moet worden vervangen. Dit geldt voor paspoorten en rijbewijzen, maar bijvoorbeeld ook bij andere instellingen waar het kind staat ingeschreven. Controleer of er instellingen in het buitenland zijn waarbij het van belang is dat de nieuwe achternaam staat geregistreerd. Heb je bijvoorbeeld een buitenlandse bankrekening geopend voor je kind? Dan is het belangrijk dat hier de naamswijziging ook wordt doorgegeven.

Zijn jullie kinderen minderjarig? Onze scheidingsprofs zijn gespecialiseerd in scheidingen waar kinderen bij betrokken zijn. Klik hier voor ‘Scheiden en kinderen‘.