Hoe kan ik een buitenlands huwelijk ontbinden?

Wanneer je van je Nederlandse partner wilt scheiden in Nederland kan dit vaak worden geregeld met een standaard procedure. Maar wat als je in het buitenland bent getrouwd en in Nederland wilt scheiden?

 

Wanneer mag ik mijn huwelijk laten ontbinden?

Een huwelijk dat in het buitenland is opgesteld kan in veel gevallen in Nederland worden ontbonden. Hier zijn wel verschillende voorwaarden aan gebonden. Het is mogelijk om het huwelijk in Nederland, volgens de Nederlandse wet, te laten ontbinden wanneer:

  • Beide partners in Nederland wonen
  • Beide partners hadden Nederland als laatste verblijfplaats, of één van de partners verblijft nog steeds in Nederland
  • De partner die de Nederlandse nationaliteit heeft, moet ten minste 6 maanden voor de aanvraag in Nederland wonen
  • Wanneer beide partners samen de scheiding aanvragen, moet één van de partners in Nederland wonen
  • De partner die de scheiding niet aanvraagt woont in Nederland

In bovenstaande situaties is een Nederlandse rechter bevoegd om een huwelijk te ontbinden. Wanneer een Nederlandse rechter het huwelijk ontbindt als één van de bovenstaande situaties van toepassing is, is dit in de hele EU geldig.

 

Geregistreerd partnerschap

Bij een geregistreerd partnerschap kan een ambtenaar van de burgerlijke stand het partnerschap ontbinden wanneer beide partners het erover eens zijn. Als beide partners het niet eens zijn over de ontbinding van het partnerschap, kan dit alsnog worden voltooid door een rechter.

 

Verschillende regelgeving

Omdat elk land verschillende regels heeft over de zaken betreffende het huwelijk en de ontbinding hiervan wordt er eerst gekeken naar het recht van welk land van toepassing is. Binnen het grootste deel van de EU kan men bij een scheiding kiezen uit het recht van het land:

  • Waar de partners samenwonen
  • Waar het echtpaar als laatste heeft samengewoond, en waar één van de partners nog steeds woont
  • Waar een van de partners de nationaliteit van heeft
  • Waar de echtscheiding wordt aangevraagd.

Als de scheiding binnen de EU plaatsvindt, erkennen alle EU-landen de ontbinding van het huwelijk.

 

Pas op: buitenlands recht kan alsnog van toepassing zijn!

Ook wanneer een Nederlandse rechter het huwelijk kan ontbinden volgens de Nederlandse wet, kan er buitenlands recht van toepassing zijn. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op de alimentatie of op het huwelijksvermogen.

Wanneer beide partners nog goed met elkaar overweg kunnen, kan de situatie soms minder complex worden gemaakt. Als de partners in het buitenland zijn getrouwd en hier enige tijd hebben gewoond, maar nu weer terug in Nederland zijn, kunnen ze vaak kiezen uit het recht dat ze willen gebruiken. Dit kan dan het Nederlandse recht zijn, of het recht van het land waar het huwelijk is voltooid. Wanneer je in goed overleg met elkaar bent kun je dus samen kiezen welk recht je wilt gebruiken.

Er zijn dus verschillende mogelijkheden om een huwelijk te ontbinden dat in het buitenland is aangegaan. De complexiteit hiervan is afhankelijk van de nationaliteiten die de partners hebben. Daarnaast zijn er verschillende documenten nodig om ervoor te zorgen dat het huwelijk daadwerkelijk ontbonden kan worden.

De complexiteit van een internationale echtscheiding zorgt ervoor dat het lastig is om te bepalen welke procedure er in acht moet worden genomen. Het is daarom raadzaam om juridisch advies in te schakelen. Valt je situatie binnen één van de bovenstaande scenario’s? Dan kun je de scheiding bij Scheidingsprofs laten voltooien.

 

Vertaling van de documenten

Wanneer er sprake is van verschillende nationaliteiten kan het ook voorkomen dat er documenten vertaald moeten worden. Om de scheiding in Nederland plaats te laten vinden moeten de ingevulde documenten uiteindelijk allemaal in het Nederlands zijn ingevuld. Ook hier kunnen onze Scheidingsprofs je mee helpen. Zij kunnen er ook voor zorgen dat er een tolk wordt ingeschakeld die helpt bij het opstellen van afspraken.