Scheiden is op zich al een hele vervelende en vaak emotionele gebeurtenis, maar als je gaat scheiden met een baby geeft dit vaak nog een extra dimensie aan je scheiding. Je hebt de hummel natuurlijk niet op de wereld gezet met het idee dat jullie uit elkaar zouden gaan. Toch zit er soms niets anders op. Als je gaat scheiden met een baby is het belangrijk dat er hele goede afspraken worden gemaakt. Nóg belangrijker is het dat beide ouders zich strikt aan de afspraken houden en wel omwille van de pasgeboren baby. In deze blog vertellen we daarom meer over hoe je scheiden met een baby het beste aanpakt en waarom het zo belangrijk is dat beide ouders zich aan de gemaakte afspraken en het ouderschapsplan houden.

Waarom een omgangsregeling voor baby’s anders is dan voor oudere kinderen

Als je gaat scheiden met een baby, zul je al gauw ontdekken dat voor baby’s andere normen en afspraken gelden dan voor oudere kinderen. Jullie mediator of advocaat zal hier zeker op wijzen. Dit heeft alles te maken met het feit dat baby’s razendsnel veranderen. Afspraken over jullie kleine spruit zullen dan ook regelmatig moeten worden aangepast aan de levensfase van het kind. Bijvoorbeeld afspraken over bezoekregeling, slaapritme en eetgewoontes. Daarnaast heeft dit alles te maken met de emotionele ontwikkeling van de baby. Een baby heeft een stabiele omgeving nodig om een hechte band te kunnen vormen met de ouders. Langdurig geen contact hebben met een ouder verstoort deze hechting. Bij peuters en kleuters ligt dit al iets anders.

Het verschil tussen vader en moeder

De band met de moeder is in de meeste gevallen vanaf het begin heel sterk. Zij leert snel om de signalen van haar kind te herkennen, gewoon omdat er nu eenmaal een sterke fysieke band is. Van een moeder wordt bij een scheiding gevraagd om versneld los te leren laten.

De liefde van de vader voor het kind is in de meeste gevallen vanaf het begin heel sterk, maar de band moet worden opgebouwd. Vaders moeten leren hoe ze met hun baby moeten omgaan. Ze moeten tijd met hun baby kunnen doorbrengen en door een scheiding gaat dat niet meer vanzelf. Veel vaders zijn dan ook bang dat de band met hun baby verslechtert. Helaas is die angst niet geheel ongegrond. Uit onderzoek blijkt dat de band met de vader vóór de scheiding opgebouwd moet zijn, wil die band met de vader een positief effect op het kind hebben, nadat de ouders uit elkaar zijn. Hier zit natuurlijk meteen het lastige punt bij een scheiding met baby’s, want vaders hebben die band vaak nog niet genoeg op kunnen bouwen. Het lijkt zo te zijn dat hoe jonger het kind was tijdens de scheiding, des te minder contact het met de vader heeft na de scheiding en hoe slechter de relatie dan uiteindelijk is. De angst van veel vaders voor het verliezen van hun kind na de scheiding, is dus een reële angst.

Hoe moet de omgangsregeling voor een baby er in de eerste twee levensjaren uitzien?

Een baby moet de kans krijgen om zich te hechten aan beide ouders. Voor de ontwikkeling is het beter als beide ouders nog in beeld zijn. Het is dan ook niet verstandig om de baby een langere tijd weg te houden van de inwonende ouder. De baby kan op die manier geen vertrouwde hechting opbouwen. Natuurlijk wil dit niet zeggen dat de baby de andere ouder beter niet kan zien. Het wordt aangeraden om de baby enkele keren per week, voor een paar uur naar de uitwonende ouder te laten gaan. Zo wisselen jullie regelmatig af en krijgt de baby allebei de ouders vaak te zien, zodat hij of zij een goede band kan ontwikkelen. Het wordt niet altijd aanbevolen dat de baby ergens anders overnacht dan bij de inwonende ouder. De baby heeft ritme en structuur nodig.

Bij ouders van kinderen die tussen de 0 en 2 jaar oud zijn, zal bij het opstellen van het ouderschapsplan, het principe ‘eerder frequent dan lang’ uit de kast gehaald worden. Hiermee wordt bedoeld dat het beter voor een baby is om de ouders vaak te zien, dan lang. Een regeling zoals dit is het minst belastend voor het kindje.

Ouderschapsplan vaker aanpassen met een baby

Over de precieze invulling kunt je samen afspraken maken in het ouderschapsplan. Neem hierin op dat het plan om de zoveel tijd kan worden aangepast aan de veranderde levensfase van het kind. Een zorgregeling – waarbij beide ouders langer achtereen voor hun kind zorgen – is pas in een latere levensfase aan de orde. Dit geldt ook voor langere vakanties. Bij een scheiding met een baby is het dus, nog meer dan bij andere scheidingen, belangrijk dat jullie on speaking terms blijven. Er zal vaker overlegd moeten worden hoe jullie om willen gaan met veranderingen en hoe de afspraken aan te passen.

Gaan jullie scheiden met een baby en hebben jullie hier hulp bij nodig? Schroom dan niet om contact met onze Scheidingsplanners te zoeken. Zij kunnen jullie met raad en daad terzijde staan om de scheiding zowel voor jullie maar zeker ook voor jullie kleine spruit zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.