Veel mensen hebben na een scheiding de behoefte om ergens anders in het land te gaan wonen. Als jullie gescheiden zijn en geen kinderen hebben is dit natuurlijk geen enkel probleem. Woonruimte zoeken, boeltje inpakken en gaan zullen we maar zeggen. Het wordt echter een ander verhaal als er kinderen in het spel zijn. Dan zou het wel eens heel lastig kunnen worden qua omgang met de kinderen maar ook op andere gebieden kunnen problemen ontstaan. In deze blog geven we daarom antwoord op de vraag of je zomaar mag verhuizen met de kinderen.

 

Hoe zit het met het ouderlijk gezag?

De eerste vraag die van belang is, als één van de ouders wil verhuizen met de kinderen, is of er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag. Indien dat daadwerkelijk het geval is, betekent dit dat de ouders over alle belangrijke ontwikkelingen in het leven van de kinderen, samen dienen te beslissen. Voor een verhuizing van de ene ouder met de kinderen is daarom toestemming van de andere ouder nodig. Is er geen sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag, dan betekent dit dat de verzorgende ouder de toestemming van de andere ouder voor een verhuizing met de kinderen niet nodig heeft.

 

Wat staat er in het ouderschapsplan?

Ten tijde van de echtscheiding wordt in de meeste gevallen een ouderschapsplan opgesteld. Hierin staan alle afspraken met betrekking tot de kinderen. Hierbij kan gedacht worden aan de hoofdverblijfplaats, zorgregeling, kinderalimentatie en tal van andere zaken die de kinderen betreffen. In het ouderschapsplan kunnen ook afspraken staan over eventuele verhuizingen. Deze afspraak kan zijn dat het iedere ouder is toegestaan om binnen een bepaalde straal in kilometers van elkaar te verhuizen. Bij een voorgenomen verhuizing is het dus van belang om na te gaan of daarover in het ouderschapsplan al afspraken gemaakt zijn.

 

Toestemming van de rechter

Wanneer de ouders er samen niet uitkomen en de andere ouder weigert toestemming voor de verhuizing te geven, blijft er niets anders over dan dat de rechter zich hierover buigt. De rechter zal de kwestie aan de hand van de volgende punten beoordelen:

  • De noodzaak om te verhuizen (sociaal of economisch);
  • De mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  • De door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige kinderen én de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
  • De mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
  • De rechten van de andere ouder en de minderjarige kinderen met betrekking tot onverminderd contact met elkaar.
  • De verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
  • De frequentie van het contact tussen de minderjarige kinderen en de andere ouder voor en na de verhuizing;
  • De leeftijd van de minderjarige kinderen, hun mening en de mate waarin zij geworteld zijn in hun omgeving of dat zij al gewend zijn aan verhuizingen;

 

Is er een mogelijkheid om een verhuizing tegen te houden?

Wanneer jullie er samen niet uitkomen en jij als achterblijvende ouder vreest dat jouw ex-partner de verhuizing alsnog doorzet, kun je met behulp van een advocaat een procedure starten bij de rechter. In die procedure verzoek je de rechter vervolgens een verbod tot verhuizing op te leggen. Je zal daarbij aannemelijk moeten maken dat je ex-partner daadwerkelijk van plan is om te verhuizen en dat je vreest dat dit ook zonder jouw toestemming, alsnog zal plaatsvinden.

 

Komt het voor dat er verplicht terug verhuisd moet worden?

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de verhuizing van je ex-partner met de kinderen al heeft plaatsgevonden zonder dat jij of de rechter hiervoor toestemming heeft gegeven. In sommige gevallen wordt de andere ouder zelfs pas op de hoogte gebracht als de hele verhuizing achter de rug is en het bijvoorbeeld tijd wordt om de bezoekregeling na te komen. Neem van ons aan dat dit vaker voorkomt dan je denkt. In dat geval is het zaak om zo snel mogelijk een juridische procedure te starten waarin de rechter wordt verzocht om een bevel tot terugverhuizen af te geven. Wacht je hier namelijk te lang mee en wil je eerst proberen om er alsnog samen uit te komen, dan kan het zijn dat er uiteindelijk geoordeeld wordt dat de kinderen al geworteld zijn in hun nieuwe omgeving. Een terugverhuizing naar de eerdere woonplaats kan dan onder omstandigheden niet meer in het belang van de kinderen worden geacht. Dit heeft tot gevolg dat ondanks het feit dat er voor de verhuizing geen toestemming van de andere ouder, noch vervangende toestemming van de rechter is gegeven – en daarmee in strijd met het gezamenlijk gezag is gehandeld – de verhuizing in stand blijft.

Is jouw ex partner van plan om te gaan verhuizen met de kinderen en komen jullie hier samen niet uit? Of willen jullie hierover duidelijke afspraken maken? Neem dan contact met ons op. Onze Scheidingsprofs zijn gespecialiseerd op het gebied van verhuizen met de kinderen en alle regels die hierbij in acht genomen dienen te worden.

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.