Lijfrente & verzekeringen

Een lijfrente is een bedrag dat periodiek wordt uitbetaald aan een begunstigde. Door het afsluiten van een lijfrenteverzekering wordt er periodiek een bedrag opzij gelegd waarmee kapitaal wordt opgebouwd. Dit opgebouwde kapitaal wordt vervolgens op een later moment uitbetaald. Een lijfrenteverzekering kan worden afgesloten voor jezelf, of voor iemand anders.

 

De uitbetaling

De meeste lijfrenten worden opgebouwd om uitbetaald te worden wanneer de pensioenleeftijd is bereikt. De uitbetaling verloopt dan ook in termijnen. De regeling eindigt wanneer een persoon komt te overlijden. Een betalingsregeling van deze soort wordt niet beschouwd als lijfrente wanneer het hele bedrag in één keer wordt uitbetaald of de totale hoogte van het bedrag vooraf staat vastgesteld.

 

Overdraagbaarheid van lijfrente

Een lijfrente wordt afgesloten voor één persoon. De verzekering is daarom niet zomaar overdraagbaar op iemand anders. Bij een scheiding zijn er daarom veel verschillende factoren waarmee je te maken krijgt als een lijfrente hebt afgesloten. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de verdeling van de lijfrente. Deze zijn echter specifiek voor de persoon, de verstrekker, en het soort verzekering dat is afgesloten. De mogelijkheden zijn ook afhankelijk van de manier waarop de partners een partnerschap zijn aangegaan. Er zijn verschillende regels ongehuwd samenwonenden, geregistreerde partners, en gehuwden. Het is daarom raadzaam om in dit geval informatie in te winnen van een expert.

 

Verschillende mogelijkheden

In de meeste gevallen zijn er echter enkele verschillende mogelijkheden:

  • De lijfrentepolis kan worden voortgezet. Een financieel adviseur kan je vertellen hoe en onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Dit kan, wanneer mogelijk, een goede optie zijn omdat een lijfrentepolis niet zomaar van naam kan worden gewijzigd.
  • Je kunt ervoor kiezen de lijfrente af te kopen. Hiermee krijg je vaak wel te maken met een financieel verlies. Wanneer de lijfrente polis wordt afgekocht gaat het om de waarde van de polis op het moment van scheiden. Deze waarde moet dan worden verdeeld. Bij een lijfrente kun je ook te maken krijgen met belastingen. Er is in dit geval sprake van een belastingplicht op de uitkering. Het is daarom belangrijk om van tevoren goed te kijken naar alle regels en wetten waarmee je te maken krijgt.
  • De lijfrentepolis kan in sommige gevallen ook worden stopgezet. De waarde op het moment van scheiden moet dan worden verdeeld tussen beide partners. In dit geval krijg je ook te maken met de belastingplicht.

 

Overige verzekeringen

Naast de lijfrente zijn er verschillende verzekeringen waar je mee te maken kunt krijgen als je gaat scheiden. Ook deze zullen veelal verdeeld moeten worden. Eén van deze verzekeringen is de levensverzekering. Een levensverzekering is vaak afgesloten in combinatie met de hypotheek of lening bij een bank. Het is daarom in de meeste gevallen niet mogelijk om de verzekering te stoppen. Kijk goed naar de voorwaarden die staan beschreven in de polis, en kijk ook naar wie er op het polisblad staan. In sommige gevallen is het raadzaam om verzekeringen door te laten lopen, dit kan het geval zijn bij een alimentatieverzekering. Zeker wanneer je jonge kinderen hebt is het fijn om ervoor te zorgen dat de alimentatie doorbetaald kan worden in het geval van overlijden. Zo weet je zeker dat je ex-partner en kinderen niet in de problemen komen te zitten mocht je onverhoopt overlijden.

 

Schakel bij twijfel een advocaat of mediator in

De zaken rondom de verzekeringen en lijfrenten kunnen voor veel verwarring zorgen, zeker wanneer de polissen gelden voor beide partners. Het is in dit geval raadzaam om een advocaat of een mediator in te schakelen. Deze onpartijdige derde partij kan voor duidelijkheid zorgen en relevante wetten en regels toelichten. Hierdoor wordt het makkelijker om afspraken te maken over de lopende verzekeringen. De mediator kan in dit geval ook suggesties geven over extra maatregelen die je kunt treffen om te zorgen dat alles goed geregeld is voor de kinderen in de toekomst.