Een echtscheiding heeft een diepe impact op je leven. Je weet dat je door de keuze om definitief weg te gaan bij je partner een flinke verandering in je leven te wachten staat. Deze verandering zal je hele leven beïnvloeden. Hiermee doelen er niet alleen je privéleven maar ook je maatschappelijk bestaan, dus je sociale contacten. Daarnaast mag je de invloed die je scheiding heeft op je werk niet onderschatten. Het doorlopen van een echtscheidingstraject vraagt al veel van je. Ook al doe je er alles voor om werk en privé gescheiden te houden, de gevolgen zullen merkbaar zijn op het werk. Een goede reden om hier eens de aandacht op te vestigen en op zoek te gaan naar het antwoord op de vraag hoe je van werk en scheiden het beste een werkzame combinatie kunt maken.

 

Waarom het doorlopen van een echtscheidingstraject je werk beïnvloedt

Laten we direct één belangrijk punt vooropstellen: het doorlopen van een echtscheidingstraject zal je werk beïnvloeden. Daar is vrijwel geen ontkomen aan. Daarom is het ook helemaal niet gek als dit ook bij jou het geval is. Je leven verandert immers enorm wanneer je in een echtscheiding zit. Daarnaast kan dit door een veelzijdigheid aan oorzaken een stressvolle situatie zijn. Veel mensen ervaren concentratieproblemen als gevolg hiervan. Daarnaast is het helemaal niet gek als je hierdoor wat minder productief en wat vermoeider bent. Je hoofd zit immers zo vol met echtscheidingsperikelen waarbij emoties, woede en onzekerheid de overhand kunnen nemen. 

 

Ziek melden bij een scheiding?

Er zijn mensen die zoveel klachten ervaren als gevolg van hun scheiding, dat ze als gevolg van ernstige fysieke- of mentale klachten niet meer in staat zijn om te werken. Het zal je dan ook niet verbazen dat het ziekteverzuim bij mensen die in een scheiding zitten veel hoger is dan bij mensen die niet in deze situatie verkeren. Hiermee willen we zeker niet zeggen dat je je ziek moet melden bij een scheiding. Wat ons betreft is er zelfs geen sprake van het verlagen van de drempel voor deze keuze. Een scheiding is immers geen ziekte. Hiermee willen we aangeven dat het niet voor de hand ligt om in deze situatie ziekteverlof aan te vragen. Voorwaarde is wel dat er ondanks de scheidingssituatie sprake is van een werkzame situatie. Het is goed om voor jezelf de volgende punten vast te stellen:

  • In hoeverre ben ik in staat om mijn huidige functie naar behoren uit te voeren 
  • Word  ik er beter van wanneer je een paar weken thuis bent zonder afleiding?
  • Kunnen er eventueel aanpassingen worden gedaan die je werk makkelijker maken?
  • Kun er gebruik worden gemaakt van een coach inschakelen gedurende en na het echtscheidingsproces?

 

Vertel je op je werk dat je gaat scheiden?

Een van de belangrijkste vragen waarop je voor jezelf een antwoord moet formuleren, is of je daadwerkelijk op je werk gaat vertellen dat je gaat scheiden. Als je werk en privé graag gescheiden houdt, is dit een keuze die je wellicht graag wilt maken. Ook nu komt de term “werkzame situatie” weer om de hoek kijken. Het is goed om je te realiseren dat het over het algemeen een betere keuze is om je leidinggevende en andere betrokkenen op de hoogte te brengen van de situatie. Zoals aangegeven is de kans zeer aanwezig dat een scheiding je manier van werken (tijdelijk) zal beïnvloeden. Bij het op de hoogte brengen van de betrokkenen hoef je uiteraard niet in detail te treden. Een eenvoudige vermelding van je echtscheiding kan al voldoende zijn. Op deze manier kun je vaak op meer begrip rekenen van je (zakelijke) omstanders als je even minder goed of anders functioneert. Uiteraard is dit een lastige keuze als je een slechte band met je leidinggevende hebt, er een strikt personeelsbeleid wordt gehanteerd (er is dan vaak weinig begrip voor dit soort problemen), je een tijdelijk contract hebt (de situatie kan dan afschrikken) of op het punt staat om promotie te krijgen. Je werkgever kan in het laatste geval vrezen dat je minder presteert.

 

Zo creëer je een werkzame combinatie tussen je werk en scheiding  

Uit het bovenstaande kun je terecht opmaken dat het soms een uitdaging is om werk en een scheiding te combineren. Er ontstaat een meer werkbare situatie door een aantal collega’s in vertrouwen te nemen om je hart te kunnen luchten. Zij kunnen je dan opvangen als je even wat minder functioneert of anders dan verwacht reageert. Het bespreken van eventuele verlofmogelijkheden of het werken van andere werktijden met een HR functionaris kan zeker ook bijdragen aan een meer werkzame situatie. Daarnaast is het belangrijk om voor jezelf te realiseren dat niemand van buitenaf kan zien dat je “in de knoop begint te raken”. Dit moet je zelf dus (op tijd) aangeven. Als je dit voor jezelf blijft realiseren, zorg je voor een werkzame combinatie tussen je werk en je scheiding.

 

Persoonlijk advies over het combineren van je scheiding en je werk 

Kunnen we je helpen met persoonlijk advies over het combineren van je werk en je scheiding? Neem dan gerust contact met ons op. Je bent van harte welkom om gebruik te maken van de ervaringen en de expertise van onze Scheidingsprofs op dit gebied.     

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.