Recentelijk publiceerde RTL Nieuws een schrikbarend artikel over volwassenen die hun gescheiden vader niet meer zien. Als ouders gaan scheiden, zien 1 op de 5 kinderen hun vader niet meer als ze volwassen zijn. Een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met het CBS naar scheidingen en de gevolgen daarvan, laat dit als een van de uitkomsten zien.

Van de kinderen die meewerkten aan het onderzoek, had 20 procent het afgelopen jaar zijn vader niet gezien. Bij kinderen van niet gescheiden ouders, ligt dit percentage slechts op 2 procent.

Hoge vlucht

In het onderzoek is gekeken naar kinderen geboren tussen 1971 en 1991. Deze groep is opgegroeid in een tijd dat echtscheidingen in Nederland een hoge vlucht nam. In die tijd was er nog geen sprake van co-ouderschap of een bezoekregeling. De vader verdween al snel uit beeld na de scheiding of het contact werd vele malen minder. En dat vinden de vaders vaak heel erg.

Andere rol

Tegenwoordig zijn vaders veel meer betrokken bij de opvoeding van de kinderen. Dat was in de jaren 70 en 80 niet zo. Dat komt ook omdat de maatschappij nog niet zo ver was. De vaders wilden misschien wel, maar het kon simpel weg nog niet. Nu zijn er de mogelijkheden voor co-ouderschap of (flexibele) bezoekregelingen en maak je als ouders zijnde een goed ouderschapsplan ten behoeve van de opvoeding en verzorging van je kind.

Stiefvader als nieuwe vader

Van de kinderen uit het onderzoek bleef de moeder vaak niet alleen en vond ze een nieuwe partner. Zestig procent van de moeders had minstens een keer een ‘huwelijks-‘ of ‘samenwoon’-relatie van minimaal twee jaar. Echter waren ze niet altijd even stabiel. Vier op de tien eindigde weer in een breuk. Maar evengoed beschouwt 44 procent van de nu volwassen kinderen hun stiefvader als vader. Het gaat dan vooral om de kinderen waarvan de stiefvader bij ze in huis heeft gewoond.