Op 1 juni is het de Dag van het Kind. Deze dag staat het welzijn van het kind centraal. Het is goed om in dit kader eens je aandacht te vestigen op de impact van een echtscheiding op een kind. Een echtscheiding is immers niet alleen voor jullie zelf een ingrijpende gebeurtenis maar zeker ook voor jullie kind. Wat doet een echtscheiding met je kind? Ontdek hier het antwoord.

 

Gevolgen echtscheidingen voor kinderen

Een op de drie huwelijken resulteert in een echtscheiding en in veel gevallen zijn hier ook kinderen bij betrokken. In het verleden was een echtscheiding taboe. tegenwoordig gaat iedereen hier veel vrijer mee om. Hoewel deze acceptatie in de maatschappij fijn is voor de betrokken kinderen bestaat er wel de kans dat er al snel voorbij wordt gegaan aan de gevolgen voor de kids. Dit is zeker geen gewenste situatie aangezien de gevolgen voor de kinderen groot kunnen zijn. Niet alleen hun veilige omgeving (met papa en mama in hun nabijheid) is in een keer weg maar ze krijgen wellicht twee woonplekken, ze zien hun ouders minder, ze moeten misschien verhuizen en wellicht wisselen van school, opvang of sportclub. Veel kinderen voelen zich in zo’n situatie vaak afgewezen, in de steek gelaten en/of eenzaam.

 

Dit kun je als ouder doen om de negatieve gevolgen zo klein mogelijk te houden

Je kunt als ouders veel doen om de negatieve gevolgen van een echtscheiding zo klein mogelijk te houden voor de kinderen. Denk hierbij aan het zorgvuldig kiezen van het moment dat je deze vervelende boodschap moet vertellen aan je kind en de manier waarop jullie dit doen. Denk hierbij ook aan voorbereiden van jonge kinderen op de scheiding en de manier waarop jullie als ouders omgaan met elkaar. Jullie moeten immers de overstap maken van een echtpaar naar een ouderpaar. Een vechtscheiding helpt hier zeker niet bij. Vaak realiseren de ouders niet voldoende wat een vechtscheiding echt voor de kinderen betekent. Ze beseffen vaak ook niet dat het kind hierdoor ernstige psychische klachten kan krijgen.

 

Mogelijke gevolgen van een echtscheiding op een kind

Een scheiding kan negatieve gevolgen hebben op je kind maar dit hoeft zeker niet altijd het geval te zijn. De oorzaak van eventuele problemen is vaak duidelijk aan te wijzen. Dit is de (eerder genoemde) veilige thuisbasis die weggevallen is. Het gevoel van onveiligheid kan zich uiten in gedrag of emoties. De meest voorkomende problemen zijn sombere gevoelens, angstige gevoelens, een laag zelfbeeld, problemen op school, agressief gedrag, risicovolle gewoontes of problemen met leeftijdsgenoten. Dit probleemgedrag kan zich direct uiten nadat jullie als ouders de scheiding bekend hebben gemaakt of in een later stadium. De negatieve gevolgen zijn niet altijd te voorkomen maar kunnen wel verzacht worden. Hierin spelen jullie als gescheiden ouders een belangrijke rol in. Laten we hier op de Dag van het Kind eens extra stil bij staan.

Heb je vragen of behoefte aan meer persoonlijke informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met onze Scheidingsprofs. Je vind elders op deze website veel meer praktische informatie over scheiden en kinderen.

Alsjeblieft, jouw ouderschapsplan!

Hieronder kun je het ouderschapsplan van Scheidingsprofs gratis downloaden.