Hoe maken we andere afspraken over de verdeling van het pensioen bij een scheiding?

Tijdens een scheiding komen er vaak veel vragen op je af. Wanneer jullie samen kinderen en een hypotheek hebben moet er ook veel worden geregeld. Dit is voor veel mensen een emotioneel zwaar proces. Het komt daarom ook vaak voor dat er veel dingen vergeten worden. Een voorbeeld van een belangrijk aspect dat vaak wordt vergeten is het pensioen. Want wat gebeurt er met het pensioen bij een scheiding en hoe maak je hier afspraken over?

 

De wet verevening pensioenrechten

Wanneer het huwelijk heeft plaatsgevonden in gemeenschap van goederen hebben partners recht op de helft van het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk. De wet die hierbij geldt is de ‘wet verevening pensioenrechten’. Ook als het huwelijk strandt en de partners besluiten te gaan scheiden geldt deze regel. Wanneer je de pensioenleeftijd hebt bereikt, heb je dus recht op een deel van het opgebouwde pensioen van je ex-partner.

 

Afstand doen van pensioenrechten

In de meeste situaties wordt er gebruik gemaakt van de wet die van toepassing is. Het kan echter zo zijn dat jij en je partner andere afspraken willen maken. Dit komt vaak voor wanneer jullie beiden een pensioen hebben opgebouwd met een gelijke waarde. Het kan dan fijn zijn om afstand te doen van de pensioenrechten die je hebt op het pensioen van je partner. Je partner en jij kunnen hier dus zelf over beslissen.

 

Afspraken schriftelijk vastleggen

Alle afspraken die jullie maken over de verdeling van het pensioen moeten wel schriftelijk worden vastgelegd. Op deze manier kan er worden aangetoond dat beide partijen het eens waren met de gemaakte afspraken. Het opgestelde document heet de echtscheidingsconvenant. Hierin staan niet alleen afspraken over het pensioen, maar alle afspraken die er zijn gemaakt tijdens de scheiding. Dit document is wettelijk geldig en wordt ingediend bij een rechtbank.

 

Huwelijkse voorwaarden

Het is ook mogelijk om nog voor de scheiding afspraken te maken over de verdeling van het pensioen. Je kunt dit doen door huwelijkse voorwaarden op te stellen. Ook in dit geval moeten beide partners het eens zijn over de verdeling. In sommige situaties kunnen er ook voorwaarden worden gesteld aan de verdeling. Een financieel expert kan worden ingeschakeld om duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden die er zijn.

 

Neem contact op met het pensioenfonds

Nadat jullie een overeenkomst hebben bereikt over de verdeling van het pensioen moet er contact opgenomen worden met het pensioenfonds. Hebben jullie allebei een ander pensioenfonds? Dan geldt dit voor beide fondsen. Aan het pensioenfonds geef je door dat jullie gaan scheiden en dat er alternatieve afspraken zijn gemaakt. Je geeft de wijzigingen door aan de pensioenuitvoerder middels het formulier ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. Deze moet door beide partners worden ondertekend. Het formulier is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Willen jullie een andere regeling over het pensioen treffen maar kunnen jullie het niet eens worden? Een scheidingsmediator kan ingeschakeld worden om te fungeren tijdens de bemiddeling. Hij of zij is onpartijdig en kan ervoor zorgen dat beide partijen hun belangen kunnen delen.