Er zijn veel zaken waar onderzoek naar wordt gedaan, zo ook over echtscheidingen. Wist je bijvoorbeeld dat het vaker de vrouwen zijn die het initiatief nemen om te scheiden? Dit blijkt uit onderzoek van Michael Rosen. Hij is socioloog aan de Stanford University en heeft onderzoek gedaan naar scheidingen die in Amerika hebben plaatsgevonden tussen 2009 en 2015. Hoewel we hier naar een Amerikaans onderzoek refereren, kunnen we op basis van de ervaringen van onze Scheidingsprofs bevestigen dat dit in Nederland ook het geval is. Dit roept bij veel mensen de bekende “waarom vraag” op. Ook hier kunnen onze Scheidingsprofs antwoord op geven. Ontdek in dit artikel waarom vrouwen vaker het initiatief nemen om te scheiden.

 

Vrouwen beëindigen ruim tweemaal vaker een huwelijk dan mannen

Laten we beginnen met de cijfers waaruit blijkt dat vrouwen ruim tweemaal vaker besluiten om een huwelijk te beëindigen. Dit is in zowel Nederland als in Amerika in zo’n 70%. Mannen maken in zo’n 30% van de situaties deze keuze en dat is een aanzienlijk verschil. Daarnaast heeft het Amerikaanse onderzoek uitgewezen dat veel mannen de relatiebreuk zelfs helemaal niet zagen aankomen. Hoe dit komt? We proberen er hieronder een verklaring voor te geven.

 

Waarom vrouwen eerder voor kiezen om een echtscheiding

Het is goed te begrijpen dat je het opvallend vindt dat de onderzoeken hebben uitgewezen dat vrouwen eerder kiezen voor een echtscheiding. Je zou toch denken dat vrouwen de bescherming van een huwelijk als zeer prettig ervaren. Hierbij hoeveel we alleen al te kijken naar het feit dat vrouwen er vaak financieel minder goed vanaf komen na een echtscheidingszaak ondanks dat er een alimentatieregeling kan worden afgesproken. Daarnaast speelt de overspannen huizenmarkt een rol in deze keuze want het is tegenwoordig zeker niet vanzelfsprekend dat er direct een geschikte (lees: betaalbare) woning wordt gevonden als de echtscheiding is afgehandeld. Er zijn toch een aantal beweegreden te noemen waarom vrouwen vaak eerder kiezen voor een echtscheiding dan mannen. Hieronder nemen we een aantal overwegingen met je door.

 

Vrouwen hebben vaker het gevoel dat hun huwelijk een belemmerende werking heeft

Veel vrouwen werken en ambiëren zelf een mooie carrière. Daarnaast (blijkt uit de praktijk) dat in de meeste gevallen het juist de vrouwen zijn waarvan geacht wordt dat ze meer huishoudelijke taken op zich nemen (in vergelijking met mannen) en vaak moeten opdraaien voor de zorgtaken van de kinderen. Dit is zeker bij gezinnen met een wat meer traditionele opvatting het geval. Hierdoor kan het huwelijk belemmerd werken.

 

Vrouwen zijn op emotioneel gebied sterker

Hoewel dit een punt is waaraan mannen snel voorbij willen gaan, blijkt uit onderzoeken dat dit toch echt het geval is, op gebied van scheidingen. Traditioneel gezien worden mannen immers amper geleerd hoe ze met emoties om moeten gaan. Dit komt er in de praktijk op neer dat gehuwde mannen juist op hun vrouw zullen terugvallen als ze op zoek zijn naar emotionele steun. Vrouwen daarentegen hebben veel meer “hulpbronnen”. Zij kunnen vaker terecht bij vriendinnen, vrienden of familieleden. Dit betekent in de praktijk dat mannen wat angstiger kunnen zijn om hun enige bron van steun te verlaten.

 

Vrouwen tolereren het slechte gedrag van hun partner veel minder

As laatste belangrijke reden waarom vrouwen vaker het initiatief nemen om te scheiden moeten we zoeken op gebied van gedrag. Onderzoeken hebben immers uitgewezen dat vrouwen het slechte gedrag van hun partner minder tolereren dan een man doet. Met slecht gedrag doelen we op een controlerende rol van een man, jaloezie en op zaken als vreemdgaan. Hoewel de onderzoeken hebben uitgewezen dat zowel mannen als vrouwen evenveel de neiging hebben om vreemd te gaan, zijn vrouwen hierbij wat minder vergevingsgezind dan hun partner. Dezelfde onderzoeken hebben ook uitgewezen dat vrouwen die vreemdgaan sneller de neiging hebben om zich te hechten aan hun nieuwe partner wat een scheiding als gevolg kan hebben.

 

Mannen moeten vaak meer wennen aan het leven alleen

Doordat de vrouwen in de meeste gevallen het huishouden doen en de opvoedkundige taken van de kinderen op zich nemen, zullen mannen vaak veel meer moeten wennen aan een leven alleen met opvoedkundige- en huishoudelijke taken die hierbij komen kijken. Er zijn mannen die hier zelfs niet aan moeten denken! Ook in dit geval hebben mannen dus meer te verliezen en zul je begrijpen dat de drempel om te gaan scheiden voor mannen veel groter is dan bij vrouwen ook het geval is.

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.