Gaan jullie uit elkaar en hebben jullie minderjarige kinderen? Dan is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin staan de afspraken die worden gemaakt met betrekking tot de verzorging, ontwikkeling en de opvoeding van de kinderen. Met dit schriftelijke document kan worden voorkomen dat er na de echtscheiding misverstanden kunnen ontstaan over de belangrijkste zaken met betrekking tot de verzorging van de kinderen. Het is hierbij uiteraard van belang dat de kinderen zelf niet de dupe worden van eventuele discussies en onenigheid tussen de ex-partners. Maar wat nu als jouw ex zich niet aan dit ouderschapsplan houdt? In dit blog vertellen we er meer over.

 

Welke afspraken worden geformuleerd in een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een schriftelijke weergave van alle afspraken die scheidende ouders onderling maken over de verzorging, ontwikkeling en de opvoeding van de op dat moment minderjarige kinderen. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op onder andere opvoedkundige zaken, omgangsregelingen, alimentatie verplichtingen en andere specifieke zaken. Het opstellen van een ouderschapsplan is wettelijk verplicht bij een echtscheiding maar ook bijvoorbeeld bij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap, een scheiding van tafel en bed en bij het beëindigen van een relatie waarin de ouders beiden gezag hebben over het kind. Deze verplichting komt uiteraard voort uit de zorgplicht die beide ouders hebben over hun kinderen.

Als beide ouders het ouderschapsplan hebben ondertekend, dan is het ouderschapsplan bindend. Het is een overeenkomst waar beide ouders zich in principe aan moeten houden. Dit betekent dus dat de afspraken nagekomen dienen te worden. In gezamenlijk overleg is het altijd mogelijk om, zonder tussenkomst van de rechter, andere afspraken te maken. Het is wel belangrijk om de nieuwe afspraken schriftelijk vast te leggen en te ondertekenen, zodat daarover later geen discussie kan ontstaan.

 

Afspraken worden niet nagekomen

Het komt helaas regelmatig voor dat één van de ouders de afspraken uit het ouderschapsplan niet meer nakomt. Het is dan belangrijk om hierover met elkaar het gesprek aan te gaan. Wijs de ander op de afspraken en verzoek hem of haar zich aan de afspraken te houden. Bedenk dat er misschien wel een goede reden is dat de andere ouder zich niet aan de afspraken houdt. Ook dan is het natuurlijk mogelijk om samen te overleggen en tot nieuwe afspraken te komen. Probeer in eerste instantie dus in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Dat is voor alle partijen het beste. 

 

Ook na gesprekken wordt het ouderschapsplan niet nagekomen, wat nu?

Als je ex-partner geen goede reden blijkt te hebben om de afspraken niet na te komen en de gesprekken niet lijken te helpen, dan kun je bepaalde stappen ondernemen. Doe dit pas als de afspraken vaker niet nagekomen worden. Als het iets eenmaligs is, is het niet raadzaam om meteen in de hoogste boom te klimmen zoals dat heet. Hiermee ondermijn je alleen maar de verhoudingen wat ook de kinderen geen goed zal doen. 

Hebben gesprekken dus niets uitgehaald en blijkt dat de gemaakte afspraken met meer dan regelmaat niet nagekomen worden, kun je in eerste instantie besluiten om een mediator in te schakelen. De mediator kan jullie helpen om afspraken te maken die wel goed werken en worden nagekomen. Mediation is echter vrijwillig. Het is dus van belang dat ook je ex partner hier aan mee wil werken. 

 

Kort geding aanspannen bij het niet nakomen van het ouderschapsplan

Als bijvoorbeeld een van de ouders de overeengekomen omgangsregeling niet nakomt, en bemiddeling of begeleiding niets heeft opgeleverd, dan kan er een kort geding gestart worden om de omgang af te dwingen. Een kort geding is een procedure waarbij snel een (voorlopige) beslissing van de rechter verkregen kan worden. De rechter kan beslissen dat de omgangsregeling dient te worden nagekomen en hier een dwangsom aan verbinden. Dit betekent dat als de omgangsregeling niet wordt nagekomen, de ouder (die dus de regeling niet nakomt) aan de andere ouder een geldbedrag dient te betalen. Om deze stap te zetten is het noodzakelijk om een advocaat in de arm te nemen. Dat hiermee de samenwerking tussen je ex en jezelf voorgoed verbruid is, hoeven we je waarschijnlijk niet uit te leggen. Zet deze stap dus echt pas als er absoluut geen andere oplossing is. 

Komt jouw ex het ouderschapsplan niet na en heb je hulp nodig? Neem dan contact op met onze Scheidingsprofs. Zij kunnen je hierbij met raad en daad terzijde staan.

Alsjeblieft, jouw checklist!

Hieronder kun je de checklist van Scheidingsprofs gratis downloaden.