Als je jezelf aan het verdiepen bent op welke manier jullie een echtscheidingstraject het beste kunnen doorlopen, is de kans groot dat je het online scheiden als een van de opties in overweging neemt. Steeds meer stellen kiezen er immers voor om op deze moderne manier te scheiden. Online scheiden biedt zeer veel praktische voordelen maar deze digitale variant is niet voor ieder stel geschikt. Wil je weten of online scheiden een optie is voor jullie? Je kunt het checken door deze blog even door te nemen. Het kost je een paar minuten maar je kunt er een hoop mee besparen, welke keuze je ook maakt.

 

Wat is online scheiden?

Online scheiden is een vorm van het doorlopen van een echtscheidingstraject waarbij je uitsluitend gebruik maakt van de digitale communicatiemogelijkheden. Je maakt hierbij dus gebruik van een professionele begeleiding op afstand. Een echtscheidingsmediator biedt hierbij een maatwerk begeleiding. Scheidende partners kunnen hierbij een keuze maken met betrekking tot de intensiteit van de begeleiding. Er kan immers gekozen worden voor een uitgebreidere begeleiding in vorm van echtscheidingsmediation (wat door de beschikbaarheid van de geavanceerde digitale communicatiemogelijkheden gewoon op afstand kan worden aangeboden) maar ook voor het online scheiden waarbij de begeleiding wat beperkter is. Deze laatste optie is de goedkoopste vorm van scheiden.

 

Waarom kiezen voor online scheiden?

Er zijn diverse argumenten te benoemen waarom je graag zou willen kiezen voor het online scheiden. Voor veel stellen is het financiële aspect de belangrijkste reden om te kiezen om gebruik te maken van de digitale mogelijkheden om het echtscheidingstraject te doorlopen. Online scheiden is in vrijwel alle gevallen de meest voordeligste manier van scheiden ongeacht de keuze die wordt gemaakt met betrekking tot de intensiteit van de begeleiding. Daarnaast is deze vorm van scheiden locatie ongebonden omdat er op geen enkel moment in dit traject een fysieke aanwezigheid van de betrokkenen vereist is.

 

Tot slot kiezen veel stellen graag voor het online scheiden omdat dit een traject is dat desgewenst in een zeer kort tijdsbestek kan worden doorlopen. Online scheiden vraagt immers een grote zelfstandigheid van het scheidend stel. De achterliggende gedachte van online scheiden is dat de scheidende partners uiteindelijk zelf de onderlinge afspraken formuleren die zullen worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

 

Wanneer is Online scheiden een optie?

Als je leest dat online scheiden een relatief snelle en goedkope oplossing is om als getrouwd stel uit elkaar te gaan, zul je graag deze keuze maken. Helaas is niet iedere situatie geschikt voor het maken van deze keuze. Het zelfstandig karakter van online scheiden kan immers een struikelblok bij het doorlopen van het traject vormen. Het is goed om in dit kader nogmaals te benadrukken dat een scheidend stel met elkaar in overleg zal moeten om de afspraken te maken die van belang zijn om een huwelijk te ontbinden. Het is hierbij van belang dat de situatie niet té ingewikkeld is. Je neemt als scheidende partners immers beslissingen en je maakt keuzes die van invloed zijn op de langere termijn. Kennis van de zaken die hierbij van belang zijn is hierbij essentieel.

 

Nog belangrijker is dat de partners on speaking terms zijn bij het doorlopen van een echtscheidingstraject. Als je op zoek bent naar specifieke informatie kun je dit vaak eenvoudig op internet vinden maar het digitale netwerk kan geen verstoorde relaties oplossen. Het is dus essentieel dat scheidende partners er het vertrouwen in hebben dat ze in staat zijn om gezamenlijk die beslissingen en keuzes te maken. Dit is een belangrijk punt. Uiteraard kan een echtscheidingsmediator een scheidend stel van adviezen voorzien maar deze expert vervult uiteraard een neutrale rol en zal niet oordelen. Dit is onwenselijk omdat beide partners gezamenlijk van de diensten van een echtscheidingsmediator gebruik maken. Als er dus gedurende het doorlopen van het echtscheidingstraject een conflict ontstaat tussen de scheidende partners, zullen zij alsnog gebruik moeten maken van een individuele echtscheidingsadvocaat en begint het proces vaak opnieuw. In dat geval maak je als scheidend stel dus nog meer kosten!

 

Checklist om te bepalen of online scheiden een optie voor jullie is

Zoals je hierboven kunt lezen, is het goed om na te gaan of online scheiden echt een optie voor jullie is. Als dit het geval is, kunnen jullie een hoop geld besparen. Als dit niet het geval is, kunnen jullie een hoop geld besparen door direct een andere keuze te maken. Om deze keuze makkelijker te maken hebben we hieronder een checklist opgesteld om te bepalen of online scheiden een optie voor jullie is. De opdracht is eenvoudig: beantwoord beiden deze vragen met een JA of een NEE.

 

 • Zijn jullie beide eens met de keuze om te gaan scheiden?
 • Hebben jullie er vertrouwen in dat jullie gelijkwaardige afspraken kunnen maken met
  betrekking op de toekomst?
 • Hebben jullie er vertrouwen in dat jullie samen een boedelverdeling kunnen maken
  en dat dit geen problemen zal opleveren?
 • Hebben jullie er vertrouwen in dat jullie goede afspraken kunnen maken over de zorg
  van de kinderen?
 • Hebben jullie er vertrouwen in dat jullie goede afspraken kunnen maken over de
  gezamenlijke woning?
 • Hebben jullie er vertrouwen in dat jullie goede afspraken kunnen maken over
  eventuele partner- en/of kinderalimentatie?
 • Hebben jullie er vertrouwen in dat jullie goede afspraken kunnen maken over de
  verdeling van pensioenen?
 • Hebben jullie er vertrouwen in dat je gezamenlijk in goed overleg alle stappen in het
  scheidingsproces kunnen doorlopen?

Als jullie beiden al deze vragen met een JA kunnen beantwoorden, kan online scheiden een optie voor jullie zijn. Uiteraard kan een echtscheidingsmediator jullie adviseren als er op een van de punten iets onduidelijk is maar als er sprake is van een serieuze bottleneck ben je wellicht genoodzaakt om een andere keuze te maken. Je moet immers voorkomen dat je dit tijdens het traject ontdekt en genoodzaakt bent om alsnog een andere keuze te maken!

 

Scheidingsprofs helpt je verder

Hebben jullie interesse om een online echtscheidingstraject te doorlopen of hebben jullie vragen hierover? Neem dan gerust contact op met Scheidingsprofs. Wij adviseren je graag persoonlijk verder over online scheiden en de verschillende pakketten waaruit je een keuze kunt maken.

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.