Nabestaandenpensioen

Wanneer je in Nederland in loondienst bent bij een werkgever wordt er in de meeste gevallen pensioen opgebouwd. Dit pensioen wordt uitgekeerd op een moment dat vooraf is bepaald. Het meest bekende pensioen is het ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen wordt uitgekeerd wanneer de wettelijke pensioenleeftijd is bereikt. Naast het ouderdomspensioen zijn er andere pensioenen die opgebouwd kunnen worden, zoals het nabestaandenpensioen. Deze vorm van pensioen wordt ook wel het partnerpensioen genoemd. Deze pensioenregeling zorgt ervoor dat de achterblijvende partner (en kinderen) een maandelijks bedrag krijgt uitgekeerd wanneer je overlijdt.

 

De uitkering van het pensioen

Wanneer de partner met de pensioenregeling komt te overlijden wordt het nabestaandenpensioen uitgekeerd aan de partner die achterblijft. Dit geldt ook wanneer de partners de pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt. Als de overledene ook minderjarige kinderen heeft is een deel van het nabestaandenpensioen bestemd voor de kinderen. Dit deel heet het wezenpensioen.

 

Het bijzonder nabestaandenpensioen of het bijzonder partnerpensioen

In sommige gevallen heeft de ex-partner na een scheiding nog steeds recht op een deel van het nabestaandenpensioen. Dit heet het ‘bijzonder nabestaandenpensioen’ of het ‘bijzonder partnerpensioen’. Er bestaan verschillende regelingen voor het nabestaandenpensioen. Om deze reden verloopt de verdeling ervan ook niet hetzelfde als de verdeling van het ouderdomspensioen. De verdeling van het nabestaandenpensioen is afhankelijk van het soort pensioen en de opbouw hiervan. Er zijn twee soorten nabestaandenpensioen: een opbouw-nabestaandenpensioen en een nabestaandenpensioen op risicobasis. Alle informatie over het opgebouwde pensioen en de bijbehorende regelingen zijn op te vragen bij het pensioenfonds. Via de website Mijnpensioenoverzicht.nl krijg je inzage in de pensioenregelingen die voor jou gelden.

 

Vervalt na echtscheiding

Bij een nabestaandenpensioen op risicobasis zijn de nabestaanden verzekerd zolang de werkgever mee blijft doen aan dit pensioen. Een nabestaandenpensioen op risicobasis vervalt na een echtscheiding. De ex-partner heeft in dit geval dus geen recht meer op een financiële uitkering.

Als de overledene een opbouw-nabestaandenpensioen heeft, zijn de nabestaanden bij het overlijden nog verzekerd. De ex-partner ontvangt bij het overlijden dus een uitkering van het pensioenfonds.

Het nabestaandenpensioen is in de meeste gevallen 70% van de waarde van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk. Het pensioenfonds kan inzage geven in het pensioen dat is opgebouwd en de bijbehorende regelingen. Er kunnen ook andere afspraken worden gemaakt over het nabestaandenpensioen. Als beide partners het erover eens zijn moeten deze afspraken schriftelijk worden vastgelegd in de echtscheidingsconvenant. Dit document moet vervolgens worden ingediend bij een notaris. Het pensioenfonds moet ook op de hoogte worden gesteld van de gemaakte afspraken en dient de opgestelde documenten te ontvangen. Zij zorgen er namelijk voor dat het pensioen wordt uitgekeerd wanneer de ex-partner komt te overlijden.

 

Wat als mijn ex-partner opnieuw is getrouwd?

Ook wanneer je ex-partner later een nieuwe partner vindt en opnieuw trouwt, blijf je recht houden op het deel van het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd tijdens jullie huwelijk. Wanneer je ex-partner overlijdt krijgt de nieuwe partner van je ex-partner daarom een lager bedrag uitgekeerd.