Scheiden & pensioen: gemeenschap van goederen

Huwelijken die tot stand kwamen voor 1 januari 2018, werden automatisch afgesloten in gemeenschap van goederen, tenzij de partners hier zelf andere afspraken over hadden gemaakt. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen en een geregistreerd partnerschap zijn alle bezittingen en schulden automatisch van beide partnerschap. Als het huwelijk tot stand kwam ná 1 januari 2018 vond dit plaats in beperkte gemeenschap van goederen. Hiermee zijn niet automatisch meer alle bezittingen en schulden van beide partners.

 

Geen invloed op het pensioen

De (beperkte) gemeenschap van goederen heeft invloed op de bezittingen en schulden die tijdens en na het huwelijk verdeeld worden. Het heeft echter geen invloed op het pensioen. Als er geen afspraken zijn gemaakt over de verdeling van het pensioen is de wet ‘verevening pensioenrechten bij scheiding’ automatisch van toepassing. De wet is aangenomen om ervoor te zorgen dat beide partners recht hebben op de helft van het pensioen van de ex-partner dat werd opgebouwd tijdens het huwelijk.

Er kunnen echter ook andere afspraken worden gemaakt over de verdeling van het pensioen. De afspraken moeten worden gemaakt in overeenstemming met beide partners. Beide partners moeten het dus eens zijn met alle gemaakte afspraken. Deze moeten vervolgens schriftelijk worden vastgelegd en worden ingediend bij een notaris. Het kan ook voorkomen dat er in de huwelijkse voorwaarden al iets is opgenomen over de verdeling bij het pensioen. In dit geval hebben de regels die zijn opgesteld in de huwelijkse voorwaarden voorrang op de wet ‘pensioenverevening’.

 

Verschillende manieren om afspraken te maken over jullie pensioen

Het pensioen kan op verschillende manieren verdeeld worden wanneer er sprake is van een huwelijk in gemeenschap van goederen. De partners kunnen dan de volgende afspraken maken:

Als er geen afspraken gemaakt zijn over de verdeling van het ouderdomspensioen hebben beide partners recht op de helft van het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk.

  • Tijdens de scheiding kunnen er alternatieve afspraken gemaakt worden over de verdeling van het pensioen. Beide partners moeten het eens zijn met de opgestelde afspraken.
  • Het ouderdomspensioen kan worden gesplitst. In dit geval vindt er ‘conversie’ plaats. Beide partners hebben dan een eigen pensioenpotje met de waarde van het bedrag dat de andere partner heeft afgestaan.
  • Beide partners kunnen ervoor kiezen om het ouderdomspensioen niet te verdelen. Dit kan een optie zijn wanneer het opgebouwde pensioen van beide partners nagenoeg gelijk is. Het is in dit geval later niet meer mogelijk om aanspraak te maken op het pensioen van je ex-partner.

 

Doorgeven aan het pensioenfonds

Ongeacht de keuze die er gemaakt wordt over de verdeling van het pensioen, moet deze worden doorgegeven aan het pensioenfonds. Zij moeten op de hoogte zijn van de gezamenlijke keuze van de partners en hebben hier ook schriftelijk bewijs van nodig.

 

De uitbetaling van het pensioenfonds

Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de uitbetaling van het pensioen en moet daarom binnen twee jaar na de scheiding op de hoogte zijn gesteld van de keuzes die er zijn gemaakt over de verdeling van het pensioen. Wanneer de informatie niet tijdig aan het pensioenfonds wordt doorgegeven wordt het pensioen aan één partner uitbetaald en moet er een betaalregeling tussen de ex-partners worden opgezet.

 

Schakel een scheidingsmediator in

Een scheidingsmediator of advocaat kan de partners bijstaan in het proces. Op deze manier kunnen er afspraken worden gemaakt waarmee beide partners het eens zijn. Daarnaast kunnen ze ervoor zorgen dat alle informatie schriftelijk is vastgelegd en is doorgegeven aan het pensioenfonds. Zo is alles na een scheiding goed geregeld en ontvangen de ex-partners bij het bereiken van de pensioenleeftijd automatisch het bedrag waar ze recht op hebben.