Hoe kan ik scheiden vanuit het buitenland?

In sommige gevallen worden scheidingen moeilijker gemaakt door verschillende factoren. Dit kan het geval zijn wanneer je partner een andere nationaliteit heeft, het huwelijk in het buitenland plaatsvond, of wanneer de scheiding plaats moet vinden vanuit het buitenland. In de meeste gevallen is het echter nog wel mogelijk om een scheiding vanuit het buitenland laten plaatsvinden volgens het Nederlandse recht.

 

Beide partners zijn het eens

Wanneer beide partners het erover eens zijn dat ze een scheiding willen, maar niet in Nederland zijn, kan de scheiding vaak toch plaatsvinden via de Nederlandse rechtbank. Beide partners moeten in dit geval de Nederlandse identiteit hebben. Een gezamenlijk echtscheidingsverzoek moet worden opgesteld. Deze moet vervolgens worden ingediend bij de rechtbank.

Vervolgens moet de identiteit van beiden worden bewezen. Om dit te doen is er een verklaring nodig waaruit blijkt dat de identiteit is geverifieerd, en waaruit blijkt dat beide partners de Nederlandse identiteit hebben. De verklaring kan worden aangevraagd bij het Nederlandse consulaat of de ambassade in het land waar de partners verblijven. Wanneer de verklaring niet in het Nederlands is opgesteld, moet deze door een beëdigde vertaler naar het Nederlands worden vertaald.

 

Eén van de partners heeft een andere nationaliteit

Wanneer het huwelijk in het buitenland plaats heeft gevonden en één van de partners niet de Nederlandse nationaliteit heeft, gelden er andere regels. Het is dan afhankelijk van de andere nationaliteit of het huwelijk via de Nederlandse wet kan worden ontbonden.

 

Eén van de partners wil niet scheiden

Wanneer één van de partners niet wil scheiden kan er niet zomaar een scheiding plaatsvinden. In dit geval moeten er vaak advocaten en een rechter aan te pas komen. Dit is ook de situatie bij een geregistreerd partnerschap. Als beide partners het partnerschap willen beëindigen kan dit worden geregeld door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze legt de beëindiging vast in de registers. Zijn jullie het niet eens over de beëindiging van het partnerschap? Dan moet dit worden ontbonden door een rechter.

In de meeste situaties is het dus mogelijk om te scheiden vanuit het buitenland. Er zijn echter situaties waarin dit niet mogelijk is, of waarbij er strenge voorwaarden gelden. Onze Scheidingsprofs kunnen in dit geval advies uitbrengen en je informeren over de manieren waarop het huwelijk toch beëindigd kan worden.