Met enige regelmaat kom je de term vechtscheiding tegen. Of je deze nu in de krant leest, het nieuws aanzet of op zoek bent naar informatie over scheidingen, het is een term waar je niet omheen kunt. Toch is nog niet iedereen op de hoogte wat deze term nou precies inhoudt. Het klinkt allemaal vrij heftig maar is dat in de praktijk ook echt zo? Moet je het letterlijk nemen en gaan de echtelieden vechtend door de rechtbank? En hoe kan het dat een scheiding uitmondt in een vechtscheiding? Allemaal vragen waarop we in dit blog antwoordt gaan geven.

 

Hoe kun je vechtscheidingen het beste definiëren?

Er is geen eenduidige definitie van een vechtscheiding, mede doordat deze term veelvuldig wordt gebruikt om diverse situaties mee aan te duiden. Vechtscheidingen zijn dan ook het beste te omschrijven door de karakteristieke eigenschappen ervan te benoemen. Bij een vechtscheiding zullen de emoties tussen de betrokken partners de overhand nemen waardoor zij niet meer in staat zijn om rationeel na te denken. Netjes gezegd zijn zij niet meer “on speaking terms”. In de praktijk blijkt echter dat de gemoederen dusdanig kunnen oplopen, dat de scheiding zal ontaarden in een gevecht waarbij de partners er alles aan doen om hier zoveel mogelijk voor zichzelf eruit te halen en hierbij de ex-partner op alle mogelijke manieren dwars te zitten. Dit is dan ook de reden dan een vechtscheiding ook wel een “conflictscheiding” wordt genoemd.

 

Hoe ontstaat een vechtscheiding

Er zijn meerdere oorzaken te benoemen waardoor vechtscheidingen ontstaan. Het komt regelmatig voor dat de onderlinge relatie al tijdens het huwelijk dusdanig is verslechterd dat het stel al “vechtend” het echtscheidingstraject in gaat. Er kan ook gedurende de scheiding een situatie ontstaan waarbij de emoties de overhand nemen en er conflicten ontstaan waardoor er gesproken kan worden van een vechtscheiding.

 

De inzet van conflictscheidingen

Bij een conflictscheiding spelen vaak meer belangen dan alleen maar negatieve gevoelens en emoties jegens de ex-partner. Alle keuzes zijn erop gericht om deze persoon zoveel mogelijk dwars te zitten. Er worden geen enkele concessies gedaan met betrekking tot de wensen en eisen van de ex-partner. De inzet van conflictscheidingen is dan ook veelzijdig. De inboedel, de woning, de alimentatie, maar vooral de kinderen zijn conflictpunten. Dat een vechtscheiding dan ook vooral voorkomt bij echtscheidingen waar minderjarige kinderen bij betrokken zijn, is dan ook goed te verklaren. De kinderen zijn het dierbaarste wat beide partners “bezitten” waardoor beide dan ook meer dan bereid zijn om hiervoor te vechten. Daarnaast is dit ook het “bezit” waarmee de partners elkaar het meeste pijn kunnen doen bij een (v)echtscheiding.

 

Kan een vechtscheiding gevolgen hebben?

Een vechtscheiding kan zeker grote gevolgen hebben. De emoties en conflicten staan de keuze om gezamenlijk het echtscheidingstraject te kunnen doorlopen in de weg. Dat betekent dat de optie voor mediation of het online scheiden uitgesloten is en de scheidende partners geen andere keuze hebben dan hun belangen te laten behartigen door individuele echtscheidingsadvocaten. Deze familierechtadvocaten zullen de belangen van de desbetreffende cliënt behartigen gedurende het gehele proces. In eerste instantie zullen de twee echtscheidingsadvocaten tot de overeenstemmingen proberen te komen die van belang zijn om het huwelijk te ontbinden. Als zij hier echter niet in slagen, zal de rechter hier uitspraken over moeten doen.

De individuele vertegenwoordiging van beide partijen en de besluitvorming over meerdere schijven, zal merkbaar zijn in de tijdsduur van het echtscheidingstraject. De afhandeling van een vechtscheiding zal namelijk vele maanden of zelfs enkele jaren in beslag nemen. We hoeven waarschijnlijk niet te vertellen dat het kostenplaatje wat hieraan verbonden is extreem zal zijn.

 

Kun je een vechtscheiding voorkomen?

Een vechtscheiding kan helaas ook ontstaan gedurende het doorlopen van een mediationtraject. Het conflict kan hierbij ontstaan omdat de emoties toch de overhand krijgen of dat ingehouden woede en frustratie bij het zetten van de stappen niet meer kunnen worden ingehouden. In de praktijk komt dit vaker voor bij stellen die het traject volledig zelfstandig doorlopen, dan bij stellen die wat intensiever gebruik maken van de ondersteuning van een vakkundige mediator. Deze mediator weet vaak op de juiste manier in te grijpen om het uit de hand lopen van een meningsverschil te voorkomen.

Het voorkomen van een vechtscheiding is in ieders belang. Een conflict vormt niet alleen een belemmerende factor voor een spoedig verloop van het echtscheidingstraject zelf maar heeft ook effect op de onderlinge relaties naderhand. Scheidende ouders zullen ook na de echtscheiding met elkaar te maken houden omdat ze gezamenlijke kinderen hebben. Daarnaast is de kans groot dat de conflicten bij een vechtscheiding gevolgen hebben op de manier waarop de kinderen de echtscheiding verwerken. Daarnaast wordt de kans op loyaliteitsproblemen hierdoor aanzienlijk groter. Als kinderen het dierbaarste bezit zijn waar partners voor willen vechten, doen ze er juist verstandig aan om deze strijdbijl te begraven om een vechtscheiding te voorkomen.

Ben je van plan te gaan scheiden en ben je bang dat dit op een vechtscheiding uit kan lopen? Neem dan zeker contact met onze Scheidingsprofs op. Zij kunnen je op professionele wijze helpen om de rust te bewaren.

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.