De meeste scheidingsmeldingen komen na de zomervakantie. Veel mensen vragen mij als Scheidingsprof hoe dat komt. Het is echter een combinatie van factoren die daar toe leidt en vaak heeft het meerdere redens.

Enerzijds kunnen partners, die onder druk staan, tijdens de vakantie net een extra zetje krijgen om definitief de scheiding aan te vragen. Tijdens de vakantie is men 24 uur per dag bij elkaar en op elkaar aangewezen. Zeker een vakantie waarbij er veel van de partners wordt gevraagd kan direct een oorzaak zijn om de scheiding aan te vragen.

Anderzijds tillen partners de definitieve scheidingsmelding om diverse redenen over de vakantie heen. In de praktijk zien we ook vaak dat mensen voor de vakantie de beslissing hebben genomen om te gaan scheiden maar het over de (al geboekte) vakantie heen willen tillen. De redenen daarvoor zijn legio. De meest voorkomende redenen zijn:

  • Nog een keer als gezin op vakantie: Na jaren samen zijn is er het besef dat er geen vakantie meer zal zijn als gezin. Vanuit emotionele overwegingen kan er besloten worden nog eenmaal als gezin op vakantie te gaan.
  • Het de kinderen in een rustige periode vertellen: Tijdens de schoolperiode zijn ouders vaak angstig dat de scheidingsmelding een negatieve invloed op schoolresultaten en gedrag heeft. Zeker in een jaar van examens kan dat de timing van de melding beïnvloeden.
  • Houdt uw kinderen in de gaten, vooral na de aankondiging van jullie scheiding: Met name als u jongere kinderen heeft kan de vakantie dienen als een goede periode om uw kinderen op te vangen en in de gaten te houden. Daarnaast zijn de kinderen in een ontspannen omgeving en dus meer afgeleid.
  • Zonde van het geld omdat de vakantie al betaald is: In sommige gevallen is een (dure) vakantie al betaald en dekt de annulering de scheiding als oorzaak niet. Vaak wordt er dan alsnog voor gekozen om gezamenlijk op vakantie te gaan en er dan toch het beste van te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bron: Onderzoek Aanvraagpercentage scheiden per maand)

Wat het ook is, uiteindelijk leidt het er toe dat de scheiding na de vakantie definitief wordt doorgezet waarbij er na een korte periode van informatie verzamelen en met elkaar praten de stap naar de mediator wordt genomen. De periode van september-oktober is daarmee een drukke periode. Ook kunnen we door de grafieken hierboven zien dat in de maanden februari en december er ook een stijging is aan scheidingsaanvragen. Dit komt voornamelijk ook door de feestdagen. Wanneer deze niet goed verlopen of wanneer verwachtingen niet uitkomen kan dit leiden tot het aanvragen van een scheiding. Vaak vinden hierdoor de eerste gesprekken dan ook plaats na de vakantie en na een periode van gemiddeld 8 weken volgt dan ook de definitieve scheiding.

Wanneer er een echtscheiding wordt aangevraagd, wordt er vaak gebruik gemaakt van een echtscheidingsconvenant. Het convenant wordt samen met het aanvraagformulier voor jullie scheiding opgestuurd naar de rechter. Waarom zo’n echtscheidingsconvenant nou zo belangrijk is? In een echtscheidingsconvenant staan al jullie gemaakte afspraken en middels dit convenant zorg je ervoor dat de gemaakte afspraken uiteindelijk nageleefd worden. Ons advies is dan ook om zeker een echtscheidingsconvenant te gebruiken. Daarnaast werkt een stappenplan om te gaan scheiden ook altijd goed.

Wij van ScheidingsProfs vinden het belangrijk dat wanneer jullie het besluit hebben genomen om te gaan scheiden dat alles zo eerlijk en transparant mogelijk verloopt. Een goede begeleiding en meedenken waarbij nodig vinden is bij ons een pré. Streef erna om samen er het beste uit te halen, zeker wanneer u kinderen heeft. Want niets is zo belangrijk als een goede en passende afsluiting.