Veel mensen waren blij en opgelucht dat ze 2021 konden afsluiten en vol goede moed 2022 in konden gaan. Uiteraard heeft dit mede te maken met het coronavirus dat ook het afgelopen jaar wederom een duidelijke stempel op het leven heeft gedrukt, maar ook vervelende persoonlijke omstandigheden kunnen in 2021 een rol gespeeld hebben. Denk hierbij aan een echtscheiding of het ontstaan van een conflict tussen ex-partners, wellicht zelfs wel als gevolg van de corona crisis. Het begin van een nieuw jaar is voor veel mensen dan ook een aanleiding om goede voornemens te maken. Er zijn zelfs ex-partners die dit samen doen om hun onderlinge relatie wat te verbeteren maar er zijn ook stellen die dit moment aangrijpen om toch een einde te maken aan hun relatie. Het begin van het nieuwe jaar is immers een uitstekende gelegenheid om een nieuwe frisse start te maken, op alle mogelijke manieren. Wat zijn jouw/ jullie goede voornemens nu je gescheiden bent? Een goed moment om hier eens over na te denken.

 

Goede voornemens van gescheiden ouders

De feestdagen en de (extra lange) kerstvakantie zijn altijd weer belangrijke oorzaken van een jaarlijkse scheiding piek die ieder begin van het jaar zichtbaar is. Ook dit jaar komen de opgelegde corona beperkingen hier nog eens bij. Wellicht is het in gang zetten van een echtscheidingstraject een van jullie “goede voornemens” dit jaar. Hoewel dit kan overkomen als een vreemde opmerking zijn er situaties te benoemen waarbij dit wel de beste keuze is. Als je als ouders van minderjarige kinderen besloten hebt om te scheiden, komt hier direct een ander goed voornemen bij kijken. Het is namelijk van groot belang dat jullie de belangen van je kinderen (en niet jullie eigen belang) op de eerste plaats zetten. Dit is iets wat in een emotionele tijd (wat een echtscheidingstraject vaak is) best een lastige uitdaging kan zijn. Daarnaast is het zeer belangrijk om het ontstaan van een vechtscheiding te voorkomen. Dit werkt immers zowel op lange termijn als op korte termijn zeer belemmerend voor jezelf en voor je kinderen. 

 

Met dit laatste noemen we direct een van de belangrijkste goede voornemens die ook veel gescheiden ouders die al wat langer uit elkaar zijn kunnen maken: Het verbeteren van de relatie met je ex. De kans is aanwezig dat je dit in eerste instantie als onmogelijk ziet maar als jullie hier beiden achter staan, is dit vaak wel mogelijk. Het is uiteraard helemaal niet direct nodig dat jullie weer “close-friends” worden en de deur bij elkaar platlopen maar “on speaking terms” zijn met elkaar maakt het gescheiden leven een stuk makkelijker! Een goede reden dus om een serieuze poging te wagen en dit goede voornemen na te streven.

 

Hoe kun je een goed voornemen met je ex realiseren?

De kans is groot dat de bovenstaande tekst de vraag bij je oproept hoe je een goed voornemen met je ex kunt realiseren. Het is goed om je te beseffen dat je hier wellicht niet direct in één keer in zult slagen maar je kunt/ jullie kunnen wel stap voor stap naar je gewenste doel werken. Het is uiteraard van belang om eerst dit doel (samen) te formuleren. Denk hierbij aan afspraken met betrekking tot een andere overlegstructuur of bijvoorbeeld andere afspraken met betrekking tot het halen en/of brengen van de kinderen. Zijn jullie het eens over het doel? Dan is de belangrijkste stap al gezet want er is dan sprake van een wederzijdse intentie. Dit maakt het zetten van de vervolgstappen een stuk eenvoudiger!

 

Als je de doelstelling hebt geformuleerd, is het goed om samen een route te bepalen. Denk hierbij aan een andere manier van communiceren of een andere tone of voice. Wellicht is het goed om samen af te spreken om het verleden achter jullie te laten (te stoppen met het maken van verwijten naar elkaar) en in het belang van de kinderen alleen naar de toekomst te kijken. Veel mensen hebben er baat bij als de afspraken worden opgeschreven. Door het opschrijven van je goede voornemens is de kans groter dat je er iets mee doet. Daarnaast is het belangrijk dat je elkaar motiveert in het nastreven van de goede voornemens en elkaar er misschien met opbouwende kritiek op wijst als er even teruggevallen wordt in het oude (ongewenste) patroon. Op deze manier kun je elkaar zelfs als ex-partners helpen met het realiseren van jullie goede voornemens. Wie had dat nog gedacht?

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.