In het kader van de dag van de scheiding, 15 september de dag dat in 1796 de eerste echtscheiding is uitgesproken, hebben Judex en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een blik geworpen in de huidige echtscheiding trends. De meest opvallende conclusie is dat het percentage echtscheidingen op het laagste niveau in tien jaar is ondanks dat het aantal corona beperkingen sterk aan het afnemen is. Deze daling staat vrij haaks tegenover het verwachtingspatroon van deze branche. De verwachting was immers dat het aantal scheidingen zou toenemen op het moment dat de corona restricties zouden afnemen. Wij vertellen je in dit artikel waarom het percentage echtscheidingen (nog) niet opgelopen is.

 

Minder huwelijken, minder echtscheidingen?

Het is een bekend gegeven dat steeds minder stellen besluiten om te trouwen maar steeds vaker de keuze maken voor een geregistreerd partnerschap. Waar er de afgelopen 10 jaar sprake was van een geleidelijke daling, is er de afgelopen twee jaar duidelijk een sterke daling van het aantal gesloten huwelijken zichtbaar als gevolg van de ontstane situatie rondom het coronavirus. Er is nog altijd sprake van een jaarlijkse stijging in het aantal geregistreerde partnerschappen.

Het lijkt een logische conclusie dat het aantal echtscheidingen zou moeten dalen in verhouding met het aantal huwelijken dat gesloten wordt. Cijfermatig is deze lijn wel zichtbaar. Sinds de piek in echtscheidingen in 2014 (als gevolg van de economische crisis) is er duidelijk een dalende trend ingezet in het aantal ontbonden huwelijken per jaar. Zowel in het volledige jaar 2020 als in het eerste deel van het jaar 2021 is deze lijn ook zeker zichtbaar. Het aantal ontbonden geregistreerde partnerschappen neemt wel jaarlijks toe. Dit heeft uiteraard te maken met de stijgende populariteit hiervan.

 

Percentage echtscheidingen op het laagste niveau in tien jaar

De cijfers van Judex en CBS wijzen uit dat het percentage echtscheidingen op het laagste niveau in tien jaar is. Om een beeld hierover te vormen: in de jaren 60, 70 en 80 was er sprake van een explosieve stijging in het aantal echtscheidingen. Na die periode is er een meer geleidelijke lijn te zien. Zoals aangegeven lag het percentage echtscheidingen in 2014 erg hoog als gevolg van de economische crisis. Sindsdien is er sprake van een hele duidelijke dalende lijn. Tegen alle verwachtingen in heeft deze dalende lijn zich ook voortgezet in de afgelopen periode. Op dit moment is er zelfs sprake van de laagste percentage echtscheidingen sinds 2009. Het aantal echtscheidingen is sinds 1993 niet lager geweest. Dit roept uiteraard de vraag op wat ten grondslag ligt aan deze cijfers in een periode van (corona) crisis. Deze crisis kan in veel gevallen gezien worden als een ware relatietest waar veel huwelijken niet tegen bestand zijn.

 

Uitstelgedrag en de ongunstige huizenmarkt als belangrijkste oorzaken van laag aantal echtscheidingen

Vooral uitstelgedrag en de ongunstige huizenmarkt zijn als belangrijkste oorzaken van een laag aantal echtscheidingen te benoemen. Het uitstelgedrag is te verklaren door de onzekere tijd die de corona crisis met zich meebrengt. Daarnaast bestaat er bij veel mensen nog altijd de vrees om fysiek contact met anderen te hebben, al is dit niet noodzakelijk als er gekozen wordt voor het online scheiden. Daarnaast speelt de ongunstige huizenmarkt een belangrijke rol bij deze trend. Hierbij spelen de hoge huizenprijzen een belangrijke rol. Het is voor scheidende stellen lastig om op basis van één inkomen een nieuw huis te kopen, een hypotheek af te sluiten of de ander uit te kopen. Naast de stijgende prijzen voor een koopwoning is het in veel gebieden zeer lastig om aan een huurwoning te komen gezien het feit dat het aanbod niet aansluit op de vraag. Scheiden en wonen zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Van uitstel komt in deze situatie in veel gevallen géén uitstel. De kans is dan ook niet uitgesloten dat Judex en het CBS de komende jaren andere cijfers en trends laten zijn bij de presentatie van de Nationale Echtscheidingsmonitor. Daarbij komt dat veel stellen die de intentie hebben om te scheiden steeds meer open staan voor het online scheiden en de veelzijdige mogelijkheden van bemiddeling en/of echtscheidingsmediation. Voor deze diensten kun je uitstekend terecht bij Scheidingsprofs. Wij bieden je persoonlijke ondersteuning bij het ontbinden van huwelijken en het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.