Hoe bereid je kinderen voor op een verhuizing nav een scheiding?

Een scheiding zorgt ervoor dat er voor alle betrokken partijen veel veranderingen plaatsvinden. Voor zowel ouders als kinderen betekent dit vaak dat ze te maken krijgen met een verhuizing, een nieuwe school, en nieuwe dagelijkse routines. Al deze veranderingen zijn vaak erg lastig voor kinderen. Het is dus van belang om de kinderen voor te bereiden op wat er gaat komen.

 

Stel een ouderschapsplan op

Na een scheiding gaat één van de beide partners vaak verhuizen. In sommige gevallen betekent een scheiding dat beide partners om financiële redenen moeten verhuizen. Voor de kinderen is deze situatie erg verwarrend. Zij moeten wennen aan een situatie waarin beide ouders niet meer in hetzelfde huis wonen. Hierdoor zijn ze afwisselend bij de ene ouder en de andere ouder. Een duidelijke omgangsregeling kan orde in de chaos brengen. Deze kan ervoor zorgen dat er duidelijkheid gecreëerd wordt voor zowel ouder(s) als kind. Met een goede omgangsregeling creëer je routine. Hierdoor weten de kinderen waar ze aan toe zijn en kunnen ze sneller wennen aan de nieuwe situatie. Het is wettelijk verplicht voor ouders om een ouderschapsplan te maken wanneer ze besluiten te gaan scheiden. In het ouderschapsplan worden alle afspraken rondom de opvoeding en verzorging van de kinderen vastgelegd. Er kan ook in worden vermeld hoe alle zaken rondom feestdagen en vakantie worden geregeld, wie er verantwoordelijk is voor dokters- en tandartsafspraken, en hoe financiële tegenvallers met betrekking tot de kinderen worden geregeld. Het ouderschapsplan is wettelijk geldig zodat de belangen van de kinderen altijd voorop staan. Wanneer de kinderen ouder zijn dan 12 worden ze ook door de rechter gehoord. Hiermee kunnen ze aangeven wat hun wensen zijn zodat deze meegenomen kunnen worden bij het maken van de beslissingen.

 

Een nieuw huis

Wanneer één van de partners een nieuw huis gaat zoeken is dit voor de kinderen een grote stap. Ze kunnen nieuwsgierig zijn naar de nieuwe plek, or er juist tegenop zien. Het kan een positief effect hebben om kinderen te betrekken bij het vinden van een nieuw huis. Door ze van tevoren het huis te laten zien en samen rond te lopen in de nieuwe wijk krijgen kinderen de kans om positieve associaties te krijgen bij de nieuwe omgeving. Veel kinderen zullen enthousiast worden bij het idee om hun eigen slaapkamer in te richten. Door ze te betrekken bij de inrichting en het kopen van nieuwe spulletjes zal het gaan voelen als hun eigen plek.

 

Een veilige thuisbasis

Een omgangsregeling waarbij de kinderen enkele dagen van de week bij één ouder zijn, en de rest van de week bij de andere ouder kan voor een stressvolle situatie zorgen. Het kan ertoe leiden dat een kind zich bij geen van de ouders meer echt thuis voelt. Om dit te vermijden verdeel je de vertrouwde spullen van je kind over de beide huizen, zodat er op beide plekken een vertrouwd gevoel is. Dit geldt ook voor rituelen die er waren toen beide ouders nog samen waren. Zo creëer je in beide huizen een fijne thuisbasis.

 

Een nieuwe school

Een scheiding heeft negatieve financiële gevolgen voor beide ouders. In sommige gevallen leidt dit ertoe dat één van de ouders naar een andere plaats moet verhuizen voor een nieuwe baan of goedkopere huisvesting. Helaas moeten de kinderen hierbij vaak op een nieuwe school geplaatst worden. Vermijd een verhuizing midden in het schooljaar tenzij er echt geen andere mogelijkheid is. Informeer voor de verhuizing naar scholen in de buurt en bezoek deze samen met je kind. Houd er ook rekening mee dat er bij een verhuizing toestemming moet worden gegeven door de andere ouder.

 

Creëer houvast door een goede routine

Kinderen hebben behoefte aan routine. Dit is vooral het geval bij jonge kinderen. Wanneer ze veel veranderingen meemaken kan dit erin resulteren dat ze angstig worden en niet snel wennen aan de nieuwe situatie. Het is daarom raadzaam om in de nieuwe omgeving zoveel mogelijk de bestaande routine aan te houden. Deze biedt een houvast aan je kind, waardoor ze de andere bijkomende veranderingen makkelijker kunnen verwerken. Zorg er tevens voor dat de kinderen hun familie en schoolvrienden zoveel mogelijk blijven zien. Dit draagt bij aan het besef dat ondanks de veranderingen, niet alle zaken veranderen.
Vermijd een verhuizing tijdens de puberteit waar mogelijk
In de puberteit maken kinderen veel veranderingen mee, zowel op emotioneel als fysiek vlak. Wanneer ze daarnaast ook nog afscheid moeten nemen van de vertrouwde omgeving kan dit voor veel kinderen resulteren in een hele moeilijke tijd. Dit kan zelfs resulteren in angstigheid of depressiviteit. Luister vooral goed naar de wensen van je kind en probeer hierop in te spelen. Wanneer het niet anders kan is communicatie tussen ouders en kind het allerbelangrijkste.

Zijn jullie kinderen minderjarig? Onze scheidingsprofs hebben veel ervaring met scheidingen waar kinderen bij betrokken zijn. Klik hier voor ‘Scheiden en kinderen‘.