Als je gaat scheiden komt het vaak voor dat de ene ex partner een aantal jaar, gedeeltelijk in het levensonderhoud van de andere ex partner voorziet. Je hebt volgens de Nederlandse wet immers een zorgplicht naar elkaar en dit geeft de minst verdienende ex partner de kans om zijn of haar leven financieel weer op orde te krijgen. Dit wordt het betalen van partneralimentatie genoemd. Maar wat nou als je het vermoeden hebt dat je ex partner inmiddels een baan gevonden heeft of is gaan samenwonen met een nieuwe partner terwijl jij nog steeds het oorspronkelijke bedrag aan partneralimentatie betaald? Dan kan er sprake zijn van partneralimentatiefraude. Ex partners zijn immers verplicht om structurele veranderingen in de financiële situatie te melden waarna een herberekening wordt uitgevoerd. Dit is ook verplicht als dit voor de ontvangende partij minder gunstig uitpakt. In deze blog vertellen we er meer over.

 

Partneralimentatie volgens de wet

Wist je dat er zelfs een gedeelte over partneralimentatie in de wet opgenomen is? In tegenstelling tot wat veel mensen denken (en betalende partijen vaak graag willen geloven) is partneralimentatie dus niet zomaar even iets vrijblijvends. In de Wet herziening partneralimentatie staan de huidig geldende regels wat betreft partneralimentatie beschreven. Deze wet schrijft bijvoorbeeld voor dat de maximale periode voor het afdragen van partneralimentatie 5 jaar is. Er is sprake van een tijdelijke financiële voorziening. Als deze termijn voorbij is, geldt er géén betalingsverplichting voor wat betreft de partneralimentatie meer. Volgens de wet is 5 jaar lang genoeg voor de ontvangende ex partner om het leven weer op orde te krijgen en een baan te zoeken.

Daarnaast schrijven de wettelijke regels ook voor dat er een meldingsplicht is bij een structurele verandering van de financiële situatie. De partneralimentatie kan immers ook stoppen als de ontvangende ex-partner een hoger inkomen krijgt of besluit om te gaan samenwonen. Vooral de eerste situatie is heel reëel.

 

Wat is partneralimentatie fraude?

Partneralimentatie fraude is een term voor het verzwijgen of ontkennen van een nieuwe financiële situatie waardoor de ex-partner onterecht een te hoog aan partneralimentatie ontvangt. Het vaststellen van het partneralimentatie bedrag (de alimentatieberekening) is een momentopname. De situatie op het moment van scheiden vormt hierbij de basis. Bij een verandering van situatie, moeten de afspraken worden herzien. Er is hierbij sprake van een verandering van situatie bij een van de partners. De betalende partner kan bijvoorbeeld een vermindering hebben van inkomsten waardoor hij of zij het vastgestelde bedrag aan partneralimentatie niet meer kan betalen. Een andere mogelijkheid is een veranderende situatie bij de ontvangende partner. In veel gevallen zal het melden hiervan ongunstige financiële gevolgen hebben voor deze ex-partner. Daarom is het uiteraard geen aantrekkelijke keuze om dit kenbaar te maken maar in dit geval is er, volgens de wet, wel sprake van fraude.

 

Hoe kun je partneralimentatie fraude aantonen?

Als jij het gevoel hebt dat je jouw zuurverdiende salaris onterecht met je ex partner moet delen dan vraag je je misschien af hoe je partneralimentatie kunt aantonen. Veel mensen beginnen een eigen onderzoek aangezien alleen een vermoeden van fraude helaas niet genoeg is. De fraude zal bewezen moeten worden. Als je in deze situatie zit, zou je snel de neiging hebben om als stalker je ex-partner te observeren en bij familie, vrienden, kinderen en buren vragen wat je ex-partner doet en met wie. Ook het speuren op social media is een veel toegepaste methode. Helaas brengt dit je vaak niet veel verder, eigen observaties en verklaringen van familie, vrienden en kennissen zijn niet objectief en worden helaas door een rechtbank niet als overtuigend bewijs gezien. Daarnaast moet je uiteraard oppassen dat je jezelf niet schuldig maakt aan schending van de privacy of stalking. In dat geval kun je beter een recherche bureau in de arm nemen. Zij weten precies welke wegen ze moeten (en kunnen) bewandelen bij een zogenaamd partneralimentatie onderzoek.

Realiseer je hierbij wel dat partneralimentatie onderzoek veelomvattend en zeer uitgebreid is. Als jij slechts “een vermoeden hebt” en dit blijkt na onderzoek niet overeen te komen met de waarheid, zullen de kosten voor dit onderzoek wel op jou verhaald worden. Voordat je tot deze actie overgaat kun je misschien beter eerst onder begeleiding van een mediator een gesprek aangaan en aangeven dat je deze vermoedens hebt en je ex wijzen op de rechten en plichten voor het ontvangen van partneralimentatie. In de meeste gevallen is dit genoeg om het hoge woord eruit te krijgen zodat de partneralimentatie herzien kan worden.

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.