Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik ga scheiden?

Tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap bouwen de beide partners samen een pensioen op. Als gevolg heb je beiden recht op de helft van het opgebouwde pensioen. De regels voor de verdeling van het werknemerspensioen bij een scheiding zijn afhankelijk van de periode waarin je bent gescheiden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de periode vóór 1995 en na 1995.

 

De opbouw van het werknemerspensioen

Vaak bestaat een werknemerspensioen uit verschillende delen. Het pensioen kan de volgende onderdelen bevatten:

  • Het ouderdomspensioen
  • Het nabestaandenpensioen
  • Het arbeidsongeschiktheidspensioen

Het ouderdomspensioen wordt opgebouwd door jou en je werkgever. Dit pensioen ontvang je bovenop de AOW wanneer je de pensioenleeftijd hebt bereikt. De pensioenleeftijd is afhankelijk van je geboortedatum. Bij de meeste werknemerspensioenen wordt er ook gedacht aan de nabestaanden in het geval jou iets overkomt. Een nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd als je overlijdt. In sommige gevallen ben je via de pensioenuitvoerder ook verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Als je ziek wordt betaalt je werkgever eerst nog een groot deel van het loon door. Ben je na deze periode nog steeds arbeidsongeschikt? Dan kun je recht hebben op een WIA-uitkering van de overheid. Informeer voor de regelingen van jouw pensioen eens bij je pensioenfonds. Veel mensen weten niet precies hoe hun pensioen in elkaar steekt en wat ze opbouwen. Het is raadzaam om hier eens naar te informeren. Zo beschik je over alle informatie en weet je precies waar je recht op hebt. Hoewel een scheiding hier geen leuke aanleiding voor is, is dit het wel een goed moment om te kijken hoe je pensioen is opgebouwd en welke onderdelen het bevat.

 

Voor 1995

Als je scheiding heeft plaatsgevonden voor 1 mei 1995 zijn de regels van het pensioenarrest van toepassing. Deze staan ook bekend als het Boon Van Loon arrest. In dit geval zijn de bezittingen vaak al verdeeld in de periode na de scheiding. Door direct contact op te nemen met een advocaat kan deze kijken wat er van toepassing is in jouw situatie.

 

Na 1995

Ben je gescheiden na 30 april 1995? Dan moet het pensioen verdeeld worden met de ex-partner. De regels van de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’ zijn dan van toepassing. Deze zijn ook van toepassing wanneer het geregistreerde partnerschap stopte na 30 april 1995, of wanneer de scheiding van tafel en bed na 30 april 1995 definitief was.

 

De verdeling van het pensioen

Het uitgangspunt voor de verdeling van het pensioen is de wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Maar hoe het pensioen wordt verdeeld kun je ook zelf bepalen als jullie het hier beiden mee eens zijn. De afspraken hierover moeten wel worden vastgelegd zodat er later geen onenigheid of verwarring over kan ontstaan. Je kunt de gemaakt afspraken laten vastleggen in het scheidingsconvenant, de huwelijkse voorwaarden, of de partnerschapsvoorwaarden. Wanneer jullie ongeveer evenveel pensioen hebben opgebouwd kun je er ook voor kiezen om het pensioen niet te verdelen. Ook deze afspraak moet worden vastgelegd in het scheidingsconvenant, de huwelijkse voorwaarden, of de partnerschapsvoorwaarden. In dit geval moet er aan het pensioenfonds worden doorgegeven wat de gemaakte afspraken zijn. Je hebt geen recht op de helft van het pensioen van je ex-partner wanneer deze niet in loondienst pensioen heeft opgebouwd. Dit kan voorkomen wanneer je partner geen betaald werk had of omdat hij/zij zelfstandige was.

 

Het pensioenfonds

Het is van belang om tijdig contact op te nemen met het pensioenfonds wanneer er sprake is van een scheiding. Dit kan met behulp van onze Scheidingsprofs. Het pensioenfonds betaalt het pensioen namelijk uit aan jou én aan je ex-partner. Binnen twee jaar na de scheiding moet het ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’ bij het pensioenfonds worden aangeboden. Dit formulier is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Doe je dit niet binnen twee jaar na de scheiding? Dan moet je het pensioen zelf verdelen met je ex-partner. Degene die het pensioen ontvangt moet dan een deel laten uitbetalen aan de ex-partner.