Veel kinderen kunnen niet wachten op het moment dat Sinterklaas of de Kerstman op de deur klopt. De decembermaand is voor vrijwel ieder kind namelijk een echte feestmaand! Gescheiden ouders hebben vaak het compleet tegenovergestelde gevoel. De decembermaand vormt immers op diverse fronten een flinke uitdaging voor een gebroken gezin. Je wilt er als gescheiden ouder immers alles aan doen om van de decembermaand een onvergetelijke maand te maken voor de kinderen maar jullie als gescheiden ouders hebben ook wensen, die helaas niet altijd onderling met elkaar overeenkomen. Een goede reden voor onze Scheidingsprofs om een aantal praktische tips met je te delen over de verdeling van feestdagen als gescheiden ouders en alle andere zaken die hierbij komen kijken. 

 

Verdeling van feestdagen tussen gescheiden ouders

De verdeling van feestdagen is een van de lastige vraagstukken die op je pad komen als je als ouders van minderjarige kinderen besloten hebt om te gaan scheiden. In de maand december komt dit vraagstuk altijd weer aan de orde: wanneer zijn de kinderen bij jou tijdens de feestdagen en wanneer bij je ex-partner? Welke afspraken moeten hiervoor (tijdelijk gewijzigd) worden en welke andere bespreekpunten ontstaan hierdoor? Veel stellen hebben hierover globale afspraken gemaakt in het ouderschapsplan. Zij hebben de praktische keuze gemaakt om de verschillende feestdagen te benoemen (dus voor de maand december zijn dit de Sinterklaasviering, de kerstdagen en oud & nieuw) en deze dagen onder te verdelen. In de even jaren wordt dan indeling A toegepast en in de oneven jaren is indeling B van toepassing.

Die bovenstaande optie lijkt een keuze waar geen discussie over mogelijk is maar uit de praktijk blijkt dat God overleg tussen de partners nog altijd van groot belang is. Het kan namelijk zo zijn dat er tijdelijk moet worden afgeweken van de reguliere omgangsregeling en dat er “alternatieve” keuzes gemaakt moeten worden. Flexibiliteit is hierbij dus van groot belang, Daarnaast is het goed om te realiseren dat je met dit soort dagen ook te maken hebt met wensen en mogelijkheden van andere familieleden. Moet je bij dit soort situaties halsstarrig vasthouden aan het ouderschapsplan? Hoewel het wellicht niet altijd even goed uitkomt is het van belang om een keuze in het belang van de kinderen te maken. Zij vinden het ook ongetwijfeld fijn om met de feestdagen de familie te zien.

 

Hoe vier je Sinterklaas dit jaar?

Voor veel kinderen is het Sinterklaasfeest hét belangrijkste feest van het jaar, buiten hun eigen verjaardag uiteraard. Het is voor gescheiden ouders wel heel belangrijk om rekening te houden met het verhaal achter dit feest. Als jullie als gescheiden ouders beiden besluiten om het Sinterklaasfeest te vieren, kan dit verwarrend werken voor de kinderen. Daarnaast is het verstandig om afspraken te maken met betrekking tot de cadeau’s die je geeft. Veel gescheiden ouders spreken hiervoor zelfs een budget af. Het kan immers vervelend uitpakken als de ene ouder de meest dure cadeaus geeft terwijl de andere ouder hier om financiële redenen niet de mogelijkheden voor heeft of om praktische redenen hier niet achter staat. Daarnaast is het raadzaam om af te spreken welke cadeau’s er gegeven wordt. Hoe leg je het immers uit dat Sinterklaas twee keer exact dezelfde cadeaus geeft? Is de oude man echt zo in de war? Tot slot is het verstandig om afspraken te maken met betrekking tot schoencadeaus en hoe vaak de schoen gezet mag worden. Je moet immers voorkomen dat Sinterklaas het startsein geeft voor een concurrentiestrijd tussen de gescheiden ouders. Deze tijd is al spannend genoeg voor de kinderen. Hier hoef je als gescheiden ouder geen extra dimensie aan te geven.

 

Afspraken met betrekking tot het vieren van de feestdagen zelf

Tot slot is het goed om je aandacht te vestigen op het maken van afspraken met betrekking tot het vieren van de feestdagen zelf. In dit geval is het belangrijk om de andere ouder ook zijn of haar rol te gunnen als ouder. Dit is een praktische omschrijving van het rekening houden met de ander, hoe moeilijk dit in de praktijk soms ook is. Het is bijvoorbeeld enorm verleidelijk om de kinderen op kerstavond en/of eerste kerstdag enorm laat op te laten blijven om ze een dag later oververmoeid af te leveren bij de andere ouder. Het gevolg is dat de kinderen (voor wie de feestdagen altijd al zeer indrukwekkend zijn) deze tweede kerstdag te moe zijn voor de festiviteiten van de andere kant van de familie. De gevolgen laten zich raden. Uiteraard heeft dit effect op de manier waarop de volgende gelegenheid wordt ingevuld door de ouder die de kinderen op tweede kerstdag “mocht genieten”. Op deze manier ontstaat er uiteraard steeds meer stress voor de betreffende gescheiden ouders rond de feestdagen periode en dat is uiteraard niet de bedoeling. De feestdagen periode is immers een tijd dat zich uitstekend leent om mooie herinneringen te maken. Hoewel de invulling hiervan voor gescheiden ouders heel anders zal zijn en de feestdagen in veel gevallen voor deze ouders een lastige periode is, moeten we er met z’n allen het beste van maken! In dit soort periodes moet je even niet denken als gescheiden echtpaar maar als ouderteam dat het beste voor heeft met de kinderen. 

Kunnen wij als Scheidingsprofs jullie helpen met persoonlijk advies over de invulling van de feestdagen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!

Alsjeblieft, jouw ouderschapsplan!

Hieronder kun je het ouderschapsplan van Scheidingsprofs gratis downloaden.