De kans is groot dat je in de nabije toekomst veel gaat horen over “de wet pensioenverdeling bij scheiding”. Dit is namelijk de volgende wet uit het familierecht die op het punt staat om te veranderen. Het is een wet die op 1 januari 2021 moet ingaan. In deze nieuwe wet staan de bepalingen over de verdeling van het pensioen dat is opgebouwd gedurende het huwelijk.

De “oude” wet verevening pensioenrechten bij scheiding

De wet verevening pensioenrechten bij scheiding is een wet die sinds 1995 gehanteerd wordt. In de wet staan de regels beschreven die betrekking hebben op de pensioenaanspraak van scheidende partners. De wet schrijft onder andere voor dat een scheidende partner recht heeft op de helft van de door de ander (tijdens het huwelijk) opgebouwde pensioenaanspraak. Je hebt dus recht op jouw deel van de oudedagsvoorziening van je ex-partner. 

Op dit moment is het dus zo dat je pensioen technisch met je ex-partner blijft verbonden als je daar geen andere regeling voor hebt vastgelegd. Deze afspraken moet je dan zelf aan je pensioenuitvoerder kenbaar maken.   

Wet VPS 2021

Volgens Minister Koolmees (van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) past de huidige Wet verevening pensioenrechten bij scheiding niet meer in onze moderne samenleving en is deze aan modernisering toe. Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat er slechts weinig (in niets eens de helft van de gevallen) gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de echtscheidingen verevening via de pensioenuitvoerders vorm te geven. In veel gevallen is deze wet zelfs tamelijk onbekend bij de betrokkenen en zelfs bij veel professionals die op dit vakgebied werkzaam zijn. 

Om de verouderde regeling wat meer aan te laten sluiten op de actualiteit, heeft Minister Koolmees een nieuw wetsvoorstel uitgeschreven dat de naam Wet pensioenverdeling bij scheiding gaat heten. De “wet VPS 2021” moet op 1 januari 2021 ingaan.

Wat houdt de Wet pensioenverdeling bij scheiding in?

De wet pensioenverdeling bij scheiding heeft dus ook betrekking op de verdeling van het pensioen dat door de partners wordt opgebouwd gedurende het huwelijk. Deze wet is immers opgesteld op basis van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) maar dan op een aantal punten gemoderniseerd. In 2020 zal de oude wet nog gehanteerd worden. Vanaf begin 2021 treedt de nieuwe wet in werking. Deze wet werkt niet met terugwerkende kracht.  

Belangrijkste verschillen tussen de wet verevening pensioenrechten bij scheiding en de Wet pensioenverdeling bij scheiding 

Als we de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) en de Wet pensioenverdeling bij scheiding (VPS 2021) naast elkaar leggen, zien we een aantal duidelijke verschillen. We zetten deze verschillen hieronder voor je op een rijtje:

  • Het ouderdomspensioen kan op basis van de oude wet (Wvps) op 2 manieren verdeeld worden. Er kan de keuze gemaakt worden voor verevening (voorwaardelijke verdeling bij pensioeningang) of conversie (onvoorwaardelijke verdeling op moment van scheiding). De eerste optie (verevening) wordt hierbij gezien als standaard, conversie is de uitzondering op deze keuze.

De nieuwe wetgeving (VPS 2021) draait de situatie om: verdeling door middel van conversie wordt de standaard manier van verdelen. De constructie die hierbij gehanteerd wordt, is dat het ouderdomspensioen van de ex-partners wederzijds verdeeld wordt. Het gerechtigde pensioenbedrag van beide partners (dat is opgebouwd gedurende de huwelijksperiode) wordt met elkaar verrekend. Hierbij wordt dus niet alleen uitgegaan van de pensioenopbouw van de meest verdienende partner.

  • Zoals je kon lezen, moest je volgens de wet verevening pensioenrechten bij scheiding zelf de pensioenuitvoerder berichten over de afspraken die je als scheidende partners had vastgelegd. Aan de hand van een ingevuld meldingsformulier verkrijgt de vereveningsgerechtigde echtgenoot het zelfstandig recht op uitbetaling van het pensioen. Dat gaat veranderen.

De wet pensioenverdeling bij scheiding maakt het invullen van een meldingsformulier overbodig. De pensioenverdeling tussen de ex-partners zal automatisch verlopen, mits er de keuze wordt gemaakt van de standaard situatie dus een verdeling door middel van conversie (zoals hierboven beschreven). De uitzondering hierop is dat de ex-partners afzien van deze verdeling of als zij een afwijkende afspraak overeen zijn gekomen. Dit moeten zij binnen 6 maanden na de officiële scheidingsdatum kenbaar maken aan de pensioeninstantie.

  • De wet pensioenverdeling bij scheiding (VPS 2021) kan worden gezien als een soort vervolg op een eerdere vernieuwing van de wetgeving die betrekking heeft op het familierecht. In 2018 zijn de regels met betrekking tot de gemeenschap van goederen veranderd (de wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen) waarbij alleen het vermogen wat door de partners gedurende het huwelijk is opgebouwd in de gemeenschap valt.

De nieuwe wet sluit aan op de regeling met betrekking tot de gemeenschap van goederen. De periode waarover dit bijzondere partnerpensioen wordt berekend heeft alleen betrekking op de huwelijkse periode.

  • De wetgeving met betrekking tot pensioenverdeling bij scheiding kent een ondergrens. Dit was ook het geval bij de “oude” wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Hierbij werd het ouderdomspensioen niet verevend als deze onder de afkoopgrens uit de pensioenwet zou uitkomen. In de praktijk komt het erop neer dat een ouderdomspensioen ter hoogte van ongeveer € 970,- per jaar dus niet verevend wordt.

De nieuwe wet met betrekking op pensioenverdeling bij scheiding kent een veel lagere ondergrens. Deze keuze is gemaakt om meer pensioen te kunnen verdelen. De grens die hierbij gesteld is, wordt een bedrag van € 484,- per jaar. Daarbij wordt ernaar gestreefd om in alle gevallen een uniforme rekenmethode te hanteren. 

Uiteraard zul je in de komende periode veel meer horen over deze nieuwe “pensioenwetgeving” en zullen we in andere artikelen dieper op de gevolgen van deze regeling ingaan. Wil jij alvast weten wat deze nieuwe wetgeving van invloed kan zijn op jouw pensioenrechten? Onze Scheidingsprofs kunnen je hier alles over vertellen. Informeer hier gerust naar!