Als jullie als ouders van minderjarige kinderen besloten heeft om te gaan scheiden, behoren de zorgregelingen tot een van de belangrijkste zaken die jullie moet regelen en vastleggen in het ouderschapsplan. Maak hierover goede afspraken onder begeleiding van een ScheidingsProfessional.

 

Zorgregeling

Het is wettelijk geregeld dat kinderen recht hebben om om te kunnen gaan met beide ouders. Daarom moeten afspraken gemaakt worden hoe de zorgtaken wekelijks verdeeld worden. Je bent als ouders vrij om hier een invulling aan te geven. Zaken die hierbij vaak een rol spelen zijn bijvoorbeeld de werktijden, hoe de omgang met de kinderen gedurende het huwelijk was geregeld en de leeftijd van de kinderen. Bespreek goed wat voor in jullie situatie haalbaar is en zorg dat het voor de kinderen ook een fijn rooster is. Zo is het wisselmoment op vrijdag of maandag voor kinderen rustiger dan op zondagmiddag of halverwege de week. Om rust en structuur voor de kinderen te bewaken, is het belangrijk dat iedereen de zorgregeling naleeft en ouders hun kinderen stimuleren deze te volgen. Je kunt zelf bepalen welke zorgregeling voor jullie het beste werkt. Voorbeelden van zorgregelingen zijn co-ouderschap en birdnesting.

 

Co-ouderschap

Het aangaan van een co-ouderschap is een van de vormen die we tegenwoordig steeds meer zien in Nederland. Hierbij is sprake van een afgesproken verdeling van de zorg- en opvoedingstaken en kosten. Hierbij kan gekozen worden voor een volledig gelijke verdeling maar ook voor bijvoorbeeld een 40%/ 60% optie. De manier waarop je co-ouderschap wilt vormgeven, kun je zelf bepalen. Er kan gekozen worden voor een wisselmoment om de week maar ook gedurende de week. Het grote voordeel van co-ouderschap voor de kinderen is dat ze ongeveer evenveel tijd met jullie als ouders doorbrengen. Je bent als ouder ook even nauw betrokken bij de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. De praktische kant moet ook goed invulbaar zijn, want als ouders moet je hierdoor wel in de buurt van elkaar blijven wonen. De kinderen moeten immers wel gewoon naar school, sport en andere activiteiten kunnen.

 

Birdnesting

Birdnesting is een vrij nieuwe vorm van co-ouderschap. Bij deze constructie zijn het niet de kinderen die heen en weer gaan tussen de ouders maar zijn het de ouders die om en om bij de kinderen in het ouderlijk huis gaan “wonen”. Deze constructie heeft voor de kinderen als grote voordeel dat ze na de scheiding in hun eigen huis kunnen blijven en niet hoeven te wennen aan een nieuw thuis. Het zijn de ouders die zich moeten kunnen aanpassen en met deze situatie om moeten kunnen gaan. Als je deze keuze maakt, is het een belangrijke voorwaarde dat jullie als ex-partners goed met elkaar kunnen blijven communiceren en goede afspraken kunnen maken. Denk hierbij aan zaken zoals: wie doet de boodschappen, hoe verdelen we de huishoudelijke taken en welke financiële afspraken maken we? Groot nadeel van de keuze voor birdnesting is dat jullie beiden een nieuwe woning of tijdelijk verblijf moet zoeken om te gebruiken als je niet bij de kinderen bent. Daarnaast kan het birdnesting een groot struikelblok vormen als er een nieuwe partner komt.

 

Zorgregelingen voor niet-ouders

Naast jullie als ouders zijn er meer mensen in de omgeving van de kinderen die een band met ze hebben en ze na de scheiding willen blijven zien. Denk aan opa’s, oma’s, ooms en tantes. Via de rechter kunnen zij een omgangsregeling vragen. De rechter zal beoordelen of die regeling er voor hen er ook daadwerkelijk moet komen. En hierbij wordt niet alleen gekeken naar de bloedband. De rechter kijkt ook of er sprake is van een hechte relatie en het belang voor het kind zelf.

 

Tijdelijke zorgregeling

In sommige gevallen kan er sprake zijn van een tijdelijke zorgregeling. Dit wordt ook wel een voorlopige omgangsregeling genoemd. Een rechter kan hiertoe beslissen als er nog geen definitieve uitspraak rondom de scheiding heeft plaatsgevonden. Dit kan het geval zijn als een situatie nog in behandeling is of het van belang is om wat langer de tijd te nemen om een band met het kind op te bouwen. Na een vastgestelde periode zal de voorlopige omgangsregeling worden geëvalueerd en zal de rechter een definitieve regeling afspreken.

 

Het wijzigen van een zorgregeling

Als ouder kunnen jullie altijd een verzoek indienen bij de rechtbank voor het wijzigen van een vastgelegde zorgregeling. Dit kan van belang zijn als de omstandigheden van de ouders of de kinderen gewijzigd zijn. Bij het kiezen van een juiste zorgregeling voor jullie situatie is het belangrijk vooral het belang van de kinderen voorop te stellen en de praktische uitvoerbaarheid voor jullie als ouders in de keuzes mee te nemen. Op deze manier is de zorgregeling het beste uitvoerbaar en kun je als gescheiden ouder aan een nieuw hoofdstuk in je leven beginnen. Daarnaast biedt een goede zorgregeling de benodigde rust en regelmaat voor de kinderen.

Alsjeblieft, jouw ouderschapsplan!

Hieronder kun je het ouderschapsplan van Scheidingsprofs gratis downloaden.